1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Economische noodzaak ontslag personeel moet u kunnen aantonen!

Als ondernemer maakt u soms momenten mee waarop het ‘minder gaat’ met de onderneming en u denkt aan reorganisatie en gedwongen ontslag van een deel van het personeel. Denk hier bijvoorbeeld aan de volgende situaties.

1. De onderneming is door slechte resultaten of ongecontroleerde groei in een zwakke financiële positie gekomen. Dit blijkt vaak uit een grote liquiditeitsdruk en financieringsproblemen.

2. Door (markt)omstandigheden is een groot deel van uw afzet weggevallen.

3. Uit concurrentieoverwegingen bent u genoodzaakt de kostprijs van uw product fors te verlagen bijvoorbeeld door herstructurering van afdeling en of sluiten van bedrijfsonderdelen via reorganisatie.

Op zo’n moment wilt u kunnen reageren, liefst anticiperen op een zich voordoende situatie. Vaak zullen de voorgenomen acties gepaard gaan met een gewenste afvloeiing van personeel. Ondanks het feit dat in Nederland sprake is een van een goed beschermde positie voor de individuele werknemer biedt wet- en regelgeving voldoende aanknopingspunten om personeel te ontslaan in tijden dat het ‘minder gaat’ via reorganisatie.


Met een juiste beargumentering en een goede onderbouwing bent u binnen randvoorwaarden in staat afscheid te nemen van door u gekozen personeel met het starten van een ontslag procedure. Hiervoor hoeft het dus niet per definitie financieel slecht te gaan

U zult als werkgever het UWV WERKbedrijf of de Kantonrechter ervan moeten overtuigen dat er werkelijk sprake is van een verslechterde bedrijfseconomische situatie, die het schrappen van functies en eventueel een reorganisatie en/of staken van activiteiten noodzakelijk maken. U doet er als werkgever verstandig aan duidelijk te maken welke bezuinigingen u kunt realiseren met de maatregelen, die u voor ogen staan. U zult in elk geval financiële stukken moeten overleggen als onderbouwing van uw verzoek.

Voorbeeld
Onlangs maakte de kantonrechter Leeuwarden in een ontslagzaak korte metten met de door een glashandel aangevoerde bedrijfseconomische noodzaak voor het ontslag van tien werknemers.

De situatieGlashandel
De Glashandel vroeg bij de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomsten van tien werknemers, waaronder de 49 jaar oude glaszetter in kwestie. Het bedrijf voerde aan dat de door de economische crisis het aantal orders snel terugliep en de vooruitzichten voor de komende jaren negatief waren. Ter onderbouwing had de werkgever een accountantsrapport aangevoerd en jaarcijfers over 2007 en 2008. De werkgever had 60 werknemers, maar geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Er is was een gesprek geweest met de vakbonden. Inmiddels waren er drie grote orders binnengekomen en was er uitzendpersoneel aangenomen.

Het oordeel
De kantonrechter meende dat de financiële noodzaak of structurele werk- of omzetvermindering niet aannemelijk was gemaakt. De werkgever had in 2007 en 2008 winst gemaakt. Over 2009 werd een verlies verwacht.

1. Een overzicht van omzet, kosten en resultaten per maand over de afgelopen drie jaar was niet overlegd. Het negatieve beeld over 2009 was bovendien vertroebeld door de aanschaf van een dure machine.

2. Er was geen plan van aanpak waarin de huidige situatie, de gevolgen van de omzetdaling en de manier waarop de werkgever de situatie het hoofd wil bieden werd beschreven. Daardoor was niet duidelijk hoe de werkgever is gekomen tot de voorgenomen personeelsreductie van tien medewerkers.

3. De werkgever heeft ook geen overleg gevoerd met een personeelsvertegenwoordiging of een or. De kantonrechter overwoog verder dat er ook geen deugdelijke onderbouwing was van de prognoses voor 2010 en 2011, afgezien van de algemene stelling dat er een economische crisis is die de bouwsector zwaar treft.

4. De werkgever had ook aangegeven dat er geen langlopende orderportefeuille was maar dat orders altijd last minute binnenkomen. Als laatste speelde ook de huidige piek in het werkaanbod een rol in het eindoordeel van de kantonrechter dat er onvoldoende aanleiding was om de verzoeken toe te wijzen.

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
financiële problemen kunt u zien aankomen
wat kunt u doen tegen kassafraude?
uw bedrijf in financieel zwaar weer? houd de signalen in de gaten!
financieel risico: signalen van financi�le dreigingen voor uw bedrijf
economische noodzaak ontslag personeel moet u kunnen aantonen!
financi�le problemen in uw bedrijf? hoe herkent u financi�le problemen?
betalingsonmacht: u kunt het salaris van uw personeel niet meer betalen?
executiewaarde van uw bedrijf: hoe bepaal je de executiewaarde?
ontslag bij faillissement - wat zijn de rechten van de werknemer bij faillissement?
geldvordering: wederpartij betaalt maar niet...

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.