1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Good will: hoe om te gaan met good will?

Bij het kopen of verkopen van een bedrijf speelt good will in veel gevallen een belangrijke rol. Zo is het bij verkoop en overdracht van uw bedrijf, verandering van rechtsvorm, of het toe- of uittreden van een vennoot noodzakelijk dat u de waarde van uw bedrijf kent. Die waarde bestaat niet uitsluitend uit tastbare zaken, zoals een bedrijfspand en een aantal bedrijfswagens. In veel gevallen moet ook de waarde van uw good will worden getaxeerd. Want ook deze is medebepalend voor de totale waarde van uw bedrijf. Bij de taxatie van uw good will baseert u zich op recente bedrijfsresultaten, het prijspeil, de toekomstverwachtingen, de kwaliteit van de vestigingsplaats(en) en de samenstelling van uw omzet.
 

Wat is Good will?
Good will is de 'meerwaarde' van uw bedrijf bovenop de waarde van de activa en passiva. In de praktijk bestaat een aantal definities van het begrip Good will. De meest gangbare is: Good will is de contante waarde van de overwinst van de onderneming. Onder overwinst wordt verstaan de normale jaarwinst verminderd met een reële arbeidsbeloning voor de ondernemer en een vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal. Per saldo resteert dan de overwinst.


Soorten good will
Bij good will kan onderscheid worden gemaakt tussen de good will van de onderneming (door bijvoorbeeld een bekend product, een zeer goede organisatie van de onderneming of een speciale vestigingsplaats) en good will van de ondernemer zelf (persoonlijke good will).

Ondernemings Good will
Er zijn verschillende factoren die een rol kunnen spelen bij ondernemingsgood will. Bijvoorbeeld:
- Om welke branche gaat het? Een bedrijf dat actief is in de consumentenelektronica zal met de onder druk staande marges een lagere good will ontvangen dan een bedrijf dat vaccins produceert tegen de Vogelgriep. - Wat is de locatie? Met name bij de industrie, detailhandel of horeca speelt dit aspect een rol. Wat zijn de bestemmingsplannen van de locatie? Hoe zit het met aanvoerroutes? Kan het bedrijf er nog lang blijven of moet het op termijn vertrekken?
- Wat zijn de marktontwikkelingen? Moet de onderneming forse investeringen doen om haar marktpositie te handhaven en te beschermen?
- Wat zijn de toekomstverwachtingen? Is de kennis en ervaring van de onderneming over enige tijd nog veel waard? Zal dat in de tijd toenemen of afnemen?.


Persoonlijke good will
Bij persoonlijke good will leunt de reputatie van een bedrijf geheel op de faam en kwaliteiten van de eigenaar. Het zal bij de verkoop uitmaken of deze eigenaar wel of niet aan het bedrijf verbonden blijft. Vertrekt zo’n ondernemer uit het bedrijf dan is het nog maar de vraag of klanten bij het bedrijf blijven kopen. De persoon van de ondernemer is bij persoonlijke good will derhalve sterk bepalend voor de hoogte van de good will als er sprake is van good will.

Berekening good will
Bij het vaststellen van de good will wordt vaak gebruik gemaakt van een theoretische rekenmethode. Deze gaat uit van de overwinst. Om de good will te berekenen, wordt dan de overwinst vermenigvuldigd met een factor die sterk kan variëren. Bijvoorbeeld 1 tot 6 maal de overwinst, waarbij uitschieters naar 7 of 8 incidenteel voorkomen.
 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
hoe omgaan met goodwill? zo bepaalt u de hoogte van goodwill
goodwill - waar gaat het over?
bedrijfswaardering? de waarde van uw bedrijf is afhankelijk van aannames
waardebepaling van uw bedrijf? eerst uw jaarrekening normaliseren
bedrijfsovername is een kwestie van goed voorbereiden
financiering overname aandelen: waar moet u op letten?
waardebepaling van uw bedrijf: wat is uw onderneming waard?
good will: hoe om te gaan met good will?
bedrijfsovername: adviezen bij overname van een bedrijf
waardebepaling bij overname van een bedrijf: niet alleen de prijs telt

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.