1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Maak regelmatig Liquiditeitsbegroting

Als ondernemer moet u minimaal een keer per jaar een liquiditeitsbegroting op te stellen. Wellicht heeft u weinig affiniteit met cijfers en daardoor geen behoefte om uzelf in de financiën van uw onderneming te verdiepen. Door dat juist wel te doen voorkomt u dat u onverwacht lopende rekeningen niet meer kunt betalen of geplande investeringen moet uitstellen.

Financiële tegenvallers kunt u in veel gevallen voorzien èn voorkomen. U kunt tijdig maatregelen nemen op basis van uw liquiditeitsbegroting. Een liquiditeitsbegroting is een prognose van de inkomsten en uitgaven voor een bepaalde periode. Meestal is die periode een jaar, maar in tijden met sterk wisselende inkomsten en uitgaven kan het raadzaam zijn om eens per kwartaal of zelfs per maand zo een begroting op te stellen. Door van te voren al naar de financiële geldstromen te kijken kunt u ruim op tijd maatregelen nemen om te zorgen dat inkomsten inderdaad worden ontvangen en geplande uitgaven gedaan kunnen worden, zonder daarbij in de rode cijfers te komen.

Liquiditeitsbegroting en uw investeringen
Ook als u verwacht winst te maken, loont het om een nauwkeurige liquiditeitsbegroting te maken. Dat de zaken goed gaan wil namelijk nog niet zeggen dat het bedrijf ruim in zijn liquide middelen zit. Om aan nieuwe opdrachten voor meer productie te kunnen voldoen, moet u misschien investeren in nieuwe machines, voorraden en debiteuren. Het kan zijn dat u andere software nodig heeft of dat u een nieuwe werkvoorbereider moet aannemen.
Belangrijke vraag: Hoeveel kunt u het komende jaar investeren zonder dat de betaling van de salarissen in het gedrang komt of dat een leverancier u wegens wanbetaling op een dwangbevel trakteert?

Optimaal profiteren van de rente
Zorg voor een helder overzicht van uw liquide middelen gedurende een afgebakende periode. Hoeveel financiële middelen komt u tekort, of houdt u over? Door overtollige geldmiddelen op een andere wijze aan te wenden, bijvoorbeeld door storting op een andere (spaar)rekening of door het te gebruiken om de leveranciers sneller te betalen en daarbij gebruik te maken van de aangeboden betalingskortingen, kan uw overtollige geld eenvoudigweg veel geld opleveren. Dan gaat u efficiënt en effectief met uw liquiditeit om.

Begroting maken? Maak dan ook een liquiditeitsbegroting
Uw accountant kan meer dan alleen de jaarrekening over het afgelopen jaar opstellen. U kunt hem of haar ook vragen om te helpen bij het opstellen van een liquiditeitsbegroting voor de komende periode. Uw accountant kan u dan tegelijkertijd adviseren wat u moet doen als er tekorten of juist overschotten voorzienbaar zijn en hij/zij kan u wijzen op andere financieringsmogelijkheden en –structuren waardoor u op de juiste en voordeligste manier gebruik maakt van de verschillende financieringsvormen.

Software Prognoses en Jaarcijfers
Heeft u behoefte aan software voor het maken van verschillende prognoses, zoals een liquiditeitsprognose? Klik dan hier voor meer informatie en bestellen van de software Prognoses en Jaarcijfers 

 

Behoefte aan Financiële Informatie, Rekenmodellen, Adviezen en Checklists? 

Meld u dan aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO)

Speciaal ontwikkeld voor ondernemers, accountants, boekhouders en adviseurs.

Bijvoorbeeld Rekentools om Goodwill te berekenen, Prognoses te maken en Financiële Analyses. 

Maar ook Adviezen en Tips over Financieringsvormen, Financieringsrisico's en Financieel Beheer 


Meld u zich daarom vandaag nog aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen.

Nieuwe gebruikers voor een jaar ontvangen als welkomstgeschenk geheel gratis de
 Software Prognoses en Jaarcijfers (t.w.v. € 79,- excl. BTW, ontwikkeld in samenwerking met accountantskantoor BDO).

Klik hier  om u direct aan te melden als gebruiker.

Klik hier  voor meer informatie.


 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
zó maakt in een investeringsprognose
zó maakt u een liquiditeitsprognose
zó maakt u een balansprognose
zó maakt u een exploitatiebegroting
liquiditeitsbegroting opstellen (ook wel cashflowbegroting opstellen) waarom zou u dat doen?
financiële prognose maken vereist goede afweging
financiële begroting maken zonder missers
zó maakt u een liquiditeitsbegroting
liquiditeitsprognose maken uiterst nuttig en noodzakelijk!
exploitatie begroting: stappenplan voor het maken van een exploitatie begroting

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.