1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

BTW terugvragen bij onbetaalde rekeningen

Afnemers die hun openstaande rekening niet of niet geheel betalen vormen een zware last voor uw bedrijfsvoering. Het terugvragen van omzetbelasting op dergelijke oninbare vorderingen kan de pijn in dat geval enigszins verzachten.

Het komt helaas vaak voor dat een afnemer de gefactureerde vergoeding plus omzetbelasting niet of niet geheel betaald. De in rekening gebrachte omzetbelasting is echter wel afgedragen in het tijdvak waarin is gefactureerd. Onder bepaalde voorwaarden kan de omzetbelasting die is begrepen in de oninbare vordering schriftelijk worden teruggevraagd bij het belastingkantoor/ de inspecteur van uw regio.

Wanneer kunt u aanspraak maken op een teruggaaf van omzetbelasting?
Om in het onderhavige geval aanspraak te maken op een teruggaaf van omzetbelasting moet het aannemelijk zijn dat de afnemer (gedeeltelijk) niet heeft betaald en ook niet zal betalen. De manier waarop dit aannemelijk moet worden gemaakt, is niet voorgeschreven. U kunt bijvoorbeeld reeds verstuurde aanmaningen bij het verzoek voegen of correspondentie bijvoegen waaruit blijkt dat de afnemer niet meer zal betalen.

In geval van faillissement kan de curator wellicht een mededeling doen waaruit blijkt dat de vordering op de afnemer niet meer wordt betaald. Op deze manier hoeft u niet met het verzoek om teruggaaf te wachten totdat het faillissement definitief is afgewikkeld. Voor een succesvol verzoek is het ook raadzaam dat de vordering is afgewaardeerd en dit in het verzoek kenbaar is gemaakt. Voeg tevens de desbetreffende facturen bij het verzoek.

Schriftelijk verzoek en termijn indienen verzoek.
Het schriftelijke verzoek om teruggaaf moet worden gedaan bij de aangifte over het tijdvak waarin het recht op teruggaaf is ontstaan. Dit recht ontstaat op het tijdstip waarop redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de afnemer niet zal betalen.

Het verzoek moet uiterlijk worden gedaan binnen één maand na afloop van het tijdvak waarin het recht op teruggaaf is ontstaan. Indien het verzoek te laat wordt ingediend, beslist de inspecteur ambtshalve op het verzoek, hetgeen betekent dat u bent overgeleverd aan de goede wil van de inspecteur.

Bezwaar en beroep tegen een negatieve beslissing van de inspecteur op het verzoek behoren in dat geval niet meer tot de mogelijkheden.

Oninbare vorderingen niet in de aangifte omzetbelasting verrekenen
In de praktijk verwerken veel ondernemers de afgedragen omzetbelasting op oninbare vorderingen in de aangifte omzetbelasting. Het is echter niet toegestaan om een teruggaaf wegens oninbare vordering in de aangifte omzetbelasting te verrekenen met verschuldigde omzetbelasting.

Strikt genomen kan dat dus aanleiding geven tot naheffingen. Daarom is het raadzaam voor “grote” oninbare vorderingen een schriftelijk verzoek te doen.

© Auteur: mr. René van Raalte FB van het Fiscaal Adviesbureau Ficalis.

 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
btw & ondernemers: de belangrijkste zaken rond btw op een rij
btw en korting op uw producten: hoe verwerkt u de btw?
btw afdragen: zorg voor tijdelijke afdracht btw
btw en ondernemen: regeling btw kleine ondernemers
btw terugvragen bij onbetaalde rekeningen
margeregeling en uw bedrijfsauto: voorkom dubbele btw
verzendkosten en btw: hoe zit dat?
hoe vraagt u de btw terug van niet betaalde facturen?
tips over btw en uw factuur
hoe zit het met privegebruik auto en btw?

Orders en Opdrachten binnenhalenCommerciŽle Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...