1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Hofleveranciers: Wat zijn Hofleveranciers?

In Nederland zijn op dit moment ongeveer 275 bedrijven die zich hofleverancier mogen noemen. Onder de hofleveranciers kunt u allerlei bedrijven tegenkomen, zoals bakkers, juweliers, kwekers, bloemisten, schoenmakers en woninginrichters.

Het gaat hierbij om de koninklijke onderscheiding in de vorm van een predikaat: 'Bij Koninklijke Beschikking hofleverancier'. U hebt het koninklijke schild van een hofleverancier ongetwijfeld wel eens gezien. Op een foto, op een website of op een verpakking van een bepaald product of aan de gevel van een bedrijf. Hofleveranciers zijn vaak kleine of middelgrote familiebedrijven die regionaal goed bekend staan. Het hoeven niet per se daadwerkelijk leveranciers te zijn aan het hof, al is dat natuurlijk wel mogelijk. Andersom is het dus absoluut niet zeker dat een bedrijf dat wel eens aan het hof levert ook het predikaat Hofleverancier mag voeren.

Commerciële redenen
Het predikaat ‘Hofleverancier’ staat voor bewezen kwaliteit, soliditeit en continuïteit van de onderneming. Het symboliseert als het ware het respect, de waardering en het vertrouwen van de Vorstin tegenover de begunstigde.

Er zijn verschillende redenen aan te geven waarom het commercieel gezien interessant voor uw bedrijf is om het predikaat 'Hofleverancier' aan te vragen:

• het predikaat geeft aan dat uw bedrijf solide is. Want Hofleverancier wordt een bedrijf per slot van rekening niet zomaar! Daaraan stelt men strenge eisen (zie verderop in dit hoofdstuk);• uw bedrijf bestaat dan blijkbaar al lange tijd. U bent blijkbaar niet gisteren begonnen en morgen wellicht weer verdwenen. Dat wekt bij de klant vertrouwen op.

In feite is het predikaat een soort visitekaartje. Het kan u helpen u te onderscheiden van uw concurrenten die niet over zo’n voorrecht beschikken. Het kan u dus helpen om eerder een order binnen te krijgen. Klanten kijken door het predikaat toch anders tegen uw bedrijf aan. En dat zeker niet in negatieve zin!


Eisen
Zoals u al aan de hiernavolgende eisen kunt zien, is het beslist niet gemakkelijk om het predikaat Hofleverancier in uw bezit te krijgen. Voordat u een predikaat kunt aanvragen, moet u aan de volgende eisen voldoen:

• uw bedrijf moet ten minste honderd jaar bestaan, bij voorkeur onder dezelfde naam;

• u moet een bijzondere gebeurtenis in uw bedrijf kunnen aangeven, bijvoorbeeld een honderdjarig jubileum;

• uw onderneming moet in uw regio rond uw plaats van vestiging een vooraanstaande plaats innemen temidden van uw concurrerende aanbieders;

• uw bedrijf moet economisch gezien over de Nederlandse nationaliteit beschikken;

• uw bedrijfsvoering moet 'onberispelijk' zijn. Wat dat precies betekent is lastig weer te geven. Het geeft in elk geval aan dat uw manier van leidinggeven, omgaan met personeel, klanten en uw omgeving een goede indruk maakt. Platgezegd betekent het dat u van uw bedrijfsvoering geen 'puinhoop' hebt gemaakt ;

• de bestuurders van uw bedrijf moeten van onbesproken gedrag zijn en mogen dus bijvoorbeeld geen strafblad hebben of veroordeeld zijn geweest door de belastinginspecteur.


Voorwaarden
Alleen koningin Beatrix mag het predikaat 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' verstrekken. Andere leden van het koninklijk huis verlenen u dit recht dus niet. U krijgt dan alleen het recht om dit predikaat te voeren. Andere aanduidingen of varianten hierop zijn niet toegestaan. Als u hofleverancier wilt worden, kunt de volgende stappen uit het stappenplan Hoe word ik Hofleverancier? volgen. De totale procedure duurt vaak lang, soms een periode van ongeveer een jaar. 

Stap 1
Indienen verzoek

U moet een degelijk en goed onderbouwd verzoek indienen bij de burgemeester van de gemeente waarin uw bedrijf is gevestigd.


Stap 2
Verzoek gaat voor onderzoek naar Commissaris van de koningin

De burgemeester zendt uw verzoek door voor advies naar de Commissaris van de koningin van de provincie waar de betreffende gemeente onder valt.


Onderzoek
Voordat men een advies geeft start men eerst een grondig onderzoek naar het wel en wee van uw bedrijf. Zo wordt dan uw balans van de afgelopen jaren nagelopen en mag u geen strafblad hebben. Aan zo’n onderzoek verlenen onder meer de arbeidsinspectie, de burgemeester en de politie, de Kamer van Koophandel en verschillende ministeries (voorzover uw branche hieronder valt) hun medewerking.


Stap 3
Advies gaat naar particulier secretaris van H.M. de Koningin

De Commissaris van de koningin (afdeling Kabinet) stuurt vervolgens zijn advies naar de particulier secretaris van Hare Majesteit de Koningin. Deze is belast met het beheer van het predikaat. Daarna neemt de koningin zelf een beslissing door een goedkeuring of afkeuring van het advies van de Commissaris.


Stap 4
De uitreiking van het predikaat

Na goedkeuring door de koningin reikt de Commissaris van de koningin of de burgemeester u de bij de eretitel behorende oorkonde uit. U mag dan aan de buitenwereld kenbaar maken dat u het predikaat 'Hofleverancier' mag voeren. Dit doet u door de kroon te voeren. U mag het embleem stileren, mits de hoofdband en de vijf diademen behouden blijven. U mag de koninklijke kroon alleen verbinden met de naam van uw onderneming, via uw logo, uw briefpapier enzovoort en niet met een bepaald product.


Communicatie
U kunt dus bijvoorbeeld op de volgende manieren aan uw afnemers en prospects laten merken dat u hofleverancier bent.

• het aanbrengen van een aluminium bord (wapenschild) op uw gevel (uitsluitend te bestellen bij de firma Bosma en Florack aan de Korte Prinsengracht te Amsterdam);

• vermelding van uw onderscheiding op uw website; 


Type op Internet bij een zoekmachine (bijvoorbeeld www.ilse.nl) eens het zoekwoord 'Hofleverancier' in. U ziet dan een lijstje van bedrijven die het op hun site hebben vermeld.

• vermelding in uw brochures;

• vermelding op verpakkings- en reclamemateriaal (kijk bijvoorbeeld eens naar het etiket van Spaflessen of de verpakking van broodversierder de Ruijter);

• u kunt uw bedrijfsnaam vergezeld laten gaan van het voorvoegsel 'koninklijke'.


Voorbeeldmap
Speciaal voor bedrijven die zijn onderscheiden met het predikaat Hofleverancier is een voorbeeldmap beschikbaar (in bruikleen) met diverse voorbeelden die voor een deel op papier, op dia, foto en film staan en bedoeld zijn voor grafische verwerking op onder meer handelscorrespondentie en verpakkings- en reclamemateriaal. Daarnaast is er voor een digitale verwerking een cd-rom toegevoegd. Deze voorbeeldmap kunt u alleen aanvragen als u al in het bezit bent van het predikaat en wilt beschikken over voorbeelden om het predikaat te vermelden.

Publicatie
Eén keer per jaar (meestal in februari of maart) vindt er in de Staatscourant een publicatie plaats van alle hofleveranciers in Nederland. De map met voorbeelden is aan te vragen bij het Particulier Secretariaat van Hare Majesteit de Koningin.


Onderhoud
Hebt u eenmaal het recht gekregen om de titel 'Hofleverancier' te voeren, dan bent u slechts voor de eerste 25 jaar klaar. Want elke 25 jaar moet u 'bestendiging' van uw predikaat aanvragen. Dat wil zeggen dat u een door het paleis Noordeinde goedgekeurde verlenging moet aanvragen. 


Gaat uw bedrijf fuseren of verandert het economisch eigendom van uw onderneming, dan moet u het predikaat opnieuw aanvragen.


Informatie
Wilt u meer informatie over het predikaat Hofleverancier dan kunt u terecht bij de particuliere stichting 'Hofleveranciers in Nederland'. Die houdt zich speciaal bezig met het wapen van Hofleverancier. Deze stichting wil een band kweken tussen de hofleveranciers. De activiteiten van de stichting zijn:

• het jaarlijks uitbrengen van twee nieuwsbrieven;
• het onderhouden van vergelijkbare stichtingen in het buitenland;
• het beheren van een uitgebreide collectie wapenschilden.


Hebt u vragen of wilt u advies over de te bewandelen route bij de aanvraag, over de screening of over een ander onderwerp, dan kunt u contact opnemen met deze stichting.
 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants)

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel  behoort tot onze portal  Orders & Opdrachten Binnenhalen Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen. 

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.   

CD-ROM Acquisitie

CD-ROM Offertes Schrijven
CD-ROM Offertemanager

Software Offerteberekeningen Maken (versie Zakelijke Dienstverlening, Productie en Ambacht)
Software Offerteberekeningen Maken (versie Detailhandel en Groothandel)
Software Offertes Schrijven

Software Verkoopbrief Schrijven

Software Belscript Schrijven

Vergelijkbare artikelen
bedrukking van enveloppen
alles over enveloppen
autobelettering: adviezen voor een goed autobelettering
papiersoorten en enveloppen
hofleveranciers: wat zijn hofleveranciers?
streepjescode of barcode
winkeldiefstal in uw bedrijf?
bartering als methode om meer omzet te genererenNieuwe abonnees ontvangen geheel gratis de CD-ROM Grip op Offertes Schrijven, inclusief een handzaam boekje over het schrijven van scorende Offertes. (winkelwaarde € 69,-). Deze CD-ROM is speciaal ontwikkeld voor verkoopmedewerkers die offertes schrijven.

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.