1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Voorbereiding Ontslaggesprek: Een paar tips voor de werkgever

Als u een ontslaggesprek moet gaan voeren met een werknemer is een goede voorbereiding essentieel. Een ontslaggesprek is te belangrijk om er "even tussendoor te doen". Een uur rustig nadenken en wat zaken opschrijven geeft u als leidinggevende rust en zekerheid. Een simpele vuistregel: 90% van de kwaliteit van een slecht-nieuwsgeprek wordt bepaald door de voorbereiding.


Leef u in op de volgende punten:

1. Met wie gaat u het gesprek voeren? Denk aan persoonlijke omstandigheden en vraag U af of U iets kunt voorspellen over de reactie van de medewerker op het nieuws. Inventariseer recente contacten en tracht te voorspellen hoe onverwacht de boodschap feitelijk zal zijn. Wees hierover niet te optimistisch. Mensen hebben de natuurlijke neiging slecht nieuws te ontkennen!

2. Wat is de boodschap precies? Schrijf de eerste zin van de boodschap op. Houd het kort en bondig en wijd niet uit. Dat kan altijd later nog.

3. Wat zijn de argumenten? Schrijf de 2 of 3 belangrijkste kort en bondig op, zodat u er in het gesprek makkelijk op terug kunt vallen.

4. Wat zullen uw eigen emoties zijn? Denk na over hoe u zelf in het gesprek zult zitten. Hiermee kunt u onaangename verrassingen over uzelf tijdens het
gesprek voorkomen.

5. De oplossingsalternatieven. Na de slechte boodschap is er nog steeds een toekomst. Het is belangrijk na te denken over wat U de medewerker kunt aanbieden. Pas ook hier weer op dat het niet gaat om doekjes voor het bloeden, maar om concrete hulp of ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan een sociaal plan cq outplacement bij ontslag of een externe training om te helpen vaardigheden bij te spijkeren.
6. Waar en op welke tijd wordt het gesprek gevoerd? Kies een rustige ruimte waar niet iedereen binnen kan kijken, schakel de telefoon en uw GSM uit. Kies bij voorkeur niet de vrijdagmiddag voor het gesprek. Tijdens een weekeinde kunnen emoties hoog oplopen en is er geen mogelijkheid vragen of onduidelijkheden te adresseren. Nodig de medewerker kort voor het gesprek pas uit.

7. Hoe gaat u reageren, wat gaat u voorstellen en wat gaat u zeggen? Gaat u zich als werkgever voorbereiden op een aanzegging van ontslag tijdens een ontslaggesprek, let dan op onder meer de volgende aandachtspunten.

A. De kans is groot dat uw werknemer protesteert
Als uw werknemer te horen krijgt dat deze ontslagen gaat worden, zal hij of zij u waarschijnlijk direct duidelijk maken dat hij er niet mee eens is. Als uw werknemer niet (schriftelijk) protesteert verzwakt dat niet alleen zijn of haar rechtspositie, maar loopt uw werknemer eveneens het risico niet in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. Bezwaar aantekenen tegen een voorgenomen ontslag is dus voor uw werknemer een must.

B. Zet alles van te voren op papier
Meestal informeert u uw werknemer in eerste instantie mondeling over een voorgenomen ontslag. U kunt hierbij een financieel voorstel doen en uw werknemer vragen hierop te reageren.

C. Houd een chronologisch dossier bij
Soms komt een ontslag onverwacht, een andere keer heeft u als werkgever het ontslag al enige tijd zien aankomen. De meeste werkgevers houden een (personeels)dossier bij waarin alle verwikkelingen over werknemer en hun arbeidsovereenkomst worden bijgehouden. Houd er rekening mee dat uw werknemer ook een dossier bijhoudt. Laat brieven van uw werknemer over verzoeken voor gesprekken, opleidingen, begeleiding, enzovoort dan ook niet onbeantwoord.

D. Laat u als het enigszins kan uw werknemer na het ontslaggesprek doorwerken of juist niet?
Nadat uw werknemer gehoord heeft dat deze wordt ontslagen, is de sfeer op de werkplek vaak uiterst gespannen. Toch is het van belang om te proberen uw werknemer zijn of haar werkzaamheden zo goed mogelijk voort te laten zetten, als het bedrijfsbelang dat vereist.

U kunt als werkgever uw werknemer ook meedelen dat het beter is om voorlopig maar thuis te blijven en het werk neer te leggen. Uw werknemer wordt dan vrijgesteld van werk. Voor uw werknemer kan dit later worden uitgelegd als instemmen met het ontslag.

E. Probeer uw werknemer zo snel mogelijk bedrijfseigendommen in te laten leveren. Vraag uw werknemer tijdens een ontslaggesprek om per direct of anders zo snel mogelijk bedrijfseigendommen zoals een auto van de zaak, laptop en mobiele telefoon in te leveren. Het is mogelijk dat uw werknemer hiermee niet zomaar akkoord gaat. Uw werknemer is meestal gerechtigd om deze bedrijfseigendommen te gebruiken tot het moment waarop het dienstverband definitief eindigt.

F. Laat u uw werknemer helpen door een bevriende adviseur? Sommige werkgevers bieden u aan om advies in te winnen bij een bevriende adviseur die – meestal betaald door de werkgever – een werknemer van goed advies kan voorzien. Een goede adviseur kan slechts één partij dienen, namelijk zijn opdrachtgever. Als u als werkgever aanbiedt om op uw kosten een adviseur te raadplegen, versterkt u hiermee uw positie als werkgever.

Meer weten?
Wilt u een deel van uw personeel ontslaan en heeft u behoefte aan informatie en advies van onze arbeidsrecht advocaat? Wilt u meer weten over dit onderwerp en gebruik maken van de vele handige tools en documenten op het gebied van HRM?
Klik dan hier voor informatie over HRM-Tools voor leidinggevenden.


Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52

Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
voorbeeldbrief ontslag op staande voet nuttig bij direct ontslag
ontslagvergoeding werknemer: wanneer wel ontslagvergoeding en wanneer niet?
beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden vraagt nodige aandacht
einde arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
ontslag op staande voet? ga weloverwogen over op ontslag op staande voet
over ontslag en vergoeding: wanneer wel ontslag vergoeding en wanneer niet?
arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk opzeggen
proeftijd en ontslag: uitkijken bij ontslag binnen proeftijd
ontslagvergoeding: zowel werknemers als werkgevers kunnen ontslagvergoeding eisen
ontslag: wanneer is ontslag mogelijk en wanneer niet?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).