1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Zaken doen met PR- of Communicatieadviesbureaus

Public Relations is een vakgebied waaraan hoge eisen worden gesteld. Om in dit vakgebied goed te kunnen werken, is veel ervaring nodig. Met name de grotere bedrijven huren vaak externe bureaus in voor hun PR en communicatieactiviteiten. Naarmate het desbetreffende bedrijf kleiner is, zal men in de regel meer werk zelf uitvoeren. Toch doen ook relatief kleine bedrijven met een grote omzet een beroep op externe bureaus. PR is thema communicatie en richt zich op het beïnvloeden van kennis en/of attitude van de doelgroep(en) van een bedrijf of organisatie.

Het leggen van contacten en onderhouden van goede relaties met doelgroepen is de (primaire) doelstelling van PR. In vergelijking met andere middelen is PR relatief goedkoop. Desondanks wordt PR in de praktijk weinig gebruikt. Resultaten zijn niet direct zichtbaar als u PR als middel inzet.

Tegenwoordig is Public Relations een belangrijk onderdeel van de communicatie voor een merk en/of een bedrijf. De verbreding van de PR heeft geleid tot de vorming van specialismen.


Verschillende specialismen
PR en communicatie kent verschillende specialismen:

• corporate PR;
• financiële PR;
• public Affairs;
• marketing-PR.Corporate PR houdt zich bezig met het imago van een bedrijf.

Financiële PR, ook wel ‘investor relations’ genoemd heeft als primaire doelgroep de financiële wereld.

Public Affairs (PA) kan omschreven worden als de strategische functie waarmee een bedrijf kan inspelen op de kansen en bedreigingen voor de onderneming die voortkomen uit politiek-maatschappelijke veranderingen, processen van publieke meningsvorming en politieke besluitvorming.

Marketing-PR houdt zich bezig met de PR rond het bestaande merk en de introductie van nieuwe merken, producten en diensten.


Taken en werkwijze van Public Relations
Tot de taken van de PR behoren lobbyen, beïnvloeden van de publieke opinie, organiseren en inhaken op speciale evenementen, ghost writing, perscommuniqués uitgeven en fluistercampagnes organiseren.


Lobbyen
Lobbyen is in feite politieke druk uitoefenen buiten het parlement om. Grote ondernemingen, branche-organisaties en belangengroepen treden regelmatig in contact met politici om informatie te verschaffen en hun belangen te pleiten.

Lobbyen vindt plaats op het niveau van de Europese Unie, de nationale regering, lagere overheden, waterschappen, productschappen en brancheorganisaties. Lobbyen heeft elementen van onderhandelen in zich, van geven en nemen, en proberen het optimale voor de onderneming te bereiken.

Beïnvloeden van de publieke opinie
Het beïnvloeden van de publieke opinie gebeurt vaak door massale publiciteitscampagnes. Overheid en bedrijfsleven werken samen omdat ze beide belang hebben hierbij.


Inhaken op speciale evenementen
Via marketing-PR kan met een merk ook worden ingehaakt op speciale evenementen. Het bedrijf kan deze evenementen sponsoren of zelf organiseren. Speciale evenementen kunnen bestemd zijn voor eigen afnemers en relaties, het grote publiek of de media.


Ghost writing
PR-functionarissen fungeren nogal eens als ghostwriters voor toespraken, mededelingen en brieven van de directie. Veelal gaat het om onderwerpen die te maken hebben met beleidsmatige zaken binnen het bedrijf. Maar er kan ook sprake zijn van marketingcommunicatie.

Perscommuniqués
Perscommuniqués worden doorgaans verzorgt voor journalisten. Bij vooral complexe onderwerpen is het raadzaam om op deze wijze het gesprek met journalisten te ondersteunen.


Zelf doen of uitbesteden
Voor het uitdragen van het eigen imago naar klanten en media is deskundigheid en ervaring nodig op het gebied van PR. Behalve het talent is er de kwestie van afspraken binnen de branche of organisatie.

Zo zal een filiaalleider van een winkelketen qua PR en communicatie sterk gebonden zijn aan de richtlijnen van de centrale organisatie. Dan valt er weinig te delegeren of uit te besteden buiten de eigen PR-strategie. Bij een autonome en zelfstandig bedrijf is de vrijheid en daarmee de speelruimte relatief groot.

Als u besluit uw communicatie professioneel aan te pakken, kunt u dat op twee manieren doen: zelf of uitbesteden.


Zelf doen
Het zelf uitvoeren van een communicatie- en promotiebeleid is vaak een kwestie van geld. Professionele communicatieadviseurs zijn duur. Zeker als het bureau dat voor u werkt vanuit een blanco situatie moet beginnen en er niets is waarop het kan voortbouwen.

In dit artikel gaan wij uit van de tweede optie: uitbesteden aan een extern bureau. Welke selectienormen spelen een rol bij de keuze van een extern bureau?

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, begint u eerst met een interne analyse. Hierdoor is uw bedrijf beter in staat om de problematiek op communicatief gebied te formuleren en de opdracht te omschrijven. Vervolgens laat u de inhoudelijke aandachtspunten aan bod komen, waarop u het externe bureau kunt beoordelen.


Interne analyse
De volgende vragen dienen beantwoord te worden om een goed inzicht te krijgen op de interne situatie:

• Wat is in uw bedrijf de problematiek op organisatorisch en/of op communicatief gebied?

• Is intern de deskundigheid in eigen huis om de problematiek adequaat aan te pakken?

• Welke personen en/of afdelingen bepalen binnen de organisatie mede de keuze van het externe adviesbureau?

• Wat is het beschikbare budget?

• Wie gaat de bureaus selecteren, informeren en begeleiden vanuit uw bedrijf? Heeft deze hier voldoende tijd voor?

• Is de inschakeling van een extern bureau voor korte periode of langdurig?

• Gaat het om een probleem dat uitsluitend ligt op managementterrein of is het gecombineerd met communicatieve problematiek?

• Op welk deelgebied ligt het probleem (Public Relations, interne communicatie, marketingcommunicatie)? Welke publieksgroepen zijn hier bij betrokken?


Externe analyse
Na een interne inventarisatie maakt u een zogenoemde long list. Dat is een lijst met minimaal tien externe bureaus die u nader gaat onderzoeken.

De volgende vragen kunnen daarbij worden behandeld, maar zijn afhankelijk van de situatie in uw eigen bedrijf:

• Wat weet u over de bureaus die u eventueel wilt benaderen?

• Beschikt u over een presentatie (brochure of anderszins) van het desbetreffende bureau?

• Hebt u werk van het bureau gezien (referenties beschikbaar)?

• Is het bureau thuis in de branche of sector waarin uw bedrijf actief is?

• Biedt het bureau voldoende deskundigheid op het probleem c.q. werkgebied?

• Doet het betreffende bureau voornamelijk grote opdrachten of ook kleine opdrachten?

• Is het bureau voldoende creatief om problemen op een originele verfrissende manier te bekijken, analyseren en op te lossen?

• Kan het bureau u behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van een markeling- of persbeleid, het uitvoeren of coördineren van (markt-/imago-/opinie-) onderzoeken?

• Heeft het bureau ervaring met interne communicatie (personeelsbladen, huisorganen, intranetten, interne evenementen)?

• Heeft het bureau ervaring met evenementenbegeleiding (seminars, congressen, beurzen) door middel van publiciteit, voorlichting en sponsoring?

• Heeft het bureau kennis in huis voor het opzetten van een mediabeleid?

• Is het bureau in staat een huisstijl op te stellen en uw bedrijf te begeleiden bij het ontwerp, de uitvoering en implementatie?

• Heeft het bureau ervaring met de begeleiding van drukwerkproductie?

• Heeft het bureau ervaring met de organisatie van beurzen en tentoonstellingen?


Zoeken van een bureau
U kunt op verschillende manieren zoeken naar een aantal in principe geschikte bureaus. Daarbij kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van de Gouden Gids.

Een andere mogelijkheid is gebruik te maken van Internet.

Via de volgende links komt u op sites terecht waar u een overzicht vindt van bureaus:

www.bureautribune.nl

Overzicht van bureaus van vakblad MarketingTribune

www.vea.nl

Overzicht van erkende bureaus van de VEA (brancheorganisatie van de PR- en communicatiebureaus)

www.pragma.nl

Overzicht van middelgrote erkende bureaus

www.vpra.nl

Overzicht van PR-bureaus

www.communicatie.com

Overzicht van communicatiebureaus

www.highprofile.nl

Overzicht van evenementenbureaus


Wilt u Meer Omzet Maken met Praktische Verkooptools?

Meld u zich dan vandaag nog aan als gebruiker van de Portal Orders en Opdrachten Binnenhalen

Deze portal bevat vele handige Verkooptools die uw omzet merkbaar zullen vergroten! 

Zoals Software voor het schrijven van een scorende offerte, een sterk Belscript of een wervende verkoopbrief. 

Maar ook Tools voor verkoop via Internet en Social Media en Tools voor verkoop via een Franchise formule. 

En natuurijk tools voor het maken van allerlei marketingplannen en verkoopplannen. 

Met maandelijks een aanvulling van Nieuwe Verkooptools!


Aanmelden 

Meld u aan voor een jaargebruik en ontvang geheel gratis als welkomstgeschenk de Software Offertes Schrijveninclusief een Handige Rekentool en een Boekje met tips over het schrijven van scorende Offertes (Winkelwaarde  EURO 69,- excl. BTW) 

Klik hier voo
r meer informatie

Klik hier om u direct aan te melden  

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel  behoort tot onze portal  Orders & Opdrachten Binnenhalen Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen. 

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.   

CD-ROM Acquisitie

CD-ROM Offertes Schrijven
CD-ROM Offertemanager

Software Offerteberekeningen Maken (versie Zakelijke Dienstverlening, Productie en Ambacht)
Software Offerteberekeningen Maken (versie Detailhandel en Groothandel)
Software Offertes Schrijven

Software Verkoopbrief Schrijven

Software Belscript Schrijven

Vergelijkbare artikelen
zakendoen met marketingadviesbureaus
zakendoen met reclamebureaus
zaken doen met pr- of communicatieadviesbureaus
zaken doen met een tekstbureau of een tekstschrijver
zakendoen met een marktonderzoekbureauNieuwe abonnees ontvangen geheel gratis de CD-ROM Grip op Offertes Schrijven, inclusief een handzaam boekje over het schrijven van scorende Offertes. (winkelwaarde € 69,-). Deze CD-ROM is speciaal ontwikkeld voor verkoopmedewerkers die offertes schrijven.

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.