1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Pensioenopbouw: Verschillende mogelijkheden van pensioenopbouw voor DGA

Veel Directeuren Grootaandeelhouders (DGA) kiezen voor het opbouwen van een ouderdomspensioen in eigen beheer. Dit gebeurt in veel gevallen op aanraden van de accountant. Maar er zijn nog meer mogelijkheden. Voor u als ondernemer is het belangrijk om nu al goed na te denken over de voordelen en de nadelen van elke mogelijkheid van pensioenopbouw.

Mogelijkheden pensioenopbouw DGA
De pensioenopbouw van een DGA (directeur grootaandeelhouder) biedt enerzijds meer mogelijkheden dan een 'gewone'werknemer heeft. Er zijn in het kort 3 mogelijkheden voor een DGA om zijn/haar pensioen opbouw te verzorgen:
1. pensioenopbouw in eigen beheer
2. pensioenopbouw door oprichting van een eigen pensioenlichaam
3. pensioenopbouw door verzekeringsconstructies

Pensioenopbouw in eigen beheer
Pensioen opbouwen in eigen beheer Indien u minstens 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van een onderneming bezit waarbij u tevens in dienst bent, kan de DGA zijn/haar pensioen opbouwen door jaarlijks te reserveren op de balans van de onderneming. Omdat de pensioenreservering ten laste van de winst komt ontstaat een fiscaal voordeel. Daarnaast blijft bij deze vorm van pensioenopbouw het werkkapitaal binnen de onderneming. Omdat het om een reservering gaat hoeft het gereserveerde bedrag niet daadwerkelijk aan liquiditeiten aanwezig te zijn.

Nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer
Er is ook een keerzijde van de medaille, namelijk de risico's:
• tegenvallende ondernemingsresultaten
• onderneming gaat failliet
• overdracht van de onderneming
• langlevenrisico (langer leven dan verwacht)

Pensioenopbouw door oprichten pensioenlichaam
Pensioenopbouw door oprichting van een eigen pensioenlichaam is ook een mogelijkheid. Met de oprichting van een eigen pensioenlichaam bedoelen wij de oprichting van een pensioen BV. Op deze manier maakt de DGA als het ware zijn eigen verzekeringsmaatschappij. Deze constructie is wel gebonden aan een aantal richtlijnen van het ministerie van Financiën. Sinds 1992 is bepaald dat zowel de jaarwinst als de sterftewinst in geval van overlijden belast is voor de vennootschap.

Pensioenopbouw door verzekering
Pensioenopbouw door verzekeringsconstructies is een derde mogelijkheid van pensioenopbouw. U koopt als DGA een levensverzekering aan met een pensioenclausule. Op de datum van pensionering kunt hiervoor een lijfrente aankopen. De kapitaalverzekering is in te richten zoals u wilt.
De voordelen van een eigen pensioenopbouw

Als groot voordeel voor eigen beheer wordt gezien, dat de pensioenreservering ten laste van de winst mag worden gebracht. Dit levert dus fiscaal voordeel op. Een ander voordeel is dat het gereserveerde pensioenkapitaal als werkkapitaal kan worden gebruikt binnen de onderneming en op die manier ten goede komt aan de liquiditeitspositie van de onderneming. Een eenvoudige boeking waarbij de pensioenkosten ten laste van het resultaat van de onderneming worden gebracht en op de balans de rekening pensioenverplichting wordt gecrediteerd, volstaat in deze.

Waardering pensioenopbouw in eigen beheer
Deze pensioenverplichting dient vervolgens te worden gewaardeerd, hier moet worden uitgegaan van de gebruikelijke rekenkundige grondslagen. De pensioenverplichting wordt ook jaarlijks ten laste van het resultaat opgerent, hierbij wordt rekening gehouden met de sterftekans van de betreffende DGA.

Pensioenopbouw en overlijden partner
Bij overlijden van de DGA of zijn of haar partner valt een deel van de pensioenvoorziening vrij in de winst van de vennootschap en is de onderneming hierover vennootschapsbelasting verschuldigd. Hier staat tegenover dat door de vrijval de aandelen meer waard worden.
De nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer
Elk voordeel heeft zijn nadeel, zo ook bij de pensioenopbouw in eigen beheer. Een nadeel is bijvoorbeeld dat het hier slechts gaat om een pensioenreservering. Een ander nadeel is dat de DGA bij een faillissement zijn volledige pensioen kwijt kan raken met alle mogelijke gevolgen van dien.

Pensioenopbouw via eigen BV via Verzekeren
In de onderstaande opsomming ziet u als DGA wat de voordelen en nadelen zijn van een pensioenopbouw in eigen beheer;

Voordelen: 
- Pensioenreservering tast de liquiditeitspositie van de onderneming niet aan. 
- Gereserveerd pensioenkapitaal kan als werkkapitaal worden gebruikt binnen de onderneming (kan ook een nadeel zijn).
- Sterftewinst blijft in de onderneming en leidt tot waardevermeerdering van de aandelen.

Nadelen: 
- Langlevenrisico. De DGA wordt ouder dan de statistieken aangeven en zit op een gegeven moment met een lege pensioenpot. Indien verzekerd, is dit een risico voor de pensioenverzekeraar.
- Tegenvallende resultaten binnen de onderneming hebben direct invloed op het op te bouwen pensioen.
- Bij verkoop van het bedrijf of overdracht na pensionering bestaat de kans dat de nieuwe eigenaar niet aan de pensioenverplichting kan blijven voldoen.
- Voor beide partijen is het veelal beter om de pensioenverplichting te laten overnemen door een verzekeraar.
- Extra kosten voor de accountant.
- Onderneming lastiger om te verkopen.
- Nabestaandenpensioen moet alsnog apart worden verzekerd, dit betekent dubbele kosten.


Samenvatting keuze pensioenopbouw in eigen beheer versus pensioenopbouw verzekeren

Eigen beheer:
• Lagere pensioenopbouw mogelijk
• Liquiditeitsvoordeel voor BV. Bij faillissement is ook pensioen verdwenen
• Kosten accountant, beleggingsadviseur, belastingadviseur
• Grotere beleggingsvrijheid
• Bij direct overlijden of juist bij lang in leven blijven zijn er onvoldoende middelen
• Vrijstelling van premie bij arbeidsongeschiktheid niet mee te verzekeren
• Partnerpensioen alleen te verzekeren als er een aanwijsbare nabestaande is

Verzekeren:
• Hogere pensioenopbouw mogelijk
• Bij faillissement pensioen veiliggesteld
• Kosten van de verzekering
• Schaalvoordelen op beleggingen bij de verzekeraar
• Langleven- en kortlevenrisico afgedekt
• Vrijstelling van premie bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren
• Partnerpensioen altijd te verzekeren

Meer informatie en Gratis Fiscale Vragenservice
Alle mogelijkheden hebben hun eigen voor- en nadelen. Om te bepalen welke regeling het meest aantrekkelijk voor u is, raden wij u aan om een deskundig fiscalist te betrekken bij de ingewikkelde pensioenproblematiek. Deze kan u adviseren welke mogelijkheid of combinatie het meest geschikt is.


Meld u zich daarom aan voor Fiscaal Optimaal Ondernemen. U kunt dan gebruik maken van de fiscale vakinformatie voor ondernemers (onder meer over pensioen en DGA) en uw fiscale vragen stellen via onze gratis Fiscale Vragenservice.

 

Wilt u fiscaal bijblijven en optimaal profiteren van de vele fiscale regelingen? 


Meld u dan aan als gebruiker van de portal Fiscaal Optimaal Ondernemen.


Deze portal Fiscaal Optimaal Ondernemen (FOO) is hét digitale naslagwerk (incl. Fiscale Tools) voor boekhouders, accountants, adviseurs en ondernemers.
 

Wilt u ook dagelijks gebruik maken van de inhoud van deze fiscale portal?
 
Rekentools, bijvoorbeeld voor BTW-correctie op zakenauto, Afschrijvingsberekeningen, Verliesverrekening, Desinvesteringsbijtellingen
 
Checklists, bijvoorbeeld voor Deelnemingsvrijstellingen, Vermogensplanning, Erf- en Schenkbelasting en Uitstel van Belasting betalen
 
Actuele info en naslagwerken, bijvoorbeeld op het gebied van Bedrijfsoverdracht, Pensioen, het inhuren van ZZP' ers en de wet DBA (modelcontracten)


Meld u dan vandaag nog aan als gebruiker!

Als gratis welkomstgeschenk ontvangt u geheel gratis de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelaarde EURO 79,0 excl. BTW).

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
pensioenopbouw: verschillende mogelijkheden van pensioenopbouw voor dga
mogelijk pensioenprobleem bij bedrijfsoverdracht

Orders en Opdrachten binnenhalenCommerciële Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...