1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Waardebepaling bij overname van een bedrijf: niet alleen de prijs telt

Bij waardebepaling in het kader van een overname van een bedrijf telt niet alleen de prijs. In de onderhandelingen komen veel meer aspecten naar voren dan alleen de prijs van de onderneming. Het realiseren van een hoge opbrengst is van belang, maar het realiseren van andere doelen is soms net zo belangrijk.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 
- een goede overdracht, waarbij de continuïteit van de onderneming niet in gevaar komt 
- het in stand blijven van de werkgelegenheid bij de onderneming 
- het wel of niet overdragen van onroerende goederen binnen de onderneming 
- gunstige afspraken over de termijn waarbinnen de ondernemer kan uittreden 
- het verbonden zijn van de naam van de oud-ondernemer aan de onderneming 
- familieleden van de oude eigenaar die bij de onderneming blijven werken

Waardebepaling en marktwaarde
De marktwaarde van de onderneming is de totale waarde van de aandelen, die tot stand komt via een proces van koop en verkoop. Bij beursgenoteerde ondernemingen is dit de koers van de aandelen maal het aantal aandelen. Bij niet-beursgenoteerde ondernemingen is de marktwaarde de waarde die werkelijk in de markt kan worden gerealiseerd. Afhankelijk van het marktsentiment, de economische situatie, de strategische opties van de koper en een veelheid aan andere factoren kan de marktwaarde hoger of lager liggen dan de economische waarde.

Waardebepaling en economische waarde
De economische waarde van een onderneming in het kader van een waardebepaling wordt gevormd door het toekomstige nut dat uit deze onderneming voortvloeit. De waardebepaling draait dan om het contant maken met een factor waarin het bedrijfsrisico dat verbonden is met het toekomstige nut en de tijdswaarde van geld is verdisconteerd. Dit is de hoeveelheid geld die een zuiver economische denkende belegger voor de aandelen van de onderneming over zou hebben.
Overdracht aan familielid: waarderingsrapport nodig?
De fiscus bepaalt, onafhankelijk van de door u met uw familie afgesproken prijs, de waarde van uw onderneming. De fiscus beoordeelt of de prijs die uw familie betaalt overeenkomt met de prijs die een willekeurige derde zou betalen (zakelijke prijs). Bij overdracht binnen de familie speelt het familieaspect dikwijls belangrijk mee. De uittreder wil zijn opvolger niet met zware financieringslasten opzadelen.

Mogelijkheid navorderingsaanslag
Indien uw prijs ongunstig afwijkt van de door de fiscus berekende waarde, kunt u een navorderingsaanslag krijgen van de fiscus. Bestrijden van deze aanslag is in dat geval moeilijk wanneer u geen onderbouwd rapport heeft van de afgesproken prijs. Een waarderingsrapport kan u behulpzaam zijn bij het overtuigen van en het aangaan (op voorhand) van de discussie met de fiscus.

Overigens zijn er enkele fiscale faciliteiten die de overdracht van uw IB onderneming (bijv. een eenmanszaak) of BV aan uw familie kunnen versoepelen. De overdracht van een IB onderneming aan een werknemer kan ook met behulp van een gunstige fiscale faciliteit.
Waardebepaling en bedrijfsrisico
De waarde van uw onderneming wordt mede bepaald door de bedrijfsrisico’s die uw bedrijf op het moment van verkoop loopt. Het bedrijfsrisico van een onderneming wordt bepaald aan de hand van een aantal factoren, waaronder: 
-  De gevoeligheid van de onderneming voor economische fluctuaties 
- De omvang van de onderneming 
- De toekomstige marktpositie 
- De afhankelijkheid van de leiding en het management 
- De toetredingsbarrières tot de markt van de onderneming 
- De afhankelijkheid van leveranciers en afnemers 
- Mate van verkoopbaarheid van de aandelen (illiquiditeit)

Successierechten en waardebepaling
Bovendien, als de uittreder meer ontvangt dan hij waarschijnlijk voor zijn pensioen en oude dag nodig heeft, keert een belangrijk deel uiteindelijk weer terug bij de kinderen via de erfenis, echter na aftrek van de nodige successierechten.

Om de successierechten te minimaliseren kan de prijs bij overdracht laag worden gehouden. Er moet echter wel sprake zijn van een zakelijke prijs. Zijn er echter kinderen of erfgenamen die niet verder gaan met de onderneming, dan zouden zij in zo'n geval benadeeld worden. Het is om die reden vaak aan te raden de gehele familie te betrekken in het opvolgingsproces. Ter voorkoming van familieruzies.
Aanmelden portal Financieel Sterk Ondernemen
Wilt u een bedrijf gaan overnemen of uw huidige bedrijf verkopen? Meld u dan aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO). U vindt hier vele rekentools, modelplannen en adviezen voor een succesvolle bedrijfsovername. 
 

Zoekt u een ervaren jurist voor een goed advies?
Op zoek naar een ervaren jurist om u te adviseren en begeleiden op het gebied van Ondernemingsrecht of Arbeidsrecht?

Bel naar mr. drs. J.B. Mulder van Groenendaal Juridische Advisering B.V. te Hilversum (T. 06 55331513) of kijk op www.groenendaal.nu

 

Behoefte aan Financiële Informatie, Rekenmodellen, Adviezen en Checklists? 

Meld u dan aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO)

Speciaal ontwikkeld voor ondernemers, accountants, boekhouders en adviseurs.

Bijvoorbeeld Rekentools om Goodwill te berekenen, Prognoses te maken en Financiële Analyses. 

Maar ook Adviezen en Tips over Financieringsvormen, Financieringsrisico's en Financieel Beheer 


Meld u zich daarom vandaag nog aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen.

Nieuwe gebruikers voor een jaar ontvangen als welkomstgeschenk geheel gratis de
 Software Prognoses en Jaarcijfers (t.w.v. € 79,- excl. BTW, ontwikkeld in samenwerking met accountantskantoor BDO).

Klik hier om u direct aan te melden als gebruiker.

Klik hier voor meer informatie.

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
hoe omgaan met goodwill? zo bepaalt u de hoogte van goodwill
goodwill - waar gaat het over?
bedrijfswaardering? de waarde van uw bedrijf is afhankelijk van aannames
waardebepaling van uw bedrijf? eerst uw jaarrekening normaliseren
bedrijfsovername is een kwestie van goed voorbereiden
financiering overname aandelen: waar moet u op letten?
waardebepaling van uw bedrijf: wat is uw onderneming waard?
good will: hoe om te gaan met good will?
bedrijfsovername: adviezen bij overname van een bedrijf
waardebepaling bij overname van een bedrijf: niet alleen de prijs telt

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.