1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Overtuig uw medeaandeelhouders met een goed plan

Hoe krijgt u uw medeaandeelhouders enthousiast voor uw plannen? Zij moeten over informatie beschikken om beleid te kunnen vaststellen of toestemming te kunnen geven. Zorg voor een goed strategisch plan en zorg voor een goed geformuleerde missie.

Uw missie beantwoordt de vraag van het waarom van uw bedrijf en is een statement waarin de reden van bestaan zijn geformuleerd. Op deze manier laat u uw klanten en personeel weten wat u probeert te bereiken en globaal hoe u dat wilt doen. Het doel van het bedrijf kan zowel praktisch als visionair zijn.

Stap 1
Laat zien wat u met uw strategische plan wilt bereiken


U komt sterk over bij uw medeaandeelhouders als u laat zien wat u de komende jaren wilt bereiken. Dit beeld van de toekomst is niet alleen belangrijk omdat het het doel (missie) en de richting voor het bedrijf bepaalt, maar ook omdat het een van de eerste vragen is die uw mede-investeerders stellen.

Stap 2
Geef de stand van zaken in het bedrijf helder weer


Aandeelhouders willen inzicht in de huidige stand van zaken van het bedrijf. Met behulp van een strategische analyse schetst u de sterke en zwakke punten, de kansen en bedreigingen. Het geeft inzicht in de situatie waarin u opereert en de belangrijkste trends en ontwikkelingen. Geef ook een klantanalyse, zodat duidelijk is hoe het bedrijf er qua omzetpotentie voor staat.

Geef ook aan wie uw concurrenten zijn (bedrijven die hetzelfde product, vergelijkbare producten of een alternatief kunnen bieden) en hoe uw bedrijf daarin past. Wie zijn uw belangrijkste leveranciers, klanten en distributeurs en wat is de omvang van de markt? Wat zijn voor de toekomst de trends en ontwikkelingen en welke belangrijkste factoren zijn van invloed op de groei van het bedrijf?

Stap 3
Werk de vorige stap uit in een aantal specifieke analyses


Geef in een beknopte concurrentieanalyse de sterke en zwakke punten van de concurrentie. Kijk vooral naar prijs, kwaliteit, service en distributiekanalen. Wie zijn hun belangrijkste klanten en waarom kopen zijn bij hen? Waarin onderscheiden zij zich van uw bedrijf? Hebben zij nieuwe producten of een nieuwe technologie geïntroduceerd? Of iets anders?

Met een bedrijfsanalyse en klantanalyse evalueert u wat uw eigen bedrijf de afgelopen jaren aan ontwikkeling heeft gedaan waardoor u concurrentievoordelen biedt. Waarom kopen klanten bij u en hoe bereikt u ze? Wie is de ideale klant? Het helpt u een passend aanbod en effectievere marketingstrategie voor elk klantsegment te ontwikkelen.

Een SWOT analyse schetst de strategische opties en is de basis voor verdere uitwerking van de mogelijkheden, het maken van keuzes en het vormgeven van beleid.

De SWOT analyse wordt onderbouwd met de informatie die u heeft verzameld tijdens de strategische analyse. Verder is het handig als discussie of workshop tool om prioriteiten aan te brengen en de opties verder uit te werken, zodat u tot weloverwogen keuzes komt.

Stap 4
Toon de haalbaarheid van uw plannen aan


Alvorens aandeelhouders nieuw geld in het bedrijf willen steken, moet u de haalbaarheid van uw plannen aantonen. Geef aan hoe de vraagontwikkeling eruit ziet en hoe de exploitatie eruit ziet. Eventueel kunt u een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren door een extern adviesbureau. Uw aandeelhouders willen immers vroegtijdig weten of u met uw plannen op het goede spoor zit of dat u uw zakelijke idee moet bijsturen. Een haalbaarheidsonderzoek maakt de belangrijkste bedrijfsrisico's inzichtelijk. Dit is zowel zinvol voor nieuwe als bestaande bedrijven die nieuwe producten willen lanceren of markten betreden.

Stap 5
Geef inzicht in wat uw beleid is voor de komende tijd

Als u weet wat u wilt bereiken en wat het vertrekpunt is, kunt u een praktisch plan van aanpak ontwikkelen waarin uw plannen kort en bondig zijn uitgewerkt. U verkent de mogelijkheden, maakt duidelijke keuzes en werkt het beleid uit. Dit is een goede manier om aandeelhouders op de hoogte te brengen en te houden. U schetst uw visie en missie. Geeft inzicht in de huidige stand van zaken en geeft een overzicht van het beleid of de strategie die u gaat voeren.

Stap 6
Maak een praktische leidraad voor uw bedrijfsvoering in de vorm van een aantal deelplannen

Voor de interne organisatie kunt dit dan nog tot in detail uitwerken voor de belangrijkste speerpunten van uw beleid. Bij omzetgroei neemt de complexiteit van uw bedrijf waarschijnlijk ook toe en groeit uw behoefte om afspraken formeel vast te leggen. Belangrijkste aandachtspunten zijn in die fase vooral management, marketing, mensen en financiën. In een managementplan schetst u de organisatiestructuur, stelt u uw team samen en werkt u aan standaardisatie met behulp van plannen en procedures. Het marketingplan is het plan van aanpak om winstgevende klanten aan te trekken en te behouden. Het is daarmee een van de belangrijkste documenten van een bedrijf.

Aandeelhouders willen weten wat uw plannen kosten, wat het oplevert en hoe u de kasstroom op orde houdt. U verschaft dit inzicht met een financieel plan. Het financiële plan is het resultaat van uw strategie en planning. De begroting schetst de verwachte inkomsten, uitgaven en financieringsbehoefte.

Kasstroom
Voor bedrijven die willen groeien ligt de focus op de kasstroom. Groei gaat in de regel ten koste van kasgeld en kan het voortbestaan van een bedrijf in gevaar brengen. Let daarom goed op uw kasstromen in het bedrijf en geef aan hoe u verwacht dat deze eruit zullen zien de komende tijd.

Portal Financieel Sterk Ondernemen FSO
Heeft u behoefte aan rekentools om bijvoorbeeld een begroting te maken, een analyse van uw jaarcijfers of een Financieel Plan? Meld u dan aan als gebruiker van de portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden 

 

Zoekt u een ervaren jurist voor een goed advies?
Op zoek naar een ervaren jurist om u te adviseren en begeleiden op het gebied van Ondernemingsrecht of Arbeidsrecht?

Bel naar mr. drs. J.B. Mulder van Groenendaal Juridische Advisering B.V. te Hilversum (T. 06 55331513) of kijk op www.groenendaal.nu

 

Behoefte aan Financiële Informatie, Rekenmodellen, Adviezen en Checklists? 

Meld u dan aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO)

Speciaal ontwikkeld voor ondernemers, accountants, boekhouders en adviseurs.

Bijvoorbeeld Rekentools om Goodwill te berekenen, Prognoses te maken en Financiële Analyses. 

Maar ook Adviezen en Tips over Financieringsvormen, Financieringsrisico's en Financieel Beheer 


Meld u zich daarom vandaag nog aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen.

Nieuwe gebruikers voor een jaar ontvangen als welkomstgeschenk geheel gratis de
 Software Prognoses en Jaarcijfers (t.w.v. € 79,- excl. BTW, ontwikkeld in samenwerking met accountantskantoor BDO).

Klik hier om u direct aan te melden als gebruiker.

Klik hier voor meer informatie.

 


 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
maatregelen voor het beter beheersen van uw inkomende en uitgaande geldstromen
het volgen van een financi�le cursus
financieel grip op mijn bedrijf, hoe doe ik dat?
zo doet u aan voorraadbeheer
hoe verbetert u uw cashflow
financieel management: besteed er dagelijks aandacht aan!
bezit uw bedrijf aandelen? let op de financi�le gevolgen
cashflow of kasstroomoverzicht: hoe ziet de cashflow eruit voor mijn bedrijf?
overtuig uw medeaandeelhouders met een goed plan
vijf adviezen voor een financieel gezond bedrijf

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.