1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Moet u als werkgever nu die boete van uw werknemer betalen?

Veel werknemers maken tegenwoordig gebruik van een auto van de zaak. In dat verband wordt in arbeidsovereenkomsten of bedrijfsreglementen vaak de bepaling opgenomen dat verkeersovertredingen voor rekening komen van de werknemer. Deze afspraken lijken in strijd met de dwingende wetsbepaling die stelt dat schade die de werknemer tijdens de uitvoering van zijn werk toebrengt aan de werkgever in beginsel voor rekening komt van de werkgever. Ongeveer een jaar geleden heeft het Hof ’s-Gravenhage bepaald dat snelheidsboetes in bepaalde gevallen voor rekening van de werknemer kunnen komen.

Een werknemer van TPG had in 2002 drie keer een snelheidsovertreding begaan, te weten 6, 4, en 11 kilometer per uur. TPG wilde als werkgever de boetes verhalen op deze werknemer. De werknemer was het er niet mee eens en hield vast aan de wettelijke bepaling dat schade onder werktijd in beginsel voor rekening komt van de werkgever. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de werknemerszijde (artikel 7:661 Burgerlijk Wetboek).

Het Hof bepaalde dat deze wettelijke bepaling inderdaad van toepassing was. Maar oordeelde in dat verband dat in geval van een overschrijding van de maximumsnelheid tot 10 kilometer per uur in beginsel geen sprake zal zijn van opzet of bewuste roekeloosheid. Dat beteknde dat de snelheidsovertredingen van 6 en 4 kilometer voor rekening kwamen van de werkgever en die van 11 kilometer voor rekening van de werknemer.
Tevens heeft het Hof in haar arrest bepaald dat een afspraak van de werkgever dat slechts de eerste drie boetes binnen een bepaalde periode voor haar rekening komen, in beginsel een geldige afspraak is. En dat deze afspraak niet in strijd is met artikel 7:661 BW. Het is immers verdedigbaar dat de werknemer die meer dan drie verkeersovertredingen maakt in strijd handelt met zijn verplichting van goed werknemerschap. Waardoor artikel 7:661 BW toepassing mist.

Samenvattend
Let er als werkgever dus op dat – zelfs als hierover afspraken zijn gemaakt – het niet altijd mogelijk is om verkeersboetes uit overtredingen tijdens werktijd op uw werknemer te verhalen.
Overigens komen boetes uit woon/werkverkeer niet voor rekening van de werkgever. Tegen dit arrest loopt op dit moment overigens nog een cassatieberoep.

HRM-Tools voor Leidinggevenden
Heeft u behoefte aan handige tools voor Leidinggevenden? Bijvoorbeeld een tool om zelf arbeidscontracten te kunnen maken. Of voorbeeldmodellen en -teksten die leidinggevenden regelmatig nodig hebben? Inclusief gratis gebruik van onze Digitale Vragenservice voor al uw arbeidsrechtelijke vragen? 

Meld u zich dan aan als gebruiker van de portal HRM-Tools voor Leidinggevenden

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
 

Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52 / (GSM) 06 55 33 15 13
 
Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
moet u als werkgever nu die boete van uw werknemer betalen?
overwerk in de praktijk: kunt u overwerk voor uw werknemers verplicht stellen?
leaseauto inleveren bij ziekte werknemer?
over minder werken: er zijn omstandigheden die minder werken kunnen verhinderen
wanneer is sprake van reistijd en wanneer van arbeidstijd?
toeslag overwerk: wanneer wel en wanneer niet?
reiskosten vergoeding is voor u als werkgever geen verplichting
overwerktoeslag: wanneer wel en wanneer geen overwerktoeslag?
over reiskostenvergoeding: bepalen van hoogte reiskostenvergoeding blijft maatwerk
wanneer is reistijd ook werktijd?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).