1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Margeregeling en uw bedrijfsauto: voorkom dubbele btw

Stel u bent als ondernemer voor btw vrijgesteld. U brengt dan geen btw in rekening als u iets verkoopt aan een andere ondernemer. Verkoopt die ondernemer de goederen door, dan moet hij wel btw berekenen en afdragen. Hoe zit het dan met de berekening/verrekening van de BTW? In dat geval kan de verkopende ondernemer gebruik maken van de margeregeling.

Margeregeling en bedrijfsauto
De margeregeling voorkomt dat de Belastingdienst dubbel btw ontvangt. De goederen zijn namelijk eerst met btw verkocht en de ondernemer zou nu weer btw moeten berekenen zonder dat hij die bij de inkoop kon aftrekken.

Winstmarge
Bij de margeregeling berekent de wederverkoper de btw niet over de omzet, maar over de winstmarge. Dat is het verschil tussen verkoop- en inkoopprijs. De Belastingdienst ontvangt alleen de btw over de winstmarge. Als die negatief is, hoeft de wederverkoper geen btw te betalen. Hij kan deze ook niet terugvragen.

Inkoopverklaring
Bij zogenoemde margegoederen heeft u en uw zakelijke parter bij de transactie een inkoopverklaring in tweevoud nodig: een voor de leverancier en een voor de eigen (inkoop)administratie.

- De Inkoopverklaring bevat de volgende gegevens:
- Afleverdatum
- Naw-gegevens van afnemer/wederverkoper en leverancier
- Een duidelijke omschrijving van het geleverde
- De hoeveelheid, het bedrag en een verklaring van de leverancier van ‘geen voorbelasting'.
- Bij levering van een motorrijtuig wordt ook het kenteken vermeld.
Bepalingen
Er is geen inkoopverklaring nodig als het bedrag lager is dan € 227,-, de leverancier een factuur geeft met de eerdergenoemde gegevens en de wederverkoper bij inruil een factuur geeft volgens de wettelijke eisen en bepalingen voor de inkoopverklaring.

Inruil
Als de ondernemer goederen inruilt onder de margeregeling is één factuur voldoende. Hier moeten wel levering en inruil op vermeld staan. De factuur geldt dan als inkoopverklaring voor het ingeruilde goed.

Btw berekenen
Op het moment van levering berekent de wederverkoper de btw. Hierbij hanteert hij het geldende tarief. De btw wordt alleen over de winstmarge per goed berekend, dus: berekenen winstmarge inclusief btw (verkoopprijs min inkoopprijs). Is de uitkomst negatief, dan is de winstmarge nul. De btw over de winstmarge is 19/119 of 6/106 x de winstmarge, afhankelijk van het geldende btw-tarief.
Een wederverkoper van auto's mag onder de margeregeling geen rekening houden met de rest-BPM.

Administratie
Voor leveren onder de margeregeling gelden dezelfde factureringsverplichtingen als bij de normale btw-regeling. Er wordt alleen geen btw op de factuur vermeld. De gebruikte goederen die de ondernemer in- en verkoopt onder de margeregeling moet hij afzonderlijk administreren. Verkoopt hij ook goederen onder de normale btw-regeling, dan moeten deze twee goederenstromen in de administratie gescheiden blijven.

Als u gebruikte motorvoertuigen verkoopt onder de margeregeling, mag u bij het berekenen van de verschuldigde btw geen rekening houden met de nog aanwezige rest-bpm. Bij verkoop onder de normale btw-regeling mag u dat wel. Het bedrag van de verschuldigde btw kan daardoor bij verkoop onder de margereling aanmerkelijk afwijken van het btw-bedrag dat u verschuldigd bent bij toepassing van de normale regeling.
 

Wilt u fiscaal bijblijven en optimaal profiteren van de vele fiscale regelingen? 


Meld u dan aan als gebruiker van de portal Fiscaal Optimaal Ondernemen.


Deze portal Fiscaal Optimaal Ondernemen (FOO) is hét digitale naslagwerk (incl. Fiscale Tools) voor boekhouders, accountants, adviseurs en ondernemers.
 

Wilt u ook dagelijks gebruik maken van de inhoud van deze fiscale portal?
 
Rekentools, bijvoorbeeld voor BTW-correctie op zakenauto, Afschrijvingsberekeningen, Verliesverrekening, Desinvesteringsbijtellingen
 
Checklists, bijvoorbeeld voor Deelnemingsvrijstellingen, Vermogensplanning, Erf- en Schenkbelasting en Uitstel van Belasting betalen
 
Actuele info en naslagwerken, bijvoorbeeld op het gebied van Bedrijfsoverdracht, Pensioen, het inhuren van ZZP' ers en de wet DBA (modelcontracten)


Meld u dan vandaag nog aan als gebruiker!

Als gratis welkomstgeschenk ontvangt u geheel gratis de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelaarde EURO 79,0 excl. BTW).

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
btw & ondernemers: de belangrijkste zaken rond btw op een rij
btw en korting op uw producten: hoe verwerkt u de btw?
btw afdragen: zorg voor tijdelijke afdracht btw
btw en ondernemen: regeling btw kleine ondernemers
btw terugvragen bij onbetaalde rekeningen
margeregeling en uw bedrijfsauto: voorkom dubbele btw
verzendkosten en btw: hoe zit dat?
hoe vraagt u de btw terug van niet betaalde facturen?
tips over btw en uw factuur
hoe zit het met privegebruik auto en btw?

Orders en Opdrachten binnenhalenCommerciële Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...