1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Salespromotion Technieken

Promoties zijn verkoopbevorderende activiteiten met de volgende kenmerken:

• een snelle en rechtstreekse stimulering van de verkoop;
• meestal een korte maar opvallende actie, vaak in de vorm van een prijsvoordeel.


Onderscheid
Binnen de salespromotietechnieken is een onderscheid te maken tussen enerzijds handelspromoties (gericht op de handel) en anderzijds consumentenpromoties, gericht op de consument. In het algemeen zijn handelspromoties minder talrijk en gevarieerd dan consumentenpromoties.Ook zijn ze vaak minder spectaculair omdat ze niet zijn gericht op het grote publiek. Bij handelspromoties gaat het veelal om het activeren van de tussenhandel en de verkoopstaf, terwijl het bij consumentenacties gaat om het activeren van de consument.


Hoofdgroepen
Naar de vorm gezien zijn verkoopacties in te delen in de volgende drie hoofdgroepen.

• prijsacties;
• cadeau-acties;
• kansacties (prijsvragen en wedstrijden).

Hierna worden deze drie hoofdgroepen verder uitgewerkt.

Prijsacties

Prijskorting

Een prijskorting is het tijdelijk verlagen van de verkoopprijs in de winkel met als doel tijdelijk meer om te zetten. Kopers van concurerende merken zullen door een prijskorting worden aangetrokken om tijdelijk een ander merk te proberen. Prijskortingen worden vooral toegepast voor consumenten en voor de tussenhandel. Het is de meest toegepaste techniek.

Een voorbeeld van een prijskorting is: Een koffiezetapparaat van € 129,- voor € 99,-.

Andere voorbeelden:

• De bekende weekaanbiedingen van de supermarkt;
• Zomerprijzen voor bont;
• Opruimingsactie;
• "Drie halen, twee betalen";
• xx% korting;
• Hoge inruilkorting voor uw tv-toestel.


Steeds vaker zie je prijsacties gecombineerd met andere promotietechnieken of een meer creatieve invulling zoals:

• "De buitentemperatuur bepaalt uw korting"
• "Uw leeftijd bepaalt uw korting" (Pearle opticiens)
• "Kras je korting (10 tot 100 % kortingskans)".


Voordelen klant Voor de klant heeft een prijskorting als voordeel dat het een duidelijke actie is en hem of haar direct een voordeel oplevert bij aankoop. 

Dit voordeel kan omslaan in een nadeel. Uw klant gaat de actieprijs als normale prijs beschouwen als u te vaak met kortingen werkt. Pas deze actievorm dan ook in beperkte mate toe!


Voordelen ondernemer
Voor u als ondernemer is een kortingsactie relatief snel en een eenvoudig te realiseren en ook gemakkelijk te communiceren met uw klanten. Het opzetten ervan vereist weinig inspanning en creativiteit.


Nadelen
In verhouding kost een prijskorting u omzet, wat u met een volumestijging weer moet terugverdienen. Houd rekening met verminderde omzet in de periode direct volgend op een kortingsactie vanwege het 'hamstereffect'.

Een ander nadeel van priijskortingen is dat deze heel snel door de concurrent kan worden nagevolgd. In de bruin- en witgoedsector (geluidsapparatuur en wasmachines etc.) is dit bijvoorbeeld zeer duidelijk te zien.

Houd tevens rekening met het feit dat uw brutomarge onder druk komt te staan. Een tijdelijke prijsverlaging kan hierdoor een permanente prijsverlaging worden. Kortingsacties zetten concurrenten nog wel eens aan om uw voorbeeld blijvend te volgen.


Couponactie

Couponacties hebben als doel de verkoop te stimuleren door het verspreiden van waardebonnen die recht geven op prijskorting. Een couponactie is bedoeld voor de consument.


Voorbeeld
• Het verstrekken van een kortingsbon voor de toegang tot een pretpark.
• Het afdrukken in een huis-aan-huis-folder van een kortingscoupon voor de aankoop met korting van een bepaald product ('tegen inlevering van deze bon ontvangt u een korting van ...)


Voordelen klant
Het gebruik van de coupon wordt meestal gecommuniceerd via folders en/of advertenties. Het voordeel voor de klant van de couponactie is dat deze een aantrekkelijke korting krijgt op een bepaald product of een bepaalde dienst.


Voordelen ondernemer
Voor u als ondernemer heeft een couponactie bepaalde voordelen. Het zorgt voor omzetvergroting terwijl u met een couponactie elk product uit uw assortiment relatief gemakkelijk kunt promoten. Het resultaat van een couponactie is goed meetbaar aan de hand van het aantal geretourneerde coupons. Omdat een couponactie in feite een indirecte vorm van korting is, valt deze actie minder op. Het kwaliteitsimago van uw product blijft hierdoor grotendeels in tact. Ook zullen uw concurrenten uw actie niet zo snel opmerken.


Nadelen
Als nadeel geldt dat een couponactie voor de detaillist zorgt voor extra werk en dat de respons moeilijk van te voren is in te schatten. Bovendien sponsert u met deze actie uw bestaande klanten die uw product toch al kopen.

Een ander nadeel van een couponactie is dat de klant korting krijgt op een product of dienst waarin hij of zij helemaal niet is geïn-
teresseerd. In dat geval werkt de verkoopactie niet.


Cash refund

Cash refund is het aanbieden van een korting bij aankoop, waarbij de klant de korting ontvangt via zijn of haar bank- of girorekening. Het gaat hier om een tijdelijke prijsverlaging of zelfs gratis kennismaking doordat de klant het aankoopbewijs opstuurt en vervolgens de korting ontvangt op een betaalrekening.


Praktijk
Cash refund wordt meestal gebruikt om een probeeraankoop te realiseren. Ook kunt u deze actievorm terugvinden bij niet-snellopende consumentenproducten, zoals duurzame producten en diensten.

Bijvoorbeeld:

"€ 5,- terug bij aankoop van een cd"
"Koop een kofferset en ontvang € 50,- terug"
"Koop tax free: koop een tv-toestel en ontvang 17,5% korting terug" 

Cash refund geeft u inzicht in uw gebruikersgroep. Want na afloop van de koop moet er nog iets gebeuren. En hiervoor hebt u de NAW-gegevens nodig van uw klant. U kunt voor dit doel een aantal aanvullende vragen koppelen aan de inzending van betalingsbewijzen van uw klant. Bepaal voor uzelf wat u van uw klant wilt weten en maak hiervan een korte vragenlijst. Op deze wijze bouwt u een waardevolle database op!

Cash refunds worden in de regel georganiseerd voor consumenten en zijn met name geschikt voor het werven van nieuwe klanten.


Voordeel klant
Het voordeel voor de klant is dat hij of zij een aanzienlijk gedeelte van de aankoopprijs weer terugkrijgt, waardoor een probeeraankoop sneller zal worden gerealiseerd. Wel is het zo dat een klant moeite moet doen in de vorm van het insturen van een aankoopbewijs of bijvoorbeeld het insturen van (een gedeelte) van de actieverpakking.


Voordeel ondernemer
Voor u als ondernemer geldt dat een cash refund snel kan worden ingezet en relatief gemakkelijk is te realiseren. Een belangrijk nadeel voor u als ondernemer is, dat de respons van te voren moeilijk is in te schatten terwijl uw bestaande klanten als het ware door u worden 'gesubsidieerd'.

Een voordeel voor de detaillist is dat op de winkelvloer de volle prijs wordt betaald, terwijl de fabrikant achteraf de korting betaalt. De detaillist hoeft de actie derhalve niet voor te financieren. De omzet van het betreffende product wordt door de actie vergroot.


Nadelen
Een nadeel is hier echter voor de detaillist dat dezelfde producten met een niet-actieverpakking tijdelijk niet kunnen worden verkocht.
Dit nadeel geldt in mindere mate bij productintroducties of productvernieuwingen. Tevens kan uw klant in verwarring raken door een mogelijk onduidelijke uileg van de verkoopactie op de verpakking.

Veelal zult u een cash refund-actie met hulp van een extern bureau moeten ontwikkelen en uitvoeren. Vooral de afhandeling van de inzendingen (aankoopbewijzen) kost relatief veel tijd en is bewerkelijk.


Cadeau-acties

Product-plus

Product-plus is het tijdelijk verstrekken van een extra hoeveelheid product voor dezelfde prijs.

Bijvoorbeeld:

• twee pakken voor de prijs van één;
• gratis assesoires bij aankoop van een auto.


Een product-plus actie word vaak in samenwerking met een verpakkingsbedrijf door een fabrikant opgezet en uitgevoerd. Het gaat dan om het vasthouden van bestaande klanten. Deze actievorm zorgt voor verkoop van meer volume in de actieperiode. Het helpt de klant om langer van een bepaald product gebruik te maken en met het product kennis te maken.


Klantvoordeel
Het voordeel van product-plus voor de klant is dat hij of zij tijdelijk meer waar ontvangt voor hetzelfde geld. Na de actie zal de klant echter wel moeten wennen aan de oude situatie.

Voordelen ondernemer
Een voordeel van deze actie voor u als ondernemer is dat het een duidelijke en directe promotievorm is met een relatief lage inkoopwaarde. U kunt deze actievorm goed met de markt communiceren.

Wel loopt de marge per volume-eenheid terug en zijn de afwijkende verpakkingen voor het schap van de detaillist een nadeel. Vanwege het vergrote volume zal een volgende aankoop van de klant langer op zich laten wachten.


Premiums

Een premium is een soort 'toegiftartikel' dat gratis of tegen kostprijs wordt aangeboden bij aankoop van een artikel of in ruil voor een andere prestatie. Een premium kan zijn een product van geringe waarde, maar ook een verpakking die door de consument blijvend kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld een fles likeur verpakt in een make-up-tasje.

Dit instrument is geschikt voor het ondersteunen/bevestigen van de boodschap die via andere kanalen op de klant wordt gericht. De aankoop van één producteenheid kan al voldoende zijn voor het verstrekken van een premium. Uw promotie-actie kan echter ook zodanig zijn opgezet dat uw klant eerst moet sparen alvorens voor uw premium in aanmerking te komen.


Premiums kunnen worden georganiseerd voor zowel consumenten als bepaalde medewerkers van bedrijven. Zij zijn met name geschikt voor het verkrijgen van nieuwe klanten, het realiseren van een nieuwe productintroductie of het ondersteunen van het verkoopapparaat.


Voorbeelden van premiums:

• Het gratis verstrekken van twee ganzendonzen ski-jacks bij de aankoop van een tweepersoons ganzendonzen dekbed;
• Een verpakking met een bepaalde restwaarde, bijvoorbeeld chocopasta in een drinkglas;
• Een gratis receptenboekje op een pak pizzadeeg;
• Een gratis cd bij het openen van een spaarrekening.


Voordelen klant Premiums werken vaak het best als ze aansluiten bij het gebruik van het product dat of de dienst die u verkoopt. Kies daarom een artikel dat het gebruik van uw product veraangenaamt of vereenvoudigt. Bij voorkeur zijn het heel praktische zaken die een klant bijna dagelijks nodig heeft.

Voorbeelden

• Een fietsenmaker die bij elke verkochte tourfiets een set fietskaarten van de directe omgeving levert.
• Een schoenlepel met uw bedrijfsnaam erop bij de verkoop van een paar schoenen.
• Een set bierglazen bij de verkoop van een krat bier.

De klant heeft bij een premium het voordeel dat hij of zij direct wordt beloond voor de aankoop. De klant ziet direct het gevolg in wat hij of zij ontvangt.


Voordelen ondernemer
Voor u als ondernemer heeft een premium als voordeel dat de kosten goed zijn te bepalen terwijl u het aantal impulsaankopen met een premiumactie vergroot.

Een premiumactie heeft in de regel weinig communicatieve ondersteuning nodig nodig. Wel moet u echter rekening houden met relatief hoge handling-kosten en veel logistieke rompslop. Bij het gebruik van premiums in de detailhandel moet de voorraad niet-actieverpakkingen worden weggewerkt of (tijdelijk) omgewisseld.

Plaatst u uw beeldmerk op uw premium, dan brengt u dit blijvend of tenminste enige tijd onder de aandacht van uw klanten.


Nadelen
Een nadeel van het gebruik van premiums is dat lang niet altijd kan worden ingespeeld op de individuele smaak van de consument. Zo verstrekte de fabrikant van de donzen dekbedden uit het hierboven genoemde voorbeeld uitsluitend ski-jacks in de kleuren rood en blauw. 

Laat uw premiumactie ontwikkelen door hierin gespecialiseerde bureaus. Zij beschikken over de juiste bronnen en de juiste kennis met betrekking tot ontwerp, productie, verpakking, bedrukking en vele anderen zaken.


Zorg ervoor dat de kwaliteit van uw premium goed is en dat deze in elk geval een bepaalde waarde heeft voor uw klant. Vermijd het weggeven van prullaria! 

Let op bij de inkoop van uw premium. De inkoop van de juiste hoeveelheid is vaak lastig omdat de reactie van het publiek nog wel eens voor verrassingen zorgt. Komt u tekort en moet u bijbestellen dan moet u in veel gevallen langdurig 'nee' verkopen wat bij klanten veelal slecht overkomt en vaak op onbegrip stuit. Bestel derhalve eerder aan de ruime kant dan aan de krappe kant.


Self Liquidating Premium

Wordt een premium niet gratis maar tegen kostprijs aangeboden, dan wordt dit een 'self liquidating premium' genoemd. Een self liquidating premium is het aanbieden van een artikel, waarbij een bepaald bedrag moet worden betaald. Dit bedrag is in principe geheel of gedeeltelijk kostendekkend voor de inkoop, handling en verzending ervan.

Vaak wordt deze bijzondere vorm van een premium ingezet als aanvulling op de communicatie over de gebruiksmogelijkheden van het betreffende product of merk. Het gaat dan vaak om een premium dat de klant heel graag wil hebben en dat op beperkte schaal beschikbaar is.

Bijvoorbeeld bij de aankoop van een fles whiskey kan een consument tegen een aantrekkelijke prijs bijzondere whiskeyglazen van het betreffende merk bestellen. Op deze wijze vormen de glazen een prima ondersteuning van een gehanteerd merkbeeld. Of bij de aanschaf van een bepaald merk trainingspak kan tegen kostprijs een bijbehorend t-shirt worden besteld van hetzelfde merk.


Voordelen
Het voordeel van een Self Liquidating Premium is voor u als ondernemer dat het een relatief goedkope actievorm is. Deze promotievorm zorgt voor de detailhandel voor een eenvoudige verhoging van de attentiewaarde in het schap of het rek.

Voor de klant heeft deze promotievorm als voordeel dat hij of zij kwalitatief een goede aanbieding krijgt tegen een zeer redelijke prijs. Het gaat daarom ook vaak om producten met een hoge attentiewaarde. Als nadeel geldt dat de klant vaak een relatief hoge drempel kent voor deelname vanwege de benodigde bestel- en betalingshandelingen.

Nadelen
Net als bij een gewoon premium loopt u bij deze vorm het risico van een te grote actievoorraad. Tevens loopt u het risico van mogelijke klachten en een eis tot garantie.

Een Self Liquidating Premium actie wordt met name gebruikt voor het vasthouden van bestaande klanten en het stimuleren tot extra aankoop.


Joint promotion

Joint promotion is een promotievorm waarbij een verkoopactie geheel of gedeeltelijk wordt uitgewerkt en gerealiseerd door verschillende ondernemers vanuit verschillende producten en/of merken.


Voorbeelden

• Bij de aankoop van een meubelstuk ter waarde van ƒ 1000,- ontvangt de klant een gratis jaar abonnement op een woonblad.
• Bij de aankoop van een herenkostuum ontvangt de klant een dinerbon ter waarde van ƒ 75,-.
• Een sinterklaasactie in een winkelcentrum.


Een joint promotion impliseert derhalve een combinatie van twee of meer doelstellingen voor minimaal twee zakelijke partners vanuit twee of meer bedrijven. Elk bedrijf heeft haar eigen doel, terwijl deze doelen niet perse gelijk hoeven te zijn.


Voordelen ondernemer
Een joint promotion is met name geschikt voor het werven van nieuwe klanten. Ook kan met een joint promotion worden voorkomen dat koopkracht verdwijnt naar elders. Bijvoorbeeld als winkeliers een gezamenlijke actie organiseren om drukte te bevorderen.

De kosten van een joint promotion worden bepaald door de gekozen actievorm. Het voordeel voor de deelnemende partijen bij deze promotievorm is, dat de kosten kunnen worden gedeeld. Deze samenwerking vraagt echter wel voldoende aanlooptijd voor de keuze van de juiste partner(s) terwijl de uitvoering van de promotie relatief meer tijd kost (afstemming met de joint-partner).

Het voordeel van een joint promotion is dat het een simpatieke manier is om kennis te maken met een veelal bijpassend product. Bij deze promotievorm kan worden geprofiteerd van de sterke punten van de partner. Wel is het zo dat een joint promotion vaak leidt tot het inleveren van een bepaald gedeelte van de winstmarge binnen de actieperiode. 

U kunt de uitvoering van de joint promotion vergemakkelijken door de klant zelf het promotiegeschenk bij de betreffende zakenpartner te laten ophalen. Zo onvangt de klant bij aankoop van een meubelstuk een bloemencheque die hij of zij zelf bij de betreffende bloemenzaak verzilvert. Dit scheelt de meubelzaak veel logistieke problemen, naast het voorraadprobleem van de bloemen.


Sampling

Sampling is het gratis of tegen een zeer lage prijs aanbieden van een product of monster voor proefgebruik. Bij sampling gaat het om het kennismaken met uw product. Het is een zeer geschikte promotievorm om nieuwe gebruikers voor uw product te interesseren en om nieuwe producten te introduceren.

Voorbeeld

• Het verspreiden via direct mail van een eenstuks verpakking van een bepaalde babyluier.
• Het huis-aan-huis verspreiden van een tube shampoo.
• Het in een advertentie van een magazine laten aanbrengen van een geurmonster van een bepaald merk eau de toilette.

Sampling is een kostbare vorm van promotie omdat u bij deze promotievorm een product (vaak een monster/extra kleine verpakking) weggeeft. Dit product moet apart worden verpakt, terwijl de verspreiding ervan relatief hoge kosten met zich meebrengt.


Klantvoordelen
Het voordeel van sampling voor de klant is, dat hij of zij uit eigen ervaring kan oordelen over de kwaliteit van het product. Hiermee wordt een goede acceptatie bevorderd en bent u er vrijwel zeker van dat uw klant uw product zal uitproberen.

Sampling is een dure promotietechniek omdat iedere consument een gratis sample krijgt. Het is slim om deze promotievorm eerst bij een beperkte doelgroep te testen of deze effect heeft. Bijvoorbeeld een gratis productplus -bon om het eerste product te kopen met korting.

Bij een goede respons kunt u de brede doelgroep benaderen. Sampling is een promotietechniek die heel goed op verschillende schaal (lokaal, regionaal etc.) en gericht kan worden ingezet.


Voordelen ondernemer
Voor u als ondernemer heeft sampling als voordeel dat het een effectief middel is voor een snelle kennismaking met uw product. Uw prospect zal daardoor wellicht relatief gemakkelijk van merk veranderen.

Sampling is verder een uitstekend middel voor een productintroductie. Verspreiding vindt dan plaats via soortgelijke producten (bijvoorbeeld een douchegel bij een shampoo) of via huis-aan-huis-verspreiding. Ook is dit mogelijk via direct mail aan een geselecteerd bestand of via de display van een winkel. Steeds vaker zie je sampling gekoppeld aan een ander product of merk. Bijvoorbeeld bij een krat bier een gratis zak nieuw zoutjes. Op deze manier wordt sampling goedkoper en wordt een nieuwe doelgroep aangesproken. 

Zorg bij het verspreiden van een proefmonster ervoor dat dit uitsluitend terechtkomt bij uw doelgroep. Een monster van bijvoorbeeld hondenvoer is daarom niet geschikt voor verspreiding huis-aan-huis.


Nadelen
Een belangrijk nadeel van sampling is zowel de hoge distributiekosten als het lastig meetbare effect ervan. Bovendien geldt bij verspreiding van een productmonster via een ander product: hoe minder mensen het product kopen, des te geringer het sampling-succes.
Sampling kan ook heel goed worden toegepast op bepaalde doelgroepen waarvoor speciale benaderingen zijn ontwikkeld. Bijvoorbeeld een verhuisbox voor mensen die gaan verhuizen of de Blije Doos voor zwangere vrouwen. Het is dan veel meer een structurele manier van het benaderen van een belangrijke doelgroep. 

Het organiseren van een sampling-actie vraagt vaak om een goede voorbereiding. Hiervoor is een uitvoerige en gedegen organisatie nodig in verband met verpakking en distributie.

Huur hiervoor bedrijven in met expertise en ervaring op dat gebied. Vooral de distributie vraagt een nauwkeurige en gespecialiseerde organisatie.


Spaaracties en zegelsystemen

Spaaracties en zegelsystemen hebben voor de klant als doel het verzamelen van punten, zegels en merkjes etc. Om, al dan niet met bijbetaling, een geschenk of contant geld bijeen te sparen.

Voorbeelden

• De spaarkaart van een opticien waarop een klant met gespaarde zegels een bepaald geldbedrag of gratis lensvloeistof krijgt.
• De supermarkt waar de klant bij elke tien gulden aan boodschappen een zegeltje ontvangt. Een volle spaarkaart van honderd zegeltjes geeft recht op een speciaal voor de actie samengestelde boodschappendoos.

Een belangrijk doel van een spaaractie of een zegelsysteem is om klanten voor een langere periode aan u te binden. Het is daarbij belangrijk dat uw spaaractie een beperkte duur heeft. Anders loopt u het risico dat de actie een onderdeel van uw product gaat uitmaken. In dat geval is niet langer sprake van een sales promotion-actie. Hoe langer een spaaractie duurt, hoe duurzamer de band wordt tussen de fabrikant/detaillist en de consument.


Voordelen klant
De kosten van spaaracties zijn op langere termijn moeilijk te bepalen vanwege het lastig inschatten van het aantal deelnemers. Het voordeel voor de klant is dat deze doelgericht kan sparen voor artikelen die hij of zij graag wil hebben terwijl de kosten relatief gering zijn.

De klant moet echter wachten op het spaarresultaat en kan zijn of haar voordeel niet direct incasseren. Verder vereist deze actievorm enige discipline van de klant vanwege de noodzaak van het bewaren en het bij elke aankoop kunnen tonen van de spaarkaart.


Voordelen ondernemer
Voor u als ondernemer heeft een spaaractie als voordeel dat u deze goed kunt inpassen in uw overige reclame-activiteiten. U bindt met een dergelijke actie klanten aan u voor een langere tijd.


Nadelen
Een belangrijk nadeel is dat een spaaractie een goede communicatie vereist met uw klanten. Verder kunt u een spaaractie niet tussentijds stopzetten. Geef uw klanten tijdig en duidelijk aan wanneer de spaaractie wordt beëindigd. Zet altijd een einddatum op de spaarkaart.

Steeds vaker ziet men dat oude zegelsystemen worden vervangen door een elektronisch spaarprogramma, waarbij de klant een pasje ontvangt met daarop een chip. De investeringen hiervan zijn aanzienlijk waardoor de afgelopen tijd collectieve spaarprogramma's zijn ontstaan. Bijvoorbeeld Air Miles. Participeren in een dergelijk programma kan een sterke uitwerking hebben bij het verhogen van klantentrouw.


Kansacties Prijsvraag/wedstrijd

Prijsvragen en wedstrijden worden georganiseerd voor klanten met als doel een extra verkoop die kan worden bereikt via een aantrekkelijk prijzenpakket en een reële kans om een prijsvraag te winnen. De samenstelling van het prijzenpakket kan een bevestiging-/ondersteuning vormen van het merkbeeld. Het gaat om een actievorm waarbij de deelnemer kan meedingen naar een vooraf vastgesteld prijzenpakket. Het gaat erom dat de deelnemer een creatieve prestatie levert en op deze wijze invloed kan uitoefenen op de uitslag van de prijsvraag of wedsstrijd.

Voorbeelden

• "Maak de volgende slagzin af"
• "kleur de kleurplaat zo mooi mogelijk"
• "geef een voorspelling over ..."
etc.

Het voordeel van prijsvragen is dat ze van tevoren goed kunnen worden gebudgetteerd. De voorbereidingstijd hoeft niet al te lang te zijn. Besteed wel de nodige aandacht aan de uitvoering van uw prijsvraag. Om latere klachten en andere negatieve reacties te voorkomen.


Voordelen klant
Voor de consument heeft de prijsvraag of wedstrijd als voordeel dat deelnemen leuk is en in bepaalde gevallen zeer lucratief kan zijn.
Een belangrijk nadeel is het gevoel van de consument: 'ik win toch niets'. Een ander nadeel is dat verliezers niets meer van hun inzending vernemen.
Dit laatste kunt u ondervangen door een 'altijd-prijs'-aanbieding waarbij deelnemers aan een prijsvraag sowieso iets van u ontvangen.


Voordelen ondernemer
Voor u als ondernemer geldt als voordeel dat een prijsvraag of wedstrijd snel toepasbaar is en dat het ook geschikt is voor kleine budgetten. U kunt met een prijsvraag uw product ondersteunen en uw klanten actief met uw product bezig laten zijn. Door ze bijvoorbeeld vragen te stellen over de belangrijkste eigenschappen van uw product of bedrijf.

Nadelen
Is het resultaat van uw prijsvraag/wedstrijd niet wat u ervan verwachtte, dan moet u toch prijzen uitreiken. U hebt derhalve niet de mogelijkheid om uw promotie-actie tussentijds af te breken.


Sweepstakes

Sweepstakes worden ook wel loterijen genoemd, waaraan klanten
gratis kunnen meedoen. Ze worden vooral gebruikt door bedrijven die zijn gespecialiseerd in direct marketing. Een klant hoeft bij een sweepstake niets te bestellen of te kopen. Het invullen van een bon of het insturen van loten die men thuis heeft ontvangen is vaak voldoende om mee te kunnen doen. Het winnend lot is, in tegenstelling tot een prijsvraag, van te voren aangewezen/getrokken.


Voorbeeld
Een voorbeeld van een sweepstake is het volgende. Een autodealer organiseerde onlangs een mailing onder abonnees van een bij de doelgroep passend blad waarbij ze een autosleutel kregen toegestuurd. Paste de ontvangen sleutel op een gereed staand showmodel, dan had de bezitter van de passende sleutel deze auto gewonnen.


Voordeel klant
Het leuke voor een klant van het meedoen met een sweepstake is de spanning die het genereert, terwijl deelname vaak gratis is. Een sweepstake is veelal groots opgezet en alleen al daarom leuk om aan mee te doen.


Voordeel ondernemer
Voor het bedrijf is een sweepstake een prima gelegenheid om veel namen en adressen te verzamelen en zoveel mogelijk bezoekers te trekken. De uitreiking van een prijs is vaak publicitair nuttig uit te buiten.
Wilt u Meer Omzet Maken met Praktische Verkooptools?

Meld u zich dan vandaag nog aan als gebruiker van de Portal Orders en Opdrachten Binnenhalen

Deze portal bevat vele handige Verkooptools die uw omzet merkbaar zullen vergroten! 

Zoals Software voor het schrijven van een scorende offerte, een sterk Belscript of een wervende verkoopbrief. 

Maar ook Tools voor verkoop via Internet en Social Media en Tools voor verkoop via een Franchise formule. 

En natuurijk tools voor het maken van allerlei marketingplannen en verkoopplannen. 

Met maandelijks een aanvulling van Nieuwe Verkooptools!


Aanmelden 

Meld u aan voor een jaargebruik en ontvang geheel gratis als welkomstgeschenk de Software Offertes Schrijveninclusief een Handige Rekentool en een Boekje met tips over het schrijven van scorende Offertes (Winkelwaarde  EURO 69,- excl. BTW) 

Klik hier voo
r meer informatie

Klik hier om u direct aan te melden 


 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel  behoort tot onze portal  Orders & Opdrachten Binnenhalen Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen. 

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.   

CD-ROM Acquisitie

CD-ROM Offertes Schrijven
CD-ROM Offertemanager

Software Offerteberekeningen Maken (versie Zakelijke Dienstverlening, Productie en Ambacht)
Software Offerteberekeningen Maken (versie Detailhandel en Groothandel)
Software Offertes Schrijven

Software Verkoopbrief Schrijven

Software Belscript Schrijven

Vergelijkbare artikelen
omzet maken via gratis verkopen
salespromotion: wat u moet weten over salespromotion
strategische planning van salespromotion
salespromotion technieken
salespromotions: budgetteren van salespromotions
salespromotion: uitvoeren van salespromotie actie
planning van salespromotion actie
salespromotion actie: de communicatie van uw salespromotion actie
premium bij een salespromotion actieNieuwe abonnees ontvangen geheel gratis de CD-ROM Grip op Offertes Schrijven, inclusief een handzaam boekje over het schrijven van scorende Offertes. (winkelwaarde € 69,-). Deze CD-ROM is speciaal ontwikkeld voor verkoopmedewerkers die offertes schrijven.

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.