1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Als Ondernemer een Beurs Bezoeken?

Ondanks de sterke opmars van Internet als middel om één op één te communiceren, is er nog steeds geen medium dat persoonlijker is dan een beurs. Op een beurs kunt u met klanten praten, uw concurrenten zien, afspraken maken met leveranciers en nieuwe ideeën opdoen. En omdat uw tijd schaars is, doet u al deze activiteiten het liefst op één dag. Dit betekent dat u zich voorafgaand aan een beurs grondig moet voorbereiden op een beursbezoek.

Doelstellingen
De redenen waarom ondernemers een beurs bezoeken lopen sterk uiteen. De doelstelling van een beursbezoek is daarom niet voor iedereen hetzelfde. Een ondernemer kan de volgende doelstellingen voor beursbezoek hebben:

• Informatiedoelstelling

Algemene informatie
Een ondernemer kan met name naar een beurs gaan om algemene informatie over de stand van zaken in zijn/ haar branche te vergaren. Het gaat hem met name om nieuwe ontwikkelingen op zijn markt, het kennismaken met nieuwe technologieën en methoden.


Gerichte informatie
Een ondernemer met een specifiek probleem kan naar een beurs gaan om te zoeken naar oplossingen voor het specifiek probleem of om antwoord krijgen op gerichte vragen. De beursbezoeker hoopt via het bezoeken van de betreffende beurs mensen te spreken die zijn of haar probleem kunnen oplossen.


• Relatiedoelstelling

Het ontmoeten van nieuwe en bestaande relaties is een mogelijke doelstelling om als bezoeker deel te nemen aan een beurs. Een beurs leent zich uitstekend voor het ontmoeten van zoveel mogelijk mensen in een zo kort mogelijke tijd.


• Transactiedoelstelling

Ook het gericht zaken doen behoort tot de mogelijke doelstellingen om een beurs te bezoeken. In een land als Duitsland worden op een beurs relatief veel orders geplaatst en bestellingen gedaan. Bezoekers komen daar veel minder om kennis te maken met nieuwe producten en nieuwe technologie.


Voorbereiding
Uw voorbereiding begint met de vraag of een beursbezoek wel of niet noodzakelijk is. Het bezoeken van een beurs vraagt nu eenmaal veel van uw tijd. Een halve dag tot een hele dag bent u er zo mee kwijt. En tijd is nu eenmaal kostbaar. Dat betekent voor u als ondernemer dat het zinvol is om u goed voor te bereiden op uw voorgenomen bezoek aan een bepaalde beurs. Zodat u er zoveel mogelijk uithaalt.

U kunt hiervoor gebruik maken van het stappenplan Beursvoorbereiding


Stap 1
Wat is het doel van uw beursbezoek?

Zoals u hiervoor kunt lezen zijn er verschillenden redenen om een beurs te bezoeken. U zult eerst bij uzelf na moeten gaan waarom u een beursbezoek wenselijk vindt. Daarbij kunt u ook kijken of er eventueel alternatieven mogelijk zijn. Wilt u bijvoorbeeld mensen uit uw vakgebied ontmoeten, dan kunt u behalve een beurs ook een congres of een cursus bezoeken. Bent u op zoek naar veel verschillende contacten dan is het bezoeken van een beurs wellicht een goede optie. Gaat het u met name om kwalitatief goede contacten (waarbij het u niet zozeer gaat om een groot aantal) dan is een congres of een cursus wellicht beter.

Wilt u ter plaatse goed kunnen vergelijken tussen aanbieders en een order plaatsen dan is een beurs een geschikt middel. U kunt echter steeds beter producten vergelijken via Internet en in een veel kortere tijd bij de beste leverancier uw order plaatsen. Het opvragen van brochures, folders en catalogi van verschillende aanbieders is ook een optie. Tenzij het gaat om een maatwerkproduct waarbij een persoonlijke toelichting van een verkoper noodzakelijk is. Dan is een beurs weer een beter medium en neemt u de benodigde extra inspanningen en tijd voor lief om de betreffende beurs te bezoeken.

Gaat het u in de eerste plaats om het verzamelen van informatie dan is het nog maar de vraag of het bezoeken van een beurs wel de meest effectieve en efficiënte manier is. Het is belangrijk eerst uw informatiebehoefte in kaart te brengen.

• Welke informatie heb ik nodig?
• Welke informatie mis ik?
• Waar haal ik de juiste informatie vandaan?


De laatste vraag kan meestal op tal van manieren worden beantwoord. U kunt bijvoorbeeld een abonnement nemen op een vakblad. U zou een afspraak kunnen maken voor een gesprek met een bedrijf dat u de nodige informatie kan verschaffen. U kunt naar seminars, workshops en congressen gaan. U kunt kijken of op Internet de door u gezochte informatie beschikbaar is. U kunt zich inschrijven voor een cursus.

Beurzen zijn dus slechts een onderdeel van de totale informatiemix. Maar zeker geen onbelangrijk onderdeel. Want met een beursbezoek kunt u verschillende doelen tegelijk bereiken. Bovendien kunt u bij het bezoeken van een beurs tegen dingen aanlopen waarvan u het bestaan niet wist.


Stap 2
Welke beurzen wilt u dit jaar bezoeken?

Nederland kent een groot aanbod aan (vak)beurzen die voor u interessant kunnen zijn. Met de nadruk op ‘kunnen zijn’. Natuurlijk beloven alle beursadvertenties en -brochures u een inspirerend en doeltreffend beursbezoek. Helaas blijkt dit in de praktijk lang niet altijd het geval te zijn. Als u van te voren niet kritisch kijkt naar het totale beursaanbod en geen selectie maakt, is het risico groot dat het beursbezoek u te weinig oplevert. Ontvangt u een uitnodiging voor een bepaalde beurs of ziet u ergens een bepaalde beurs aangekondigd, beoordeel dan aan de hand van de Checklist Beursselectie of deze beurs voor u het bezoeken waard is. Per mogelijke doelstelling hebben wij voor u een aantal vragen geformuleerd.

Doelstelling: Relaties 

Voor welke doelgroep is deze beurs georganiseerd? 
Heeft deze beurs een landelijk, regionaal of plaatselijk publiek? 
Ga ik daar mijn klanten en mogelijke leveranciers ontmoeten? 
Kan ik daar zien hoe mij concurrenten zich presenteren?


Doelstelling: Transacties 

Krijg ik de kans om mijn huidige leveranciers te spreken (wie zijn de standhouders op deze beurs?) 
Wat wil ik via een beurs kopen, welke orders wil ik plaatsen? 
Staan op deze beurs de bedrijven die mij dit kunnen leveren? 
Behoort mijn bedrijf tot de doelgroep van deze standhouders?
Doelstelling: Informatie 

Wat is de opzet van deze beurs (bijvoorbeeld netwerken of introductie van een nieuwe technologie of presentaties rond een bepaald thema)? 
In welke informatie ben ik als ondernemer geïnteresseerd? 
Vind ik op deze beurs deze informatie over nieuwe producten en technologieën? 
Krijg ik op deze beurs een demonstratie te zien die ik anders niet te zien krijg? 
Kan ik op deze beurs nieuwe ideeën opdoen? 
Biedt de beurs nog andere relevante evenementen, zoals seminars en workshops?


Voorbeeld
Internet is voor veel ondernemers een nieuw en belangrijk aandachtsgebied. Geen wonder dus dat de jaarlijkse beurs ‘Internet in Business’ vorig jaar meer dan 30 000 bezoekers trok. Een aantal dat gehaald werd door de vele internetbedrijven en consultants, maar zeker ook door de vele ondernemers. Zij waren op zoek naar een bedrijf dat voor een paar duizend gulden een website kan bouwen of naar een adviseur op het gebied van e-commerce. Velen kwamen echter bedrogen uit. Want de exposanten waren te groot voor het mkb en mkb-adviseurs waren niet aanwezig.

Relevantie
Elke branche kent zijn eigen grote nationale en internationale vakbeurzen die jaarlijks worden georganiseerd. Voorbeelden van zulke beurzen zijn:

• De Grafivak (voor grafisch Nederland);
• De Horecava (voor de horeca);
• De internationale BouwBeurs (voor alle aannemers);
• De Medica (voor de medische sector)
• Didacta (voor opleiders en trainers)


Op deze beurzen zijn vrijwel alle grote partijen in een bepaalde branche aanwezig en krijgt u bij uitstek de mogelijkheid om nieuwe producten op uw vakgebied te leren kennen. Dit soort beurzen zijn vooral nuttig voor uw vakkennis.


Welke beurzen relevant zijn voor u, kunt u alleen maar zelf bepalen. Er zijn wel enkele vuistregels die u kunnen helpen bij het beantwoorden van de vraag of u de betreffende beurs moet bezoeken.


Vuistregel 1
Waar uw klanten, uw concurrenten en uw belangrijkste leveranciers rondlopen, daar moet u als ondernemer aanwezig zijn

De beurzen waar uw klanten en uw concurrenten komen, zijn de plaatsen waar u zelf ook aanwezig moet zijn. Per slot van rekening worden op beurzen vaak de eerste verkoopcontacten met klanten gelegd. Bovendien kunt u op deze beurzen doen aan ‘bedrijfsspionage’. Waar kunt u beter zelf waarnemen hoe uw directe concurrenten zich presenteren aan hun klanten dan op een beurs?

Beurzen waar uw belangrijkste leveranciers staan, zijn de plaatsen waar u bij uitstek aan product- en prijsvergelijking kunt doen. Vraag de concurrent van uw leveranciers daarom op een beurs naar hun prijzen en verkoopcondities. Wellicht komt u erachter dat u met een andere leverancier veel goedkoper uit bent en kunt u uw eigen leverancier onder druk zetten om goedkoper te gaan leveren.

Verder kunt u op beurzen die aan deze vuistregel voldoen nieuwe ideeën opdoen, nieuwe producten zien werken, contacten met uw leverancier(s) onderhouden, ingaan op aantrekkelijke beursaanbiedingen en vakgenoten ontmoeten. Op deze beurzen kunt u in één dag een goed overzicht krijgen van de ontwikkelingen en trends in uw branche.


Vuistregel 2
Niet alle bedrijfsthema’s zijn voor uw bedrijf even belangrijk

Als ondernemer houdt u zich met zeer veel bedrijfsthema’s bezig. Want behalve uw specifieke vakgebied vragen thema’s als financiële administratie, personeelsmanagement, marketing en verkoop en Internet uw aandacht. Voor elk thema wordt er wel een beurs georganiseerd. Dat betekent dat u een keuze moet maken.


Ga alleen naar een themabeurs als het thema van de betreffende beurs voor uw bedrijf van groot belang is. Bent u bijvoorbeeld van plan om via Internet uw producten te gaan verkopen of service te gaan leveren dan is een bezoek aan een internetbeurs wellicht een goed idee.

Verkoopt u bijvoorbeeld kantoormeubelen en wilt u zich gaan specialiseren in de verkoop van meubelen die voldoen aan de huidige Arbo-eisen (volgens de Wet op de Arbeidsomstandigheden) dan is het bezoeken van een Arbobeurs aan te raden.


Vuistregel 3
Kleine beurzen zijn niet altijd minder aantrekkelijk dan grote

Wellicht is de grootte van de te bezoeken beurs voor u een belangrijke factor bij het nemen van een besluit om hier wel of niet heen te gaan. Want hoe groter de beurs, des te meer u hieraan zult hebben vanwege het grote aanbod en de grote groep mensen die u zult ontmoeten.

Kleine beurzen kunnen echter zeer zinvol en aangenaam zijn om te bezoeken. Vaak is het er minder druk, waardoor u meer gelegenheid heeft contacten te onderhouden en op te doen. Een ander voordeel van kleine beurzen is dat er nogal eens directe beursverkoop mogelijk is, waardoor u kunt profiteren van aantrekkelijke beursaanbiedingen. Het gevaar is echter dat veel belangrijke partijen verstek laten gaan bij kleinere beurzen. Voor hen zijn de kleine bezoekersaantallen niet aantrekkelijk. Voor u kan dit betekenen dat er dan weinig nieuws te halen is.


Vuistregel 4
Kleine beurzen kunnen voor u minstens zo interessant zijn als grote beurzen

De grootste landelijk bekende beurzen trekken ook de meeste bezoekers. De bekendheid van deze beurzen zal hiertoe ongetwijfeld in een grote mate bijdragen. Maar het is voor u als ondernemer wellicht lang niet altijd nodig om een landelijke beurs te bezoeken. Lokale en regionale beurzen kunnen voor het midden- en kleinbedrijf een belangrijke functie vervullen, omdat veel ondernemingen die behoren tot het mkb regionaal georiënteerd zijn. Waarom zou u naar Amsterdam rijden voor de Efficiency Beurs als de regionale office centers zich in uw woonplaats presenteren? Ook hier geldt het voordeel van de soms zeer aantrekkelijke beursaanbiedingen. Informatie over deze beurzen en evenementen vindt u in de regionale pers.


Stap 3
Voorbereiding van uw beursbezoek

Nadat u de voor u relevante beurs geselecteerd hebt, bent u nog niet klaar met uw voorbereiding. U wilt via uw beursbezoek uw doelstelling bereiken en bovendien uw bezoek zo nuttig en aangenaam mogelijk maken. Een grote beurs kenmerkt zich door de enorme vloeroppervlakte, een grote hoeveelheid exposanten en grote aantallen bezoekers. Om niet te verdwalen, de juiste mensen te spreken en inzicht te krijgen in de verschillende presentaties zijn de volgende aandachtspunten voorafgaand aan uw beursbezoek van belang.


• Welke stands gaat u bezoeken?

Voor een efficiënt beursbezoek is het ten zeerste aan te raden om van te voren voor uzelf te bepalen welke stands u zeker wilt bezoeken en welke mensen u wilt spreken. Informatie hierover is zeer gemakkelijk verkrijgbaar. De vakbladen starten in veel gevallen ruim voor aanvang van een beurs met het verschaffen van schriftelijke beursinformatie. Hier leest u wat u bij welke stand kunt verwachten en met welke noviteiten u zult kennismaken.

Vrijwel elke grote beurs heeft zijn eigen beurscatalogus met beursinformatie, een overzicht van alle exposanten en de beursplattegrond. De catalogus wordt soms bij een vakblad bijgesloten. Is dit bij de beurs van uw keuze niet het geval, dan kunt u deze bij de beursorganisatie opvragen.

Internet wordt een steeds belangrijker informatiemiddel voor beurzen. Veel beurzen hebben tegenwoordig hun eigen site. Op deze sites kunt u vaak heel gericht zoeken naar specifieke informatie over (aanbieders van) een product of dienst.

Exposanten willen graag dat u als bezoeker naar hun stand komt. In de beursperiode adverteren ze veel en sturen ze hun klanten uitnodigingen. Soms kunt u voordat de beurs start een afspraak maken voor een bepaalde dag en een bepaald tijdstip. Maak hier gebruik van, want dit voorkomt dat men u op het moment dat u toevallig bij de stand bent niet te woord kan staan.


• Hoe ziet uw routing eruit?

Omdat beurzen zo groot zijn, is het belangrijk dat u van tevoren bepaalt hoe uw routing eruit ziet. Dat is de route die u volgt bij het bekijken van de beursstands. Er zijn verschillende manieren waarop u uw route kunt bepalen. Op de beursplattegrond staan de exposanten afgebeeld, zodat u snel kunt zien welke stands waar staan. Door bijvoorbeeld vijf stands van aanbieders van een product achter elkaar te bezoeken, hebt u snel uw eigen vergelijkend warenonderzoek. U kunt heel gemakkelijk een lijstje maken met de volgorde waarin u relevante stands gaat bezoeken. Uiteraard houdt u bij het maken van de routing rekening met uw afspraken. Indien de beurs verschillende hallen beslaat, zijn deze hallen veelal ingedeeld op thema’s. Uw eerste selectie is dus snel gemaakt.

Sommige vakbladen publiceren verschillende routes voor verschillende onderwerpen. In wezen verzorgen zij dus een deel van uw voorbereiding. Heel af en toe organiseren zij ook nog een zogenoemde ‘beurswandeling’. Tijdens zo’n wandeling bezoekt u onder begeleiding van een beursgids in kleine groepjes een exclusief aantal stands. Deze stands zijn voorbereid op uw komst waardoor u snel en doeltreffend informatie vergaart en demonstraties kunt zien.


• Hoe ziet uw tijdsplanning eruit?

Zeker als er verschillende beurshallen zijn, is het noodzakelijk om uw tijd tijdens een beursbezoek te plannen. Hebt u een ochtend, een hele dag of misschien wel verschillende dagen nodig? Om niet de helft van de beurs te missen, plant u zorgvuldig welke hal of welk deel van de beurs u wanneer bezoekt. Neem ruim de tijd voor een hal, want hoewel een hal op een beursplattegrond misschien niet zo groot lijkt, kunt zich behoorlijk verkijken op de grootte.

Indien het noodzakelijk is om verschillende dagen naar een beurs te gaan, is het zinvol om na te denken over een hotelovernachting. Beursdagen zijn zeer intensief. Een overnachting in de buurt van de beurs in plaats van een vermoeiende terugreis is zeer aan te bevelen. Hotels zijn ten tijde van een beurs zeer snel volgeboekt. Zorg er dus voor dat u tijdig reserveert. In de praktijk betekent dit meestal maanden zo niet een jaar van te voren. Dit geldt zeker voor grote beurzen in het buitenland.

Transport naar buitenlandse beurzen is kostbaar en een hoop geregel. Brancheorganisaties en vakbladen organiseren soms gezamenlijk vervoer vanuit Nederland. Handig en goedkoop. Nog goedkoper is natuurlijk ingaan op een uitnodiging van een exposant.


Seminars, workshops en congressen
Beurzen hebben vaak een thema. Dit thema komt tot uitdrukking in de communicatie rond een beurs maar ook in beursgekoppelde seminars, workshops en congressen. Het programma is afgestemd op de beurs, zodat u uw beursbezoek prima kunt combineren met een of verschillende programmaonderdelen, zoals een lezing of demonstratie. Bepaal voordat u naar de beurs gaat welke onderdelen u wilt bijwonen. Meestal kunt u met uw entreebewijs gratis naar binnen.

Voorregistratie
Veel beurzen bieden bezoekers de mogelijkheid om zich reeds vóór aanvang van de beurs te registreren. Indien deze mogelijkheid bestaat en u zeker weet dat u naar de desbetreffende beurs toegaat, is het aan te bevelen dit te doen. Het voorkomt dat u achteraan de lange rij voor de kassa moet aansluiten. Niet zelden lopen de wachttijden bij een drukbezochte beurs op tot meer dan een half uur. In die tijd had u al twee stands bezocht kunnen hebben.


Nieuwsbrieven
Beurzen profileren zich graag als totaalleveranciers in communicatie. Dit betekent dat zij naast de beurs ook (e-mail)nieuwsbrieven produceren. Natuurlijk zijn dit geen onafhankelijke journalistieke producties, maar sponsored magazines. Niettemin kunt u er uw voordeel mee doen. Bijvoorbeeld doordat u gratis op de hoogte gehouden wordt welke beurzen er wanneer worden georganiseerd. U kunt deze publicaties vrijwel altijd kosteloos ontvangen.


Informatie
Informatie over welke beurzen waar worden gehouden vindt u op de volgende manieren:

• De VVV-kantoren;

• De rubriek ‘agenda’ in de vakbladen;

• De lokale en regionale pers;

• Via Internet
www.expovisie.nl (vakblad voor beurzen en tentoonstellingen)
www.qualityinmeetings.nl (vakblad voor business meetings)
www.rai.nl 
www.jaarbeurs.nl

Informatie over internationale beurzen kunt u vinden op de volgende websites:
www.exhibtions-world.com
www.exhibitions.com

 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

 

 

 

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel  behoort tot onze portal  Orders & Opdrachten Binnenhalen Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen. 

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.   

CD-ROM Acquisitie

CD-ROM Offertes Schrijven
CD-ROM Offertemanager

Software Offerteberekeningen Maken (versie Zakelijke Dienstverlening, Productie en Ambacht)
Software Offerteberekeningen Maken (versie Detailhandel en Groothandel)
Software Offertes Schrijven

Software Verkoopbrief Schrijven

Software Belscript Schrijven

Vergelijkbare artikelen
weggevertjes voor uw beursstand
meer service met een draagtas
beurzen aflopen voor uw bedrijf: bereid u goed voor!
als ondernemer een beurs bezoeken?Nieuwe abonnees ontvangen geheel gratis de CD-ROM Grip op Offertes Schrijven, inclusief een handzaam boekje over het schrijven van scorende Offertes. (winkelwaarde € 69,-). Deze CD-ROM is speciaal ontwikkeld voor verkoopmedewerkers die offertes schrijven.

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.