1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Planning van Salespromotion Actie

Als u uw strategie hebt bepaald en dus precies weet wat u met uw promotieactie wilt bereiken, komt op een bepaald ogenblik de uitvoering van uw promotieplan aan de orde. Het gaat dan om de marsroute die moet worden afgelegd om uw doelen(en) daadwerkelijk te bereiken. Het gaat om de harde praktijk van de uitvoering, waarbij het een en ander mis kan gaan.


Er zijn allerlei vormen, soorten en maten promotieacties. Zij zijn echter voor het gemak onder te verdelen in drie hoofdgroepen:

• Prijsacties;
• Cadeauacties;
• Kansacties.

Hierna wordt volgens deze indeling ingegaan op de aspecten planning en uitvoering.

Planning
Nadat u met behulp van de informatie in deze uitgave over het formuleren van doelstelling en strategie toe bent aan de invulling van uw actie, komt de planning aan de orde. Het gaat daarbij met name om het volgende:

• De wijze waarop gebruik zal worden gemaakt van de verschillende elementen uit de marketingmix;
• Concretiseren van geformuleerde strategie (wat, waar en hoe):
- Welk promotieaanbod, welke prijsvraag?
- Welk premium, welke hoofdprijs?
- Welke randvoorwaarden (tijd, media, etc)?


Vervolgens volgt het creatieve proces dat moet leiden tot de ultieme promotie-invulling.


Promoties gaan, als ze mis gaan, meestal fout op het logistieke vlak. Een promotieactie kan niet zomaar worden uitgevoerd. Daarbij komt in de regel veel kijken, met name de planning van een promotie is een punt dat veel aandacht vraagt.


Praktijk planning
Om de logistiek goed te laten verlopen is een goede planning dus noodzakelijk. Hiervoor worden vaak externe toeleveranciers ingezet. Deze toeleveringsbedrijven nemen delen van de promotionele handeling voor hun rekening.

U kunt met de volgende drie stappen de specifieke planning en logistiek van uw promotieactie uitvoeren, waarbij u een keuze maakt uit de aandachtspunten (van cadeauacties, prijsacties en kansacties) die voor u van belang zijn.


Stap 1
Bepaal vanuit uw promotieplan wat de logistieke en organisatorische consequenties zijn

• Brengt de actie een bepaalde handling met zich mee? Zo ja, welke?
• Moeten hiervoor derden worden ingeschakeld? Wie?
• Stakelt u een call center in om de afspraken voor uw vertegenwoordigers te maken?
• Wie wordt verantwoordelijk om de prospects te verzamelen?
• Wat moet u bij de tussenhandel wanneer hebben aangeleverd?
• Welke afspraken moet u daarvoor met de contactpersonen voor de tussenhandel maken?
• Wie onderhoudt de contacten met de tussenhandel?
• Wie houdt dagelijks de orderscores of productietargets bij?
• Wie ontwerpt de mailings en wie bereidt deze voor?
• Wie zorgt voor de lijst met de nieuwe binnen te halen klanten?Stap 2
Bepaal wie (welke persoon, welke leverancier(s)) welke fase van de totale logistieke afhandeling voor zijn rekening neemt

• Schakelt u de tussenhandel in voor uw actie?
• Zo ja, wat wordt dan de rol van de tussenhandel?
• Gaat u voor uw actie gebruik maken van een extern gespecialiseerd bureau en/of een bepaalde leverancier?


Stap 3
Bepaal of de organisatorische en logistieke consequenties binnen de grenzen liggen die u nog redelijk vindt. Wijzig zo nodig uw actie indien deze consequenties de grenzen te buiten gaan.

• Hoeveel geld wilt u maximaal uitgeven aan uw promotieactie?
• Hoeveel bonussen gaat u uitdelen en welke targets moeten worden gehaald om voor een bepaalde bonus in aanmerking te komen?


Planning cadeauacties

• Welk premium gaan we inzetten?
• Wie selecteert en ontwikkelt het premium?
• Doen we dit zelf of besteden we het uit?
• Welke extra voorraad van uw actieproduct(en) moet u wanneer bestellen?
• Waar wordt deze voorraad opgeslagen?
• Hoe vindt verpakking plaats van het actieproduct?
• Wat moet allemaal worden meegeleverd bij de verzending?
• Wie van de productieafdeling gaat plannen om gedurende de actie voldoende voorraad in het magazijn te hebben en te houden?
• Worden bestellingen eerst opgespaard of direct verstuurd?
• Vindt verzending direct bij bestelling plaats of enige tijd later?
• Kan uit het gebruik van premiums bepaalde schade voortvloeien?
• Zijn deze risico's gedekt?


Product-plus acties (waarbij het gratis verstrekte gedeelte van het product kan worden gezien als cadeau) worden veelal in samenwerking met verpakkingsbedrijven door de merkartikelenfabrikant opgezet en uitgevoerd.

Bij sampling-acties is een zeer uitvoerige en gedegen organisatie nodig, in verband met verpakking en distributie. Het is daarom aan te bevelen om een bedrijf hiervoor in te huren met expertise en ervaring op dit gebied. Vooral de distributie vergt een nauwkeurige specialistische organisatie.

Spaaracties en zegelsystemen worden zowel in opzet als uitvoering meestal ondergebracht bij SP-specialisten. Vooral de afhandeling vraagt een gespecialiseerde organisatie, waarover uw eigen bedrijf vaak niet beschikt. Besteed dit soort acties dan ook uit.

Bij joint-promotions, waarbij verschillende bedrijven samenwerken, is het sowieso aan te bevelen om een externe SP-adviseur in te huren vanwege de onderlinge afstemming.


Planning prijsacties

• Hoeveel korting wordt verstrekt?
• Hoe wordt de te verstrekken korting gerealiseerd?
• Verwerken we zelf de inzendingen (van coupons etc.) of besteden we dit uit aan een extern bureau (clearing van de inzendingen)?

De organisatie van een prijskorting wordt meestal door de fabrikant zelf afgehandeld, als deze bij de actie is betrokken.


Planning kansacties

• Welke prijs (prijzen) gaan we inzetten?
• Wie is verantwoordelijk voor de aankoop van deze prijs/prijzen?
• Gaan we de prijsvraag zelf bedenken en uitvoeren of huren we hiervoor een extern bureau in?
• Vindt er een speciale uitreiking plaats? Zo ja, wanneer en door wie?
• Wie is hiervoor intern verantwoordelijk?


Hoewel u wellicht best zelf een prijsvraag kunt organiseren, is hiervoor in de praktijk vaak te weinig tijd beschikbaar. Tevens moet u letten op de juridische aspecten van een prijsvraag. Twee belangrijke redenen om hiervoor toch maar een extern bureau in te huren.


Briefing extern bureau
Voor de uitvoering van acties wordt meestal een reclame- of promotiebureau ingeschakeld. U kunt gebruik maken van diverse externe bureaus en leveranciers. Zo kunt u gebruik maken van premium-leveranciers, handling-bureaus, gespecialiseerde verzekeringsmakelaars (die alles afweten van het verzekeren van onverwachte financiële risico’s die met promoties gemoeid kunnen gaan), telemarketing-bureaus (notarissen, waar u terecht kunt voor de juiste wijze van prijsbepaling bij sweepstakes) en evenementenbureaus etc.

Alvorens er tot uitvoering kan worden overgaan, moet er een briefing hebben plaatsgevonden met het reclame- of promotiebureau van uw keuze. Met dit bureau bespreekt u een planning van de uit te voeren werkzaamheden.


Bijvoorbeeld:

• Wat er moet gecommuniceerd worden in advertenties/ commercials?
• Welke media wil het bureau inzetten?
• Welke materialen zijn hiervoor nodig?
• Hoelang loopt de actie door?
• Wat is precies de doelgroep?
• Wat is het beschikbare budget voor media en productie van advertentie-/ commercials?
• Welke deadlines gelden er?


Door middel van deze briefing kan het bureau aan de slag en komt men, nadat alle berekeningen zijn gemaakt, tot een promotieplan met de volgende onderdelen:

- Budgetverdeling;
- De in te schakelen media;
- Aantal keren dat het betreffende medium wordt ingeschakeld;
- Tijdsplanning.

Op basis hiervan kan worden nagegaan of aan alle plancriteria is voldaan.


Actielogo
Last but not least kunt u overwegen om een specifiek actielogo en -naam te ontwikkelen die als een duidelijk herkenbaar signaal in de communicatie terugkomen. Een actienaam en actielogo zorgen voor een rode draad tussen de verschillende communicatie-uitingen die worden ingezet voor een promotie.

Het gebeurt zelden, maar het maakt de promotie en de communicatie er om heen een stuk spannender! Retailers doen het nu soms al (Circus dagen bij V&D, Mexicaanse Maand bij Mc Donalds). Waarom zou ook u het niet voor een promotie op kleinere schaal doen?


Voorbeeld
Een schoenenzaak houdt een actie waarbij dollarbiljetten te winnen zijn en als hoofdprijs een trip naar Amerika. Het thema van zo’n actie kan zijn “Step into the USA” by xyz. Het actielogo bevat elementen uit de Amerikaanse vlag of een afleiding van een dollarbiljet.


Voorwaarden
Een speciaal punt van aandacht zijn de zogenoemde participatievoorwaarden: waaraan moet iemand voldoen om aan uw actie mee te kunnen doen? Formuleer deze op een begrijpelijke wijze. Laat ze bijvoorbeeld door medewerkers die niet ingewijd zijn, lezen en vraag of zij begrijpen wat er staat en wat ze moeten doen. Kijk ook of coupons genoeg ruimte bieden om naam en adres op een fatsoenlijke wijze in te vullen.Wilt u Meer Omzet Maken met Praktische Verkooptools?

Meld u zich dan vandaag nog aan als gebruiker van de Portal Orders en Opdrachten Binnenhalen

Deze portal bevat vele handige Verkooptools die uw omzet merkbaar zullen vergroten! 

Zoals Software voor het schrijven van een scorende offerte, een sterk Belscript of een wervende verkoopbrief. 

Maar ook Tools voor verkoop via Internet en Social Media en Tools voor verkoop via een Franchise formule. 

En natuurijk tools voor het maken van allerlei marketingplannen en verkoopplannen. 

Met maandelijks een aanvulling van Nieuwe Verkooptools!


Aanmelden 

Meld u aan voor een jaargebruik en ontvang geheel gratis als welkomstgeschenk de Software Offertes Schrijveninclusief een Handige Rekentool en een Boekje met tips over het schrijven van scorende Offertes (Winkelwaarde  EURO 69,- excl. BTW) 

Klik hier voo
r meer informatie

Klik hier om u direct aan te melden 


 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel  behoort tot onze portal  Orders & Opdrachten Binnenhalen Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen. 

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.   

CD-ROM Acquisitie

CD-ROM Offertes Schrijven
CD-ROM Offertemanager

Software Offerteberekeningen Maken (versie Zakelijke Dienstverlening, Productie en Ambacht)
Software Offerteberekeningen Maken (versie Detailhandel en Groothandel)
Software Offertes Schrijven

Software Verkoopbrief Schrijven

Software Belscript Schrijven

Vergelijkbare artikelen
omzet maken via gratis verkopen
salespromotion: wat u moet weten over salespromotion
strategische planning van salespromotion
salespromotion technieken
salespromotions: budgetteren van salespromotions
salespromotion: uitvoeren van salespromotie actie
planning van salespromotion actie
salespromotion actie: de communicatie van uw salespromotion actie
premium bij een salespromotion actieNieuwe abonnees ontvangen geheel gratis de CD-ROM Grip op Offertes Schrijven, inclusief een handzaam boekje over het schrijven van scorende Offertes. (winkelwaarde € 69,-). Deze CD-ROM is speciaal ontwikkeld voor verkoopmedewerkers die offertes schrijven.

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.