1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Wat te doen als uw werknemer onvoldoende functioneert?


Het voorkomen van onvoldoende functioneren is een belangrijk aandachtspunt dat geldt voor al uw werknemers. U kunt als werkgever preventief veel doen teneinde ongewenste situaties met uw werknemers te voorkomen.
Aankaarten van onvoldoende functioneren
Als u echter constateert dat uw werknemer niet voldoende functioneert dan gaat u dat allereerst met uw werknemer bespreken. Het direct aankaarten van het onvoldoende functioneren kan confronterend zijn voor de werknemer. Voor u als leidinggevende is het een moeilijke taak om dit zo tactvol mogelijk te doen. Het komt voor dat leidinggevenden dergelijke confronterende gesprekken uit de weg gaan, uit angst dat de werknemer zich tegen hen keert. Het is daarom van groot belang dat u zich als leidinggevende gesteund weet door het bedrijf of de organisatie waarin u werkzaam bent.

Verbeteren van het functioneren
Wanneer u heeft geconstateerd dat uw werknemer niet voldoende functioneert, kunt u op zoek naar een manier om dit functioneren te verbeteren. Dit kan individueel of groepsgewijs. Welke vorm u kiest, hangt af van de reden van disfunctioneren van uw werknemer, het soort bedrijf of organisatie en de beschikbare tijd om mensen te begeleiden. Voor alle vormen geldt dat het goed is vooraf te beschrijven welke verbeteringen u voor ogen heeft en wanneer en hoe u de verbeterpogingen evalueert wat het effect is van de door u gekozen methode.

Beëindigen van het werknemerswerk
In een groot aantal gevallen komt er een moment dat uw bedrijf of organisatie geen mogelijkheden meer ziet om het functioneren van uw werknemer te verbeteren. Dan is het de vraag of de aanwezigheid van de werknemer langer ‘gedoogd’ kan worden. Redenen daarvoor liggen meestal bij de belangen van de werknemer.

In uitzonderlijke gevallen is het een mogelijkheid om uw niet goed functionerende werknemer toch te laten zitten. Bijvoorbeeld omdat deze binnen afzienbare tijd met pensioen gaat of omdat het duurder is uw werknemer te ontslaan dan te laten zitten. Zolang de belangen van uw bedrijf of organisatie niet wezenlijk in het gedrang komen, kunt u er voor kiezen uw werknemer te laten blijven. In andere gevallen zal u tot de conclusie komen dat een
afscheid van de werknemer onvermijdelijk is.
Nazorg/afronding
Wanneer u besluit afscheid te nemen van uw werknemer is het zaak om de werkzaamheden van uw werknemer zo goed mogelijk af te ronden en over te dragen aan een college of opvolger. Afspraken over wanneer en de manier waarop uw werknemer uw bedrijf of organisatie verlaat, zijn van groot belang. In deze fase is een goede arbeidsrechtelijke voorbereiding van groot belang. U moet als werkgever op dat moment goed op een rij hebben wat u wel en niet kunt doen en hoe u tot een goede schikking kunt komen met uw werknemer die gedwongen vertrekt. Dit vraagt naast een goede voorbereiding veel aandacht en tijd van u als leidinggevende.

Werken aan een effectieve oplossing?
Wilt u als leidinggevende professioneel werken aan een effectieve oplossing?

Meld u dan aan als gebruiker van HRM-Tools voor Leidinggevenden. U kunt dan onder meer gebruik maken van een aantal stappenplannen en briefteksten die u nodig heeft vanwege correspondentie met uw werknemer. Ook kunt u dan gratis gebruik maken van onze Digitale Vragenservice waarbij u arbeidsrechtelijke vragen met betrekking tot een eventueel ontslag van uw niet goed functionerende werknemer aan onze arbeidsjurist kunt voorleggen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over dit onderwerp en gebruik maken van de vele handige tools en documenten op het gebied van HRM? Klik dan hier voor informatie over HRM-Tools voor leidinggevenden.


Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52

Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
beoordelingsgesprekken: hoe voert u het best uw beoordelingsgespekken?
uw werknemer functioneert slecht: tijd voor een functioneringsgesprek!
wat te doen als uw werknemer onvoldoende functioneert?
functioneringsgesprek: de belangrijkste zaken van een functioneringsgesprek op een rij


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).