1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Vakantiedagen en Economische Crisis

Heeft uw bedrijf last van de economische crisis dan kan het aan de orde zijn dat uw werknemers minder moeten gaan werken. U wilt wellicht liever  geen werknemers ontslaan. Mag u als werkgever eisen dat uw werknemers een paar vakantiedagen opnemen?

Bijdrage vragen aan werknemers
U mag uw werknemers vragen om mee te denken over manieren om op de loonkosten te bezuinigen. Op die manier kunt u gedwongen ontslagen wellicht vermijden. U kunt vanuit dat oogpunt bijvoorbeeld uw werknemers verplichten om twee vakantiedagen per maand op te nemen.

Dat zorgt ervoor dat er voor iedereen voldoende werk is. Desgewenst kunt u ook alle werknemers twee dagen onbetaald verlof per maand laten nemen. Hiermee bereikt u een daling van de loonkosten.
Overige mogelijke maatregelen
U kunt overigens nog andere maatregelen nemen om uw loonkosten te beperken.

Onder meer de volgende maatregelen zijn mogelijk:

- niet meer (volledig) doorbetalen van pauzes;
- intrekken van lunchvergoedingen;
- inleveren van adv-dagen;
- buiten werktijd plannen van bezoeken aan de dokter of tandarts;
- buiten werktijd plannen van bepaalde vergaderingen;
- opschorten van vergoedingen voor congres- en klantbezoek;
- opleidingsuren in de eigen tijd laten plaatsvinden.

Houd daarbij rekening met de bepalingen in de cao en de wet. U mag geen maatregelen nemen die daarmee in strijd zijn. Daarnaast is het verstandig om dit soort zaken goed af te stemmen met uw personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad. Heeft u die niet, dan kunt een bijvoorbeeld een personeelsvergadering voor dit onderwerp beleggen.
Portal HRM-Tools voor Leidingevenden
Digitale ondersteuning nodig bij het bepalen van maatregelen rond vakantiedagen van uw werknemers? Meld u aan bij 
HRM-Tools voor Leidinggevenden. Op alle gebieden van leidinggeven beschikt u dan over Modellen, Voorbeelden en Tools. En heeft u arbeidsrechtelijke vragen dan staat een gratis Digitale Vragenservice ter beschikking.


Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52

Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
vakantieplanner nuttig bij maken vakantieplanning voor uw werknemers
over ouderschapsverlof: werknemer wil minder gaan werken vanwege ouderschapverlof
hoe zit het met ziekte en vakantiedagen
vakantiedagen opsparen, opnemen en/of uitbetalen?
ouderschapverlof en werknemer: bepalingen rond opnemen ouderschapverlof
vakantiedagen en werknemer: wat u moet weten over vakantiedagen
digitale vakantie planner nuttig bij maken vakantie planning
vakantiedagen werknemers: registreer de vakantiedagen van uw werknemers nauwkeurig!
bijzonder verlof: bedrijven bepalen zelf invulling bijzonder verlof
onbetaald verlof voor uw werknemer: welke bepalingen gelden voor onbetaald verlof?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).