1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Streepjescode of Barcode

De streepjescode of barcode kent u wellicht omdat u regelmatig boodschappen doet in een supermarkt of groot warenhuis. De codes van de door u aan te schaffen producten worden in een rap tempo gescand waarna u een bonnetje ontvangt met daarop precies aangegeven wat u hebt gekocht en voor welke prijs. Via deze code kan de betreffende supermarkt precies zien welke producten zijn verkocht en wat dus moet worden besteld om de voorraad op peil te houden. Streepjescodes worden overigens niet alleen gebruikt voor artikelen, maar ook voor het uniek coderen van pallets, bestel- en verzendeenheden, adressen en relaties.

Voorbeeld
U kunt bijvoorbeeld uw onderhoudsmonteur op pad sturen met een scanner die is geladen met de klantgegevens van de klanten die op de betreffende dag worden bezocht. De monteur scant het te onderhouden object (bijvoorbeeld een kopieerapparaat of een verwarmingsketel), waarna de onderhoudsgeschiedenis op de display verschijnt. Dit bespaart tijd en geld, omdat de monteur niet meer met het hoofdkantoor hoeft te bellen. Bovendien wordt de onderhoudsadministratie ter plekke bijgewerkt.


Onder de (fysieke) streepjescodes ziet u nummers staan. Deze ziet u weer terugkeren op bijvoorbeeld orders, pakbonnen, facturen, enzovoort.

EAN-streepjescode
De barcode of streepjescode die u bijvoorbeeld in de supermarkt tegenkomt is de zogenoemde EAN-code. Deze wordt wereldwijd toegepast. Dat betekent dat er een speciale instantie moet zijn die de code ontwikkelt en zeggenschap heeft over het gebruik ervan. Voor Nederland beheert EAN Nederland het EAN-codesysteem. EAN Nederland is aangesloten bij EAN International, waartoe wereldwijd bijna 100 nationale EAN-organisaties en zo’n 850 000 bedrijven uit dertig verschillende branches behoren.

De stichting EAN Nederland is een neutrale, onafhankelijke en niet-commerciële organisatie. De financiering van de activiteiten gebeurt op basis van een contributiestelsel. Op dit moment zijn circa 5.300 bedrijven uit diverse branches aangesloten. Toonaangevende gebruikers hebben zitting in het bestuur van de stichting. Verder zijn diverse stuur- en werkgroepen actief, waarin EAN samen met bedrijven en brancheorganisaties oplossingen zoekt voor praktische, organisatorische en technische vragen vanuit de markt.

Elke EAN-streepjescode moet uniek zijn en betrekking hebben op slechts één object (artikel, verzendeenheid of bijvoorbeeld bedrijfslocatie). Het coderen gebeurt overal ter wereld volgens dezelfde regels en is internationaal gestandaardiseerd. Daardoor kunnen winkels of logistiek dienstverleners over de hele wereld de artikelen scannen van al hun verschillende toeleveranciers. Andersom hanteren toeleveranciers per product één artikelcode voor al hun afnemers in alle branches in alle landen.
Werking
De werking van een EAN-streepjescode aan de kassa van een supermarkt gaat ongeveer als volgt:

Stap 1
Aan de kassa ‘leest’ een scanner de streepjescode. In deze streepjescode zit een uniek artikelnummer verscholen.


Stap 2
De scanner stuurt dit nummer naar de kassacomputer.


Stap 3
De computer haalt uit zijn geheugen de bijbehorende artikelnaam en prijs

Deze gegevens gaan vervolgens naar de kassa voor het maken van een gespecificeerde kassabon. De computer registreert voor elke transactie precieze gegevens, zoals tijdstip, aantal verkopen, omzet per product en eventuele andere gegevens, zoals een klantnummer.

Al deze actuele verkoopgegevens hebt u als winkelier vervolgens tot uw beschikking. U kunt ze gebruiken voor uw inkoop, verkoop, marketing en planning, voor bijvoorbeeld een nauwkeurige voorraadbeheersing of afstemming van uw assortiment op actuele kooppatronen.


Toepassingsmogelijkheden
Met het gebruik van barcodes zijn er voor u als ondernemer verschillende toepassingen mogelijk, zowel op het logistieke als op het commerciële vlak (of beide). We noemen de volgende:


Genereren van verkoopinformatie

Als u als detaillist elk artikel op de kassa aanslaat, weet u aan het eind van de dag alleen uw totaalomzet, maar niet wat u precies hebt verkocht. Door de streepjescode van een product te scannen komt dit soort informatie ook beschikbaar. U krijgt antwoord op vragen als:

• Welke artikelen en welke artikelvarianten koopt de klant het meest?
• In welke hoeveelheden?
• Op welk moment van de dag, in welke maand, in welke periode verkoopt u het meest?
• Welke artikelen koopt de klant in combinatie met andere artikelen en welke niet?


Service en garantie

Ook kunt u service en garantie verlenen door artikelinformatie te koppelen aan klantgegevens. U hoeft in dat geval alleen nog maar de barcode van het betreffende artikel te scannen om te weten wanneer het artikel is gekocht en of er nog recht op garantie bestaat.


Tracking & tracing

Het EAN-codesysteem bestaat in Nederland al 25 jaar. Het gaat om een coderingssysteem dat vooral wordt gebruikt in de groothandel, de detailhandel en de distributie. Het EAN-codesysteem is een nuttige toepassing als u zeer snel wilt weten waar uw product zich op een bepaald ogenblik bevindt. Dit principe noemt men ook wel tracking & tracing. Bij tracking & tracing gaat het bijvoorbeeld om zendingen die achterhaald kunnen worden, maar ook om nieuwe toepassingen. Bijvoorbeeld in het kader van voedselveiligheid.

Voorbeeld
Zo kan door middel van het barcoderen van verzendingseenheden of bijvoorbeeld vlees (actueel in het kader van de hernieuwde BSE-affaire!) en het scannen bij elke opeenvolgende schakel in de keten achterhaald worden waar een bepaalde zending of product naartoe gaat of waar het vandaan komt.

Loyaliteitssystemen

Behalve voor uw artikelen kunt u de streepjescode ook gebruiken voor een klantenkaart. Elke keer als een klant een bepaalde aankoop bij u doet, houdt uw computer bij hoeveel punten uw klant heeft gespaard. U weet dan precies wat het koopgedrag is van iedere vaste klant, zodat u daar vervolgens met klantenacties op in kunt spelen.

Assortimentsbeheer

Verder kunt u uw assortimentsbeheer en uw schappenplan (welke producten zet ik waar neer in de winkel?) op deze informatie baseren.
Ook kunt u uw brutowinstmarge per artikel bepalen en nagaan wat het effect is van bepaalde verkoopacties.


Bestellingen doen

U kunt verder uw scanningsgegevens gebruiken voor bestelbeslissingen op basis van uw actuele verkopen, prognoses, trends, voorraden en nog lopende bestellingen. Want als het goed is communiceert u als ondernemer regelmatig met uw afnemers of leveranciers. U verstuurt bijvoorbeeld orders, pakbonnen, facturen, enzovoort.


Elektronische gegevensuitwisseling
Met de gestandaardiseerde elektronische handelsberichten van EAN (de zogenoemde EANCOM®-berichten) kunt u zonder tussenkomst van menselijke handelingen op eenvoudige, snelle en betrouwbare wijze informatie uitwisselen met andere bedrijven. U kunt nog meer winst en voordeel behalen uit het gebruik van barcodes als u ze toepast in combinatie met elektronisch zakendoen (Electronic Data Interchange, EDI).

Veel bedrijven wisselen elektronisch informatie uit met hun leveranciers en afnemers via EDI. Door gebruik te maken van gestandaardiseerde EDI-berichten kunnen computers van verschillende bedrijven automatisch (dus zonder menselijke tussenkomst) onderling gegevens uitwisselen en verwerken. Dat kan via een netwerkdienst en binnenkort ook eenvoudig via Internet.

Met name door het gebruik van (bar)codes te combineren met EDI kunnen bijvoorbeeld elektronisch orders worden verstuurd (gegenereerd door het scannen van artikelen bij de kassa). Op een artikel of pallet staan nummers (bedoeld is hier het ‘nummer’ zoals het onder de fysieke streepjescode staat) die kunnen worden gescand. In elektronische berichten wordt dan gebruik gemaakt van nummers. Zo’n nummer (dus bijvoorbeeld het nummer 8712345678906 in de code die hiervoor is afgebeeld) wordt dan gebruikt om een bepaald artikel eenduidig te identificeren en te benoemen in het betreffende EDI-bericht. Met EDI kunt u dus snel en foutloos communiceren met uw handelspartners.


Een EDI-bericht bevat overigens niet alleen maar productinformatie. Zo kunnen in een EDI-bericht ook bijvoorbeeld bedrijfslocaties met een code (dus een nummer) geïdentificeerd worden om bijvoorbeeld aan te geven waar een transporteur of logistiek dienstverlener een bepaalde verzending moet afleveren.

Er zijn een heleboel verschillende EDI-berichten die het bedrijfsproces kunnen ondersteunen. De meest gebruikte zijn de elektronische order, het verzendbericht (ofwel de elektronische pakbon) en de elektronische factuur.

Het grote voordeel van het gebruik van EDI voor u als ondernemer is dat u minder fouten maakt (overtypen van gegevens is niet meer nodig), minder mankracht nodig hebt voor de administratieve verwerking en hiermee zorgt voor een optimale beheersing van uw informatiestroom. Hierdoor kunt u als ondernemer veel efficiënter werken.


Zakelijke dienstverlening
Hoewel dit nog weinig gebeurt, kan het barcodesysteem ook worden toegepast in de zakelijke dienstverlening. Als bijvoorbeeld een bepaalde aanvraag (bijvoorbeeld een schademelding bij een verzekeringstussenpersoon) bij een bedrijf binnenkomt, is de route die dit document doorloopt in kaart te brengen. Welk document is bij wie en hoelang is dit al zo? Ook kan zo de locatie van een röntgenfoto of patiëntendossier in een ziekenhuis achterhaald worden.


Voordelen
Werken met het EAN-codesysteem kent voor u verschillende voordelen. De volgende voordelen vallen in dit verband op:


Snelheidswinst

Scannen gaat zeer snel. Dat is vooral van belang als u in uw winkel relatief veel verschillende producten verkoopt en u per klant veel aanslagen op de kassa moet doen. Bovendien vervalt de noodzaak om uw artikelen per artikel te herprijzen als u de prijs op het schap vermeldt en in de computer vastlegt.


Verbetering van de traceerbaarheid van uw producten

Als u als groothandelaar aan de detailhandel levert, kunt u met het streepjescodesysteem precies nagaan welke door is gegaan naar welke klant. Bij bijvoorbeeld het terughalen van een bepaalde voorraad is dit van belang.


Minder fouten bij de orderintake, productie en aflevering

Met het scannen voorkomt u fouten die bij het aanslaan op de kassa kunnen worden gemaakt. U krijgt betrouwbare informatie.


Werken met het systeem
Om met het systeem te kunnen werken moeten er barcodes op producten en verzendeenheden staan (op de verpakking of op stickers). Verder zijn printers, afleesapparaten en software nodig. En dat moet vervolgens worden afgestemd op de al in uw bedrijf aanwezige apparatuur en programmatuur.


Kosten
De kosten van het invoeren van een coderingssysteem zitten met name in apparatuur, software en de opleiding van uw mensen. Het zorgen voor een goed werkende gegevensstroom van het scanapparaat naar de bedrijfstoepassing(en) en van daaruit weer naar de printersoftware die de barcodeprinters moet aansturen is vaak een lastige klus. Daar gaat dan ook het meeste geld in zitten. Ongeveer dertig tot veertig procent van de kosten gaat naar de aanschaf van de benodigde apparatuur.

Verder moeten uw medewerkers leren om met het barcodesysteem te werken (hoe welke barcodes op welke producten aanbrengen, hoe omgaan met bijbehorende software?) en een bepaalde discipline ontwikkelen (bepaalde scanhandelingen regelmatig verrichten) om een optimaal resultaat te bereiken.


Werken met streepjescode
Wellicht vraagt u zich af of ook uw bedrijf met de streepjescode moet gaan werken. Het gaat er in eerste instantie om waar uw bedrijf zich in de keten bevindt en wat u met de streepjescodes wilt doen.

Bent u fabrikant, dan moet u de EAN-streepjescode op uw producten aanbrengen als u levert aan afnemers die het gebruik van EAN-codes van u eisen. In feite kunt u dan volstaan met een deelnemerschap bij EAN Nederland voor het verkrijgen van een EAN-bedrijfsnummer waarmee de codes kunnen worden aangemaakt. Daarnaast moet u de barcode opnemen in uw verpakking of op stickers. In dat geval hebt u ook barcodesoftware en een geschikte printer nodig.

Als u ook barcodes in de logistiek wilt gebruiken, hebt u scanapparatuur nodig. Dat geldt ook voor transporteurs en logistiek dienstverleners.

Als retailer of afnemer hebt u scanapparatuur nodig en (kassa)software om de gegevens te koppelen en te kunnen verwerken.


Lid worden
Als u de EAN-streepjescodes op uw product wilt gebruiken, dient u deelnemer te worden van de Stichting EAN Nederland. U betaalt dan eenmalige entreekosten en een jaarlijkse contributie. De totale contributie die u jaarlijks moet betalen wordt behalve door uw bedrijfsomzet bepaald door de producten en diensten die u van EAN afneemt.


Meer informatie?
Als u overweegt om binnen uw bedrijf te gaan werken met streepjescodes kunt u een informatiepakket aanvragen bij EAN Nederland.

EAN Nederland
Tourniairestraat 3
1065 KK AMSTERDAM
Postbus 90445
1006 BK AMSTERDAM
Tel.020 511 38 88
Fax: 020 511 38 30
E-mail: info@ean.nlWilt u Meer Omzet Maken met Praktische Verkooptools?

Meld u zich dan vandaag nog aan als gebruiker van de Portal Orders en Opdrachten Binnenhalen

Deze portal bevat vele handige Verkooptools die uw omzet merkbaar zullen vergroten! 

Zoals Software voor het schrijven van een scorende offerte, een sterk Belscript of een wervende verkoopbrief. 

Maar ook Tools voor verkoop via Internet en Social Media en Tools voor verkoop via een Franchise formule. 

En natuurijk tools voor het maken van allerlei marketingplannen en verkoopplannen. 

Met maandelijks een aanvulling van Nieuwe Verkooptools!


Aanmelden 

Meld u aan voor een jaargebruik en ontvang geheel gratis als welkomstgeschenk de Software Offertes Schrijveninclusief een Handige Rekentool en een Boekje met tips over het schrijven van scorende Offertes (Winkelwaarde  EURO 69,- excl. BTW) 

Klik hier voo
r meer informatie

Klik hier om u direct aan te melden 


 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel  behoort tot onze portal  Orders & Opdrachten Binnenhalen Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen. 

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.   

CD-ROM Acquisitie

CD-ROM Offertes Schrijven
CD-ROM Offertemanager

Software Offerteberekeningen Maken (versie Zakelijke Dienstverlening, Productie en Ambacht)
Software Offerteberekeningen Maken (versie Detailhandel en Groothandel)
Software Offertes Schrijven

Software Verkoopbrief Schrijven

Software Belscript Schrijven

Vergelijkbare artikelen
bedrukking van enveloppen
alles over enveloppen
autobelettering: adviezen voor een goed autobelettering
papiersoorten en enveloppen
hofleveranciers: wat zijn hofleveranciers?
streepjescode of barcode
winkeldiefstal in uw bedrijf?
bartering als methode om meer omzet te genererenNieuwe abonnees ontvangen geheel gratis de CD-ROM Grip op Offertes Schrijven, inclusief een handzaam boekje over het schrijven van scorende Offertes. (winkelwaarde € 69,-). Deze CD-ROM is speciaal ontwikkeld voor verkoopmedewerkers die offertes schrijven.

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.