1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Bedrijfsoverdacht en fiscus: Fiscale aspecten van Bedrijfsoverdracht

Of u nu een eenmanszaak overdraagt, een besloten vennootschap of een reeks van B.V.'s, altijd spelen fiscale aspecten een belangrijke rol. U kunt de fiscale gevolgen vaak voor uzelf minder ongunstig maken als u zich op tijd op de overdracht voorbereidt. Zo kan de wijziging van de juridische structuur soms grote fiscale voordelen opleveren. Hierna volgende verschillende situaties en mogelijkheden van een bedrijfsoverdracht waarbij fiscale aspecten een rol spelen.

Situatie 1
Overdracht van een eenmanszaak/V.O.F.


Als u een eenmanszaak of een aandeel in een V.O.F. overdraagt, dan geldt dit voor de fiscus als staking van uw onderneming. En daarbij komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor stakingsaftrek. Dat betekent dat u € 3.630,00 minder belasting betaalt over de winst die u met het staken van de onderneming maakt. De fiscale oudedagsreserve (FOR) die u binnen de onderneming hebt opgebouwd, moet bij staking ook worden verrekend. Om directe verrekening te voorkomen, kunt u gebruikmaken van lijfrente-aftrek, waarbij u extra geld stort in de vorm van een koopsom (lijfrente) en daar aftrek over berekent.
Overdracht zonder fiscale afrekening
Geruisloze doorschuiving is een andere manier om directe verrekening over de stakingswinst te voorkomen. Daarbij draagt u de onderneming over met handhaving van de fiscale boekwaarden. Fiscale afrekening blijft daarbij achterwege (met uitzondering van de FOR). Een voorwaarde is dat de overnemer voorafgaand aan de overdracht minimaal 3 jaar lang met u de onderneming heeft gedreven of bij u heeft gewerkt. In bijzondere situaties kan deze termijn worden verkort. Meer informatie van de Belastingdienst over overdracht onderneming aan medeondernemer of werknemer

Betalingsregeling voor stakingswinst ondernemerswoning
Misschien heeft u een woon-/winkelpand. Bij staking moet u dit woongedeelte overhevelen naar uw privé-vermogen. De winst die u daarbij maakt, vormt een onderdeel van de stakingswinst en is dus belast. Er komt door deze overheveling geen geld vrij om de verschuldigde belasting te betalen. Wel kan er gebruik worden gemaakt van een betalingsregeling, die onder bepaalde voorwaarden en voor een periode van 10 jaar geldt.

Overdracht van een holdingstructuur
Als u als directeur-grootaandeelhouder op tijd een holdingstructuur tot stand brengt, kunt u ieder jaar de winsten die in de werkmaatschappij zijn gemaakt belastingvrij aan de holding uitkeren. En omdat er geen overtollige winstreserves in de werkmaatschappij zijn, houdt u de aandelen goedkoop en dus betaalbaar. Op de website van de Belastingdienst leest u wanneer meerdere ondernemingen een fiscale eenheid vormen.
Situatie 2
Overdracht van uw B.V.


U kunt een bedrijf in de B.V.-sfeer overdragen door een aandelen- of activa/passivatransactie. Hierbij is het van belang of u als verkoper een natuurlijk of rechtspersoon bent. Bent u een natuurlijk persoon, dan kan aanmerkelijk belang van toepassing zijn. Van aanmerkelijk belang is er sprake als u, eventueel samen met uw partner, ten minste 5 procent van de aandelen bezit in een B.V. Als houder van aanmerkelijk belang betaalt u een inkomstenbelastingtarief van 25 procent over het verschil tussen de verkoopprijs en de oorspronkelijke kostprijs van de aandelen. Ook dividenduitkeringen die u als aandeelhouder ontvangt, worden met dit tarief belast.

Deelnemingsvrijstelling
Bent u een rechtspersoon (holding of beheermaatschappij), dan geldt meestal de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting. Hiervan is sprake als een holding bijvoorbeeld aandelen van een werkmaatschappij overdraagt en daarbij winst realiseert. Deze baten vallen onder de deelnemingsvrijstelling. De holding hoeft daar geen belasting over te betalen. Voorwaarde is dat de holdingstructuur tijdig (3 of 6 jaar) en op de juiste wijze is geregeld. De verkoopwinst blijft op grond daarvan onbelast.

U kunt de overdracht ook regelen door bezittingen en schulden (activa en passiva) uit de B.V. te verkopen. Voordeel daarvan is dat de transactie dan beperkt blijft tot datgene waarin de koper geïnteresseerd is. Nadeel is dat als de onderneming door de BV wordt verkocht, de winst die daarmee wordt behaald tot de normale winst behoort. Daarvoor moet over de eerste € 25.000 aan meerwaarde 20 % vennootschapsbelasting moet worden betaald. Over de meerwaarde tussen de € 25.001 en € 60.000 is 23,5 % verschuldigd en over de resterende meerwaarde 25,5 %.
Portal Fiscaal Optimaal Ondernemen (FOO)
Bent u als ondernemer bezig met een bedrijfsovername en wilt u meer weten over de fiscale aspecten hiervan? Meld u dan aan voor de portal Fiscaal Optimaal Ondernemen. U kunt dan gebruik maken van de vele Fiscale Voorbeeldcontracten, Fiscale Rekenmodellen en belastingbesparende Fiscale Adviezen? Met de portal Fiscaal Optimaal Ondernemen (FOO) blijft u op de hoogte van de laatste fiscale situatie en de beste Fiscale Tips waarmee u veel belastinggeld kunt besparen.

De kosten heeft u er vrijwel direct weer uit  terwijl u geen enkele kans op wettelijk toegestane belastingbesparing laat liggen. Meld u zich dus vandaag nog aan en
klik hier!

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
bedrijfsverkoop en overdracht: in pacht of huurkoop
bedrijfsoverdacht en fiscus: fiscale aspecten van bedrijfsoverdracht
belasting en bedrijfsoverdracht: fiscale aspecten bedrijfsoverdracht

Orders en Opdrachten binnenhalenCommerciële Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...