1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Banktegoeden: Hoe zit het met de garantie van uw Banktegoed?

De Nederlandse overheid garandeert een spaarbedrag van € 100.000 per bank per persoon. Maar hoe hoog is de garantie voor een en/of-rekening eigenlijk? En maakt het nog verschil als u naast een spaarrekening ook uw financiering voor de eigen woning bij dezelfde bank heeft?
En welke tegemoetkoming geldt voor spaarders die tijdelijk de overwaarde van hun verkochte woning op een rekening bij Ice Save hadden geparkeerd?


De depositogarantieregeling
In Nederland gevestigde banken met een vergunning van De Nederlandsche Bank (hierna DNB) vallen onder de depositogarantieregeling. Buitenlandse banken gevestigd in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein die in Nederland vanuit een bijkantoor werken, vallen onder het depositogarantiestelsel in hun land van herkomst. Indien dit garantiestelsel een beperktere dekking kent dan het Nederlandse stelsel, dan bestaat de mogelijkheid dat deze bijkantoren aanvullend deelnemen aan het Nederlandse depositogarantiestelsel. Voor andere banken dan hiervoor genoemd gelden afwijkende regels.

In Nederland is het bedrag van het depositogarantiestelsel eind 2008 tijdelijk verhoogd. Er wordt nu een bedrag gegarandeerd van € 100.000 per persoon per instelling. Is sprake van een zogenaamde en/of rekening van twee personen dan geldt dit per persoon.
De regeling geldt voor tegoeden op bijvoorbeeld lopende rekeningen, spaarrekeningen en termijndeposito’s.

Een voorbeeld
Eén bankrekening bij de bank op naam van één persoon: € 100.000 gegarandeerd.
Eén en/of-rekening bij de bank op naam van twee personen: twee maal € 100.000 gegarandeerd.

Garantie over het saldo per bank
Waar veel mensen waarschijnlijk niet bij stil staan is dat tegoeden bij een bank eerst worden verrekend met de schulden aan die bank. Slechts voor het saldo kan een beroep worden gedaan op de depositogarantieregeling.


Voorbeeld
De heer en mevrouw Jansen hebben een spaartegoed van € 50.000 en een hypothecaire lening van € 75.000 bij dezelfde bank. Het spaartegoed wordt verrekend met de lening, zodat geen beroep kan worden gedaan op de depositogarantieregeling.
Nadere informatie over de banken waarvoor de depositogarantieregeling geldt en over de depositogarantieregeling zelf, kunt u vinden op de website van de DNB ( www.dnb.nl).

Overwaarde kwijt en geen renteaftrek?
Op grond van de zogenaamde bijleenregeling dient u de overwaarde van uw oude woning te investeren in uw nieuwe eigen woning. Doet u dat niet en neemt u voor dat bedrag toch een lening op, dan heeft u daarvoor geen recht op renteaftrek in verband met de eigen woning.
Wat nu als u de overwaarde op uw oude woning tijdelijk hebt gestort op een rekening bij Ice Save? Voorzover u dat geld op grond van een depositogarantieregeling niet (tijdig) terugkrijgt en u beschikt ook niet over ander eigen geld, bent u waarschijnlijk genoodzaakt om uw nieuwe woning ook voor de overwaarde van uw oude woning te financieren met een lening.

Tegemoetkoming door de staatssecretaris
De staatssecretaris heeft onlangs kamervragen beantwoord over die situatie. Hij is bereid om onder bepaalde voorwaarden toch renteaftrek te verlenen. De benadeelde moet een beroep doen op de zogenaamde hardheidsclausule en vervolgens zal de staatssecretaris geval tot geval beoordelen. Ook is hij bereid in overleg te treden met banken, zodat (naderhand) terugontvangen bedragen boetevrij kunnen worden afgelost.

Advies
Bent u (een deel van) het bedrag van de overwaarde op uw oude woning kwijtgeraakt bij Ice Save en loopt u nu aan tegen een renteaftrekbeperking, dan verdient het aanbeveling om een beroep te doen op de hardheidsclausule in een brief aan het ministerie van Financiën.
 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

 

 

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
salarisberekening bij een eenmanszaak
zó beschikt u dagelijks over voldoende werkkapitaal in uw bedrijf
zó maakt u een financieringsplan
financieringsplan? nuttiger dan u denkt!!
financieel plan noodzakelijk voor een goede financi�le vertaling van uw businessplan
businessplan maken? adviezen voor financieel gedeelte businessplan
financiële begroting opstellen volgens de regels
over het ondernemingsplan: financiële vragen in het ondernemingsplan
het financi�le gedeelte van uw ondernemingsplan
banktegoeden: hoe zit het met de garantie van uw banktegoed?

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.