1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Wat kunt u als crediteur doen bij dreigend faillissement?

Het aantal faillissementen van bedrijven is de afgelopen tijd sterk gestegen. Uw bedrijf loopt hiermee een vergrote kans geconfronteerd te worden met aanzienlijke schadeposten. In een dergelijke situatie beschikt u over middelen die u kunt gebruiken in het geval uw debiteur in betalingsproblemen is gekomen en u een grote betaling dreigt te gaan missen. Kom dus op tijd in actie en let op de volgende stappen.

Stap 1
Met wie heeft u juridisch gezien te maken?


In het geval van een (dreigend) faillissement van uw debiteur dient u allereerst vast te stellen of uw debiteur een eenmanszaak of vennootschap onder firma, dan wel een rechtspersoon (besloten vennootschap of limited e.d.) drijft. Immers, in het geval van een eenmanszaak of vennootschap onder firma kunt u uw debiteur in zijn privé middelen aanspreken. Een eventueel faillissement heeft daarbij niet het gevolg dat de vordering verloren gaat. Indien het faillissement van uw debiteur bij gebrek aan baten wordt opgeheven kan uw debiteur namelijk weer aangesproken worden. Dreigen met een faillissementsaanvraag in het geval dat uw debiteur privé aansprakelijk is, kan derhalve een effectieve incassomaatregel zijn.

Stap 2
Neem tijdig maatregelen bij een dreigend faillissement


Indien uw debiteur een rechtspersoon is (bijvoorbeeld een besloten vennootschap) - hetgeen vaak het geval is - heeft een faillissement het gevolg dat de vennootschap geliquideerd wordt. Indien er geen baten in de boedel zitten dan u als crediteur niets anders dan uw vordering af te schrijven. Het is derhalve belangrijk bij een dreigend faillissement van uw debiteur maatregelen te nemen. Hierbij spelen de mogelijkheden van een borgstelling van de directeur, cessie van de debiteurenlijst bedingen en het uitoefenen van eigendomsvoorbehoud (*).
Borgstelling
Een effectief middel is verdere leveranties aan het bedrijf (of bijvoorbeeld een betalingsregeling) afhankelijk te stellen van een borgstelling door de directeur of de aandeelhouder van het bedrijf. Indien het bedrijf niet aan zijn verplichtingen voldoet, kunt u vervolgens de directeur persoonlijk aanspreken voor het te vorderen bedrag. Indien uw klant niet tot een borgstelling wil overgaan, dan dient uw klant hier goede gronden voor te kunnen aangeven. Stop in dat geval de leveranties.

Cessie
Een andere mogelijkheid is de debiteur te verzoeken zijn medewerking te verlenen aan een cessie van zijn of haar vorderingen. Indien de debiteur alsnog failliet gaat dan blijven bij een cessie deze vorderingen buiten het faillissement en kunnen deze vorderingen door de crediteur geïnd worden. U loopt echter wel het gevaar dat de gecedeerde vorderingen van de debiteur eveneens oninbaar blijken te zijn!

Eigendomsvoorbehoud
Indien een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud is bedongen dan kunt u overwegen om de geleverde zaken terug te gaan halen. Men is in dergelijke gevallen echter wel afhankelijk van de medewerking van de debiteur. Indien uw debiteur geen medewerking wenst te verlenen dan is het namelijk niet mogelijk eigenmachtig de zaken weer terug te nemen. Wel kan er een zogenoemd revindicatoir beslag worden gelegd. In geval van een faillissement kan men overigens tevens aanspraak maken op het eigendomsvoorbehoud. De ervaring leert echter dat uw zaken dan meestal wel verdwenen zijn.

(*) Naast bovenvermelde mogelijkheden bestaan er nog andere juridische maatregelen die in dit artikel buiten beschouwing blijven.


Zoekt u een ervaren jurist voor een goed advies?
Op zoek naar een ervaren jurist om u te adviseren en begeleiden op het gebied van Ondernemingsrecht of Arbeidsrecht?

Bel naar mr. drs. J.B. Mulder van Groenendaal Juridische Advisering B.V. te Hilversum (T. 06 55331513) of kijk op www.groenendaal.nu

 

Behoefte aan Financiële Informatie, Rekenmodellen, Adviezen en Checklists? 

Meld u dan aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO)

Speciaal ontwikkeld voor ondernemers, accountants, boekhouders en adviseurs.

Bijvoorbeeld Rekentools om Goodwill te berekenen, Prognoses te maken en Financiële Analyses. 

Maar ook Adviezen en Tips over Financieringsvormen, Financieringsrisico's en Financieel Beheer 


Meld u zich daarom vandaag nog aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen.

Nieuwe gebruikers voor een jaar ontvangen als welkomstgeschenk geheel gratis de
 Software Prognoses en Jaarcijfers (t.w.v. € 79,- excl. BTW, ontwikkeld in samenwerking met accountantskantoor BDO).

Klik hier om u direct aan te melden als gebruiker.

Klik hier voor meer informatie.


 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
een originele aanmaning van debiteuren
debiteurenbeheer pakt u zo aan...
effectief debiteurenbeheer van belang voor uw bedrijfscontinuïteit
werken aan een goed debiteurenbeheer
elektronisch factureren: de voors en tegens van elektronisch factureren
uw debiteur betaalt veel te laat? bereken wettelijke rente!
debiteurenbeheer en aanpakken van wanbetalers: wat kan de rechter voor u doen?
debiteurenbeheer en wanbetaling: stappenplan ter beperking van uw risico
debiteurenbeheer: wat u moet weten over debiteurenbeheer
debiteurenbeheer: neem preventieve maatregelen

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.