1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Contracten voor Oproepkrachten


Een oproepkracht komt pas werken als hij wordt opgeroepen. Dat kan voor een puur uur werk zijn of een paar dagen. Hij is dus geen normale werknemer. In de wet zijn bepaalde regels vastgelegd over de rechten van deze zogenoemde flexwerkers. Deze zijn afhankelijk van het soort arbeidsovereenkomst.
Een oproepkracht heeft dus geen vast maandloon. Afhankelijk van het soort arbeidsovereenkomst dat de werknemer heeft, gelden er bepaalde regels. Het is verstandig om de afspraken schriftelijk vast te leggen. De volgende arbeidsovereenkomsten zijn mogelijk:

- een oproepcontract met voorovereenkomst ;
- een arbeidscontract zonder urengarantie: nul-urencontract
- een arbeidscontract met urengarantie: min-maxcontract


Oproepcontract met voorovereenkomst
Voor een oproepcontract met voorovereenkomst gelden de volgende regels:
- Als de werknemer wordt opgeroepen, mag hij zelf beslissen of hij gaat werken.
- Voor elke periode waarin de oproepkracht werkt, wordt een nieuw tijdelijk arbeidscontract opgesteld. Na afloop van het arbeidscontract hoeft er geen loon worden doorbetaald.
- Als er vier opeenvolgende contracten worden afgesloten bij dezelfde werkgever kan er een vast dienstverband ontstaan. Het ligt er hierbij aan hoe lang de periode is tussen de opeenvolgende contracten.
- Als er een vast dienstverband ontstaat, dan moet het loon worden doorbetaald dat voor het vierde contract is afgesproken. Dit geldt ook, als er geen of minder werk voor de werknemer is. Wanneer er een CAO is, kan daarin een andere regeling zijn getroffen.
Nul-urencontract
Voor een arbeidscontract zonder urengarantie: nul-urencontract, gelden de volgende regels:
- De werknemer moet aan het werk als hij wordt opgeroepen.
- De werknemer heeft een vast dienstverband, maar er is geen afspraak over het aantal uren dat hij werkt.
- Er wordt alleen loon betaald voor de uren dat de oproepkracht werkt. Deze afspraak moet op papier staan.

Bovenstaande afspraak geldt alleen voor de eerste zes maanden van de arbeidsrelatie. Daarna moet de werknemer loon worden doorbetaald, ook als er minder of geen werk voor de oproepkracht is. Hoeveel loon er dan wordt doorbetaald, hangt af van het aantal uren dat de oproepkracht gemiddeld heeft gewerkt in de laatste drie maanden. Wel kan er een CAO van toepassing zijn waar een regeling is vastgelegd, waardoor de periode van zes maanden wordt verlengd.

Min-maxcontract
Voor een arbeidscontract met urengarantie: min-maxcontract, gelden de volgende regels:

- De werknemer heeft een doorlopend arbeidscontract.
- Per week, maand of jaar wordt een minimum aantal uren afgesproken: de garantie-uren. Daar bovenop kan worden afgesproken voor hoeveel uur de werknemer maximaal oproepbaar is.
- Voor de garantie-uren wordt de werknemer altijd uitbetaald, ook als hij niet in deze uren gewerkt heeft.
- De werknemer is verplicht om te werken tot het afgesproken maximum aantal, oproepbare uren.
- Er wordt loon betaald voor het totaal aantal uren dat de werknemer heeft gewerkt.

Als de werknemer voortdurend meer uren werkt dan de garantie-uren, kan dit gevolgen hebben voor de arbeidsduur van zijn oproepcontract. Bepalend daarvoor is het aantal uren dat de werknemer gemiddeld in de afgelopen drie maanden heeft gewerkt.

Minimale betaling
In de wet staat dat er voor elke oproep minimaal drie uur loon moet worden uitbetaald. Dus ook als de werknemer slechts voor één of twee uur is opgeroepen. Deze regel geldt als er wordt voldaan aan één van de volgende voorwaarden:

De oproepkracht heeft een contract voor minder dan 15 uren per week en er is geen afspraak over de werktijden.
De oproepkracht heeft geen vaste afspraak over het aantal uren dat hij werkt (bijvoorbeeld bij een nul-urencontract).
Het minimum van drie uur loon geldt niet wanneer de werknemer vaste werktijden heeft of wanneer het aantal uren van het arbeidscontract duidelijk is afgesproken. 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

HRM-Tools voor Leidinggevenden
Heeft u behoefte aan handige tools voor Leidinggevenden? Bijvoorbeeld een tool om zelf arbeidscontracten te kunnen maken. Of voorbeeldmodellen en -teksten die leidinggevenden regelmatig nodig hebben? Inclusief gratis gebruik van onze Digitale Vragenservice voor al uw arbeidsrechtelijke vragen? 

Meld u zich dan aan als gebruiker van de portal HRM-Tools voor Leidinggevenden

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
 

Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52 / (GSM) 06 55 33 15 13
 
Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
wat als u geen concurrentiebeding afspreekt met uw werknemer?
over de functiebeschrijving: hoe maakt u een functiebeschrijving?
werknemer en pensioenovereenkomst: hoe om te gaan met een pensioenovereenkomst?
non-concurrentiebeding afspreken met uw werknemer
kledingvoorschrift en bedrijf: niet ieder kledingvoorschrift is geoorloofd
oproep contract: houd risico van oproep contract in de gaten
bijzondere arbeidsovereenkomst voor oproepkrachten
contracten voor oproepkrachten
werkkostenregeling en arbeidscontract van uw werknemers: wat te doen?
relatiebeding: bedrijvenlijst mogelijk onderdeel relatiebeding


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).