1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Antwoordcoupon in een Advertentie

Een coupon in een advertentie kunt u het best vergelijken met de entree van een winkel. Net zoals de plaats van de entree in een winkel bepalend is voor de inrichting en indeling van de winkel, zo is de coupon bepalend voor een advertentie. In feite is uw coupon een advertentie in een advertentie. Waar moet u specifiek op letten als u in een advertentie een antwoordcoupon plaatst?

Uit onderzoek blijkt dat advertenties met een antwoordcoupon aanmerkelijk beter worden opgemerkt en gelezen. Een antwoordcoupon heeft een aandachtversterkend effect op uw advertentie wat het aantal reacties op uw advertentie sterk kan doen stijgen. In feite is uw coupon een 'advertentie in een advertentie', compleet met een kopregel die duidelijk maakt wat de lezer krijgt.

Effect
Dit aandachtversterkende effect komt waarschijnlijk door twee redenen.

• Ten eerste valt een advertentie alleen al veel meer op vanwege de aanwezigheid van een antwoordcoupon.
• Ten tweede geeft een coupon in een advertentie de lezer aan dat er blijkbaar wat gebeurt. De lezer krijgt de mogelijkheid om direct te reageren! De coupon moet de ander stimuleren om snel contact met uw bedrijf op te nemen. Een coupon vraagt om een reactie van de lezer.

Andere opzet
Bedenk dat een advertentie mét een antwoordcoupon wezenlijk anders is dan een advertentie zonder. Dit vraagt een geheel eigen ontwerp en opzet. Houd bij het ontwerp van de advertentie dus al rekening met de antwoordcoupon. Het gebeurt nog wel eens dat een antwoordcoupon pas wordt toegevoegd als het ontwerp van de advertentie allang klaar is. Plaatsgebrek zorgt er dan vervolgens voor dat de coupon in een te klein formaat aan de advertentie wordt toegevoegd. 

Behalve het opnemen van een coupon in een advertentie is het vaak ook mogelijk om over de coupon heen een antwoordkaart te laten plakken. U maakt het de lezer op deze manier nog gemakkelijker om even de kaart in te vullen en op de bus te doen. Uw advertentie valt op deze manier nog meer op. Vraag de advertentieafdeling van het blad waarin u wilt adverteren naar de mogelijkheden!


Tips
Wilt u dat een antwoordcoupon in uw advertentie het juiste door u beoogde effect heeft, let dan op de volgende elf tips.

Tip 1
Duid uw antwoordcoupon aan met een opvallende naam. Bijvoorbeeld 'De Drie Dagen Korting-coupon' of 'Kom-Kennismaken-Kaart’. Een originele aanduiding laat uw advertentie nog meer opvallen en zorgt voor meer reacties.

Tip 2
Herhaal uw aanbod nog een keer op de antwoordcoupon zelf

Maak als het even kan geen gebruik van de mogelijkheid van aan te kruisen hokjes. Geef alleen een al aangekruist hokje aan met de tekst 'Ja, ik maak gebruik van ...'. Zodat de ander alleen zijn of haar NAW-gegevens hoeft in te vullen. 

De ervaring leert dat hoe meer keuzen u aan de lezer voorlegt, des te kleiner de respons is. De lezer laten kiezen zorgt voor twijfel, behoefte aan bedenktijd etc. zodat u in veel gevallen uw spontane besteller kwijtraakt. Want van uitstel komt vaak afstel.

Is vanwege het karakter van uw aanbod een aantal keuzemogelijkheden onvermijdelijk, beperk dit aantal dan tot het minimum. Plaats niet meer dan maximaal twee tot drie keuzehokjes. Bijvoorbeeld voor het eerst toesturen van een informatiepakket of voor het maken van een afspraak.

Tip 3
Plaats binnen uw coupon nog een keer een foto van uw aanbod. U maakt uw aanbod hiermee visueel en aantrekkelijker voor de lezer. Deze weet tevens ongeveer wat hij of zij aanvraagt.

Tip 4
Herhaal uw aanbod nog een keer op uw coupon

Herhaal uw aanbod ook als dat al duidelijk is vermeld in uw advertentie. Een coupon wordt meestal eerder gelezen dan de advertentie zelf, terwijl een uitgeknipte coupon vaak langer wordt bewaard alvorens te worden opgestuurd.

Tip 5
Let op het gebruikte papier

Bekijk welk papier wordt gebruikt in het medium waarin u uw coupon laat afdrukken. Op niet elk soort papier is het mogelijk om met een ballpoint te schrijven. Test dit uit door op het papier van het betreffende blad met een pen te schrijven.

Tip 6
Zorg voor een goede belijning van uw coupon

Zorg ervoor dat uw antwoordcoupon duidelijk is afgelijnd, via een schaartje en een stippellijn. Uw lezers weten dan direct wat de bedoeling is en waar ze de schaar moeten zetten. Maak het ze zo gemakkelijk mogelijk.


Tip 7
Let op de plaats van uw coupon binnen de advertentie

Let goed op de plaats van de coupon binnen uw advertentie. Plaats uw coupon zodanig dat degene die wil reageren de coupon gemakkelijk uit kan knippen. Zorg ervoor dat u vooraf weet waar uw advertentie in het betreffende blad of de betreffende krant wordt geplaatst.

Bij voorkeur op de rechterbladzijde van een blad of krant. Het loont de moeite om een voorkeurspositie te vragen en hier eventueel een toeslag voor te betalen.

Is dat bijvoorbeeld rechtsonder, plaats uw coupon dan rechtsonder in uw advertentie. Volgens ditzelfde principe rechtsboven in de advertentie als uw advertentie rechtsboven wordt geplaatst. Coupons die in een hoek zijn geplaatst vergemakkelijken het uitknippen.

Weet u echt niet of uw advertentie op de rechter- of de linkerpagina wordt afgedrukt, maak dan een cheque-vormige coupon over de hele breedte van uw advertentie.

Tip 8
Zorg voor voldoende invulruimte

Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is om de gevraagde informatie in te vullen. Werk op plaatsen waar NAW-gegevens moeten worden ingevuld liever met lichte stippellijntjes (met wijdgespatieerde stippels) dan met doorgetrokken strepen. Bij handmatig ingevulde antwoordcouponnen die via de fax worden teruggestuurd zorgen deze strepen nog wel eens voor onleesbare adressen omdat de geschreven gegevens als het ware 'versmelten' met de invullijn.

Vergeet niet om het geslacht te vragen, zodat u bij aanschrijving de correcte aanspreking kunt gebruiken. Vraag of de lezer in blokletters de gevraagde gegevens wil invullen. 

Laat een aantal personen uit uw doelgroep uw antwoordcoupon st invullen alvorens u met uw advertentie naar de drukker gaat. Tijdens deze testfase komt u er achter of de coupon zich gemakkelijk laat invullen of dat bepaalde gegevens wegens ruimtegebruik niet goed uit de verf komen.


Tip 9
Stimuleer in uw coupon tot direct reageren

Zorg ervoor dat de lezer optimaal wordt gemotiveerd en gestimuleerd om direct te reageren. Dit kunt u bereiken door de lezer aan te moedigen 'vandaag de antwoordbon nog in te vullen en te faxen of op de bus te doen'.

Vermeld daarom duidelijk hoe de lezer moet reageren. Via uw faxnummer, uw telefoonnummer, uw e-mailadres of uw postbus- en/of antwoordnummer? Of op een andere wijze? Vergeet niet te vermelden wat er daarna gebeurt. Wat kan de ander wanneer van uw verwachten?

Laat de lezer per telefoon, fax en/of e-mail reageren als u een snelle reactie wilt hebben. Vermeld daartoe uw gratis (!) telefoonnummer. Laat de lezer per post reageren als het gaat om reacties van consumenten die vervolgens binnen een paar dagen uw reactie ontvangen.

Maak in dat geval altijd gebruik van een antwoordnummer, zodat de lezer uw coupon in een gesloten enveloppe zonder postzegel direct op de bus kan doen. 

Vraag uw lezer om de enveloppe dicht te plakken, omdat u anders het risico loopt dat de (vaak kleine!) antwoordcoupon tijdens het versturen uit de enveloppe raakt. In dat geval bent u een klant kwijt en een lege enveloppe rijker!

Het profiel van 'bellers' verschilt van dat van 'schrijvers'. Vermeld daarom altijd zowel een antwoordnummer als een telefoonnummer in uw antwoordcoupon.

Plaats in uw antwoordcoupon een tekst om de lezer aan te sporen direct te reageren. Bijvoorbeeld de tekst:
'Faxen is sneller! 070 6345000

Tip 10
Zorg voor een dubbele vermelding van uw retouradres

Vermeld uw retouradres zowel in uw advertentie als in de coupon zelf. Zo beschikt uw prospect nog over uw adres als de coupon of antwoordkaart inmiddels is verstuurd.


Tip 11
Zorg voor een codering van uw antwoordcoupon

Zorg ervoor dat u per binnengekomen reactie weet via welk medium de betreffende reactie is binnengekomen in het geval u in verschillende bladen en/of kranten adverteert. Op deze manier kunt u goed meten welk medium het beste resultaat oplevert. Zet daarom per advertentie een bepaalde code in de antwoordcoupon zodat u kunt aflezen vanuit welk medium (welk nummer van welke datum) u een reactie hebt ontvangen.

Bijvoorbeeld de code B02/03/99 wat zou kunnen staan voor:

'Dit is een reactie van de tweede advertentie in het blad Bizz van maart 2009.'

Laat deze code zo klein en onopvallend mogelijk aanbrengen, de informatie is tenslotte uitsluitend voor u van belang.

Telefonische reactie
Vraag bij een telefonisch reactie altijd via welke advertentie de betreffende persoon reageert. Bij e-mail is dit wat lastig. Het enige wat u kunt doen is via een 'reply-mailtje' (antwoordmailtje) vragen waar de betreffende persoon uw advertentie heeft gezien. 


Checklist
Voor het checken of de antwoordcoupon in uw advertentie optimaal is qua vorm en inhoud kunt u gebruikmaken van de Checklist Antwoordcoupon. 

Is de aanduiding van uw antwoordcoupon opvallend? 

Hebt u uw aanbod nog een keer op de antwoordcoupon herhaald? 

Hebt u binnen uw coupon een foto of een afbeelding van uw aanbod geplaatst? 

Hebt u uw aanbod nog een keer herhaald in uw coupon? 

Is het gebruikte papier van het blad of de krant waarin u met een coupon wilt adverteren geschikt om met pen op te schrijven? 

Heeft uw coupon een goede belijning (schaartje en stippellijn)? 

Is de plaats van uw coupon binnen uw advertentie optimaal? 

Bevat de coupon voldoende invulruimte? 

Stimuleert u de lezer om direct te reageren? 

Hebt u uw faxnummer, telefoonnummer en antwoordnummer duidelijk vermeld? 

Hebt u vermeld wat er daarna gaat gebeuren? 

Hebt u uw retouradres zowel vermeld in uw advertentie als in uw antwoordcoupon? 

Is uw coupon gecodeerd zodat u weet uit welk medium de reactie komt?

 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

 

 

 

 

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel  behoort tot onze portal  Orders & Opdrachten Binnenhalen Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen. 

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.   

CD-ROM Acquisitie

CD-ROM Offertes Schrijven
CD-ROM Offertemanager

Software Offerteberekeningen Maken (versie Zakelijke Dienstverlening, Productie en Ambacht)
Software Offerteberekeningen Maken (versie Detailhandel en Groothandel)
Software Offertes Schrijven

Software Verkoopbrief Schrijven

Software Belscript Schrijven

Vergelijkbare artikelen
is vergelijkende reclame eigenlijk toegestaan?
presenteer uw bedrijf bij de kamer van koophandel
hoe voorkomt u advertentiefraude?
de advertorial: wat moet u weten over een advertiorial
antwoordcoupon in een advertentie
klanten bereiken met korte artikelen over uw product of dienstNieuwe abonnees ontvangen geheel gratis de CD-ROM Grip op Offertes Schrijven, inclusief een handzaam boekje over het schrijven van scorende Offertes. (winkelwaarde € 69,-). Deze CD-ROM is speciaal ontwikkeld voor verkoopmedewerkers die offertes schrijven.

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.