1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Franchise: Afspraken maken met de franchisegever

De samenwerking in franchiseverband moet zonder meer gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen. Daarbij is het noodzakelijk dat u en de franchisegever afspraken met elkaar maakt. De basisafspraken tussen u en de franchisegever worden schriftelijk vastgelegd in een franchiseovereenkomst. Dit zijn bindende afspraken. Dat wil zeggen dat partijen elkaar kunnen houden aan de gemaakte afspraken. Over het algemeen krijgt u als aspirant-franchisenemer een standaardfranchiseovereenkomst voorgelegd, die ook aan de andere franchisenemers is aangeboden. Sommige overeenkomsten zijn kort en bondig, maar laten veel ruimte voor meningsverschillen, andere zijn zeer uitgebreid en kunnen u daardoor afschrikken. 


Het is daarom belangrijk, dat een franchiseovereenkomst duidelijk is en bovendien is opgesteld in begrijpelijke taal. Bovendien is het van belang dat de belangrijkste aspecten aan de orde komen.


Wijziging in afspraken
De looptijd van de franchiseovereenkomst is in de regel vijf jaar. Afwijkende looptijden komen wel eens voor. De afspraken in de franchiseovereenkomst worden op een bepaald moment gemaakt. In de loop der tijd kunnen, onder invloed van nu nog niet te voorziene omstandigheden, wijzigingen in de afspraken worden aangebracht. Nieuwe wetgeving kan daartoe bijvoorbeeld aanleiding geven. Ook kunt u denken aan een noodzakelijke bijstelling van de formule door een verandering in de behoeften van de consument. Het moet daarom mogelijk zijn om de franchiseovereenkomst incidenteel aan te passen aan de veranderde praktijk.
Zo’n gelegenheid doet zich voor na afloop van de contractperiode, wanneer een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan voor de daarop volgende periode. Het is daarbij van belang, dat er wederzijds vertrouwen bestaat. Het vernieuwde contract zal dan een duidelijke voortzetting zijn van de eerdere versie. ‘Onredelijk bezwarende’ wijzigingen mogen niet voorkomen.


Franchisehandboek
Naast de franchiseovereenkomst wordt doorgaans een franchisehandboek gebruikt. In zo’n handboek zijn alle praktische en operationele zaken geregeld. Het handboek is de invulling van het ‘raamwerk’ van de franchiseovereenkomst. Daarbij kunt u denken aan de volgende onderwerpen:

• een omschrijving van het assortiment;
• modelarbeidscontracten voor het personeel;
• praktische instructies;
• overige operationele zaken.


Ook deze zaken zijn binnen de franchiseorganisatie bindend. Dat wil zeggen dat u en de franchisegever zich moeten houden aan de afspraken die u over deze zaken hebt gemaakt. De inhoud van het franchisehandboek is, in tegenstelling tot de franchiseovereenkomst, op elk moment aan te passen. Maar de aanpassingen mogen nooit in strijd zijn met de franchiseovereenkomst!

Ook in het handboek kan de franchisegever u geen verplichtingen opleggen, die onredelijk bezwarend zijn. Gebruikelijk is, dat het handboek in de startfase van de franchiseorganisatie nog heel beknopt is en dat het in de loop der tijd steeds omvangrijker en gedetailleerder wordt.


Onderwerpen
Onderwerpen, die in een franchiseovereenkomst aan de orde kunnen komen zijn onder meer:

• de intentie (bedoeling) van beide partijen (dit is in het contract geformuleerd als: ‘In aanmerking nemende dat …’);
• franchise: recht op toepassing van de formule, handelsnaam en merk;
• exclusief gebied voor de franchisenemer;
• handelsnaam: hoe toe te passen;
• franchisehandboek: betekenis ervan;
• wijziging instructies; recht en plicht aanpassing;
• inrichting en exterieur, te maken conform de formule;
• plicht van de franchisegever om de formule verder te ontwikkelen;
• opleiding en training;
• verkoopondersteuning en reclame;
• inkoop van producten en diensten;
• boekhouding en administratie;
• controle en inspectie ten behoeve van de uniformiteit;
• verzekeringen, wat moet en wat kan;
• zelfstandig ondernemerschap franchisenemer;
• wederzijdse vrijwaring;
• inbreuk door derden op de rechten van franchisegever;
• vergoedingen voor diensten van franchisegever;
• betaling van de royalty door de franchisenemer aan de franchisegever;
• duur van de overeenkomst, bepalingen voor verlenging;
• tussentijdse beëindiging en overdracht van de onderneming;
• defungeren, dat wil zeggen dat de franchisenemer zijn of haar franchisenemerschap niet meer kan uitoefenen, bijvoorbeeld door ziekte;
• beëindiging door wanprestatie;
• gevolgen van beëindiging;
• verplichtingen van franchisegever bij beëindiging;
• verplichtingen van franchisenemer bij beëindiging;
• geheimhouding en non-concurrentiebeding;
• inbreng onderneming in een andere vennootschap;
• inspraak en reglement Franchiseraad;
• boetebeding;
• arbitrage- en geschillenregeling.Wilt u Meer Omzet Maken met Praktische Verkooptools?

Meld u zich dan vandaag nog aan als gebruiker van de Portal Orders en Opdrachten Binnenhalen

Deze portal bevat vele handige Verkooptools die uw omzet merkbaar zullen vergroten! 

Zoals Software voor het schrijven van een scorende offerte, een sterk Belscript of een wervende verkoopbrief. 

Maar ook Tools voor verkoop via Internet en Social Media en Tools voor verkoop via een Franchise formule. 

En natuurijk tools voor het maken van allerlei marketingplannen en verkoopplannen. 

Met maandelijks een aanvulling van Nieuwe Verkooptools!


Aanmelden 

Meld u aan voor een jaargebruik en ontvang geheel gratis als welkomstgeschenk de Software Offertes Schrijveninclusief een Handige Rekentool en een Boekje met tips over het schrijven van scorende Offertes (Winkelwaarde  EURO 69,- excl. BTW) 

Klik hier voo
r meer informatie

Klik hier om u direct aan te melden 


 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel  behoort tot onze portal  Orders & Opdrachten Binnenhalen Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen. 

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.   

CD-ROM Acquisitie

CD-ROM Offertes Schrijven
CD-ROM Offertemanager

Software Offerteberekeningen Maken (versie Zakelijke Dienstverlening, Productie en Ambacht)
Software Offerteberekeningen Maken (versie Detailhandel en Groothandel)
Software Offertes Schrijven

Software Verkoopbrief Schrijven

Software Belscript Schrijven

Vergelijkbare artikelen
franchising: wat u moet weten over franchising
franchising: strategische aspecten van franchise
franchise vergoeding of franchise fee
franchise: afspraken maken met de franchisegever
franchise: de praktijk van franchiseNieuwe abonnees ontvangen geheel gratis de CD-ROM Grip op Offertes Schrijven, inclusief een handzaam boekje over het schrijven van scorende Offertes. (winkelwaarde € 69,-). Deze CD-ROM is speciaal ontwikkeld voor verkoopmedewerkers die offertes schrijven.

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.