1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Wanneer recht op een Onregelmatigheidstoeslag?

Een werknemer krijgt ORT (onregelmatigheidstoeslag) als hij bijvoorbeeld in ploegendienst moet werken waarbij de diensten steeds wisselen. Hij werkt dus niet altijd op dezelfde tijden. Daarbij kan het voorkomen dat er ook 's avonds en in het weekend gewerkt wordt. Voor de onregelmatigheid van de gewerkte uren wordt een toeslag op het salaris betaald. Dit kan een vaste toeslag per maand zijn, maar ook een variabele toeslag afhankelijk van het aantal gewerkte uren 's avonds of in het weekend.

Een onregelmatigheidstoeslag en overwerkvergoeding
Een onregelmatigheidstoeslag is niet hetzelfde als een en overwerkvergoeding. Een onregelmatigheidstoeslag ontvangt uw werknemer omdat deze op onregelmatige tijden werkt. Een overwerkvergoeding krijgt uw werknemer omdat deze teveel uren heeft gewerkt in vergelijking met was is afgesproken in het arbeidscontract.

Onregelmatigheidstoeslag
Een onregelmatigheidstoeslag (ORT) geldt voor werk op onregelmatige arbeidstijden, zoals zaterdag, zon- en feestdagen of avond- en nachtdiensten. Ook de vroege ochtend (voor 06.00 uur) wordt als onregelmatige arbeidstijd beschouwd.

Deze toeslag komt bijvoorbeeld voor in het ziekenhuiswezen, verzorgings- en verpleeghuizen en in industriële bedrijven. Het recht op een ORT is vaak in de cao of de arbeidsovereenkomst opgenomen. Soms wordt op een andere manier een toeslag geregeld, bijvoorbeeld in het rooster waarin de werkgever de arbeidstijden vastlegt. Bij de betreffende arbeidstijd kan dan het toeslagpercentage vermeld staan. De hoogte van de toeslag kan variëren naar gelang het tijdstip waarop de werkzaamheden worden verricht.
Niet gedeclareerde overuren
Het kan gebeuren dat uw werknemer overuren heeft gemaakt maar deze uren door onwetendheid niet declareert of verkeerd declareert. En ze dus niet declareert via een daarvoor bestemd formulier, maar ze invult op een ander formulier (bijvoorbeeld het formulier onregelmatigheidstoeslag). Daardoor kan het gebeuren dat uw werknemer alleen een onregelmatigheidstoeslag ontvangt en niet de overwerkuren. Hoe zit het dan met het recht op betaling van deze overuren en wanneer zijn ze verjaard?

Alsnog uitbetalen van niet gedeclareerde overuren
De onregelmatigheidstoeslag krijgt uw werknemer uitbetaald voor de bijzondere diensten, zoals de nacht- en weekenddiensten. U had als werkgever moeten weten dat de formulieren die uw werknemer had ingevuld niet klopten. Immers, uw werknemer is aangenomen voor een maximum aantal uren per vier weken. De overwerkuren kunnen beschouwd worden als loon en een loonvordering verjaart pas na vijf jaar. Uw werknemer kan dus aanspraak maken op uitbetaling van de overwerkuren binnen vijf jaar na de gemaakte overuren.

Heeft u behoefte aan ondersteuning in de vorm van vele tools, voorbeeldmodellen en checklists. Bijvoorbeeld software voor het berekenen van het Maandelijks Brutoloon van uw oproepkrachten? Meld u dan aan als gebruiker van HRM-Tools voor leidinggevenden.
 

HRM-Tools voor Leidinggevenden
Heeft u behoefte aan handige tools voor Leidinggevenden? Bijvoorbeeld een tool om zelf arbeidscontracten te kunnen maken. Of voorbeeldmodellen en -teksten die leidinggevenden regelmatig nodig hebben? Inclusief gratis gebruik van onze Digitale Vragenservice voor al uw arbeidsrechtelijke vragen? 

Meld u zich dan aan als gebruiker van de portal HRM-Tools voor Leidinggevenden

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
 

Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52 / (GSM) 06 55 33 15 13
 
Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
moet u als werkgever nu die boete van uw werknemer betalen?
overwerk in de praktijk: kunt u overwerk voor uw werknemers verplicht stellen?
leaseauto inleveren bij ziekte werknemer?
over minder werken: er zijn omstandigheden die minder werken kunnen verhinderen
wanneer is sprake van reistijd en wanneer van arbeidstijd?
toeslag overwerk: wanneer wel en wanneer niet?
reiskosten vergoeding is voor u als werkgever geen verplichting
overwerktoeslag: wanneer wel en wanneer geen overwerktoeslag?
over reiskostenvergoeding: bepalen van hoogte reiskostenvergoeding blijft maatwerk
wanneer is reistijd ook werktijd?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).