1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Overuren en Overwerk? Hoe zit het met de Overwerkvergoeding?

In de wet staat niets over de betaling en de hoogte van een overwerkvergoeding. Meestal wordt in een cao of in de arbeidsovereenkomst bepaald of en hoeveel bij overwerk moet worden betaald. Ook kan een tijd-voor-tijdregeling van toepassing zijn (compensatie van overgewerkte tijd met vrije tijd) of een combinatie van tijd-voor-tijd- en een overwerkvergoeding.

Wanneer Overwerk?
Van overwerk is sprake wanneer uw werknemer incidenteel meer moet werken dan in het normale werkrooster gebruikelijk is. Hoeveel uren deze maximaal mag werken is wettelijk bepaald (zie de arbeidstijdenwet).

Uw werknemer moet, binnen redelijke grenzen, bereid zijn om incidenteel over te werken. Indien u als werkgever van uw werknemer verlangt dat deze in een week meer dan 54 uur werkt (overwerk), dan mag deze dit weigeren. Overwerk waar de 54 uur per week wordt overschreden mag alleen in overleg. Binnen een week mag in ieder geval niet meer dan 60 uur gewerkt worden. Wanneer het overwerk structureel ingeroosterd wordt, dan is er geen sprake meer van overwerk maar een probleem met de bezetting bij de werkgever. Overwerk moet incidenteel blijven.
Overwerk en Cao
In de meeste cao’s zijn afspraken gemaakt voor een extra vergoeding bij overwerk. Deze extra vergoeding hoeft pas betaald te worden wanneer meer gewerkt wordt dan een fulltime werkweek. Voor een werknemer die in deeltijd werkt, geldt ook dat hij pas eventuele overwerktoeslag ontvangt als zijn aantal uren boven dat van een fulltimer uitkomen.

Voorbeeld Overwerk:
Iemand die normaal 28 uur per week werkt, moet deze week 34 uur werken. Een fulltimer werkt in dit bedrijf 38 uur. De werkgever moet wel de extra uren uitbetalen, maar hoeft geen toeslag te betalen.

Parttimer en overuren
Als een parttimer meer uren werkt dan is afgesproken, maakt hij geen overuren. Hij moet dan wel de meeruren betaald krijgen, maar de werkgever is geen extra vergoeding verschuldigd. In de meeste cao’s is geregeld dat er pas sprake is van overwerk als de werknemer meer uren werkt dan de normale arbeidsduur voor fulltimers. In dat geval geldt de overwerkregeling van fulltimers, ook als er geen cao van toepassing is.

Heeft u behoefte aan ondersteuning in de vorm van vele tools, voorbeeldmodellen en checklists. Bijvoorbeeld software voor het berekenen van het Maandelijks Brutoloon van uw oproepkrachten? Meld u dan aan als gebruiker van HRM-Tools voor leidinggevenden.
 

HRM-Tools voor Leidinggevenden
Heeft u behoefte aan handige tools voor Leidinggevenden? Bijvoorbeeld een tool om zelf arbeidscontracten te kunnen maken. Of voorbeeldmodellen en -teksten die leidinggevenden regelmatig nodig hebben? Inclusief gratis gebruik van onze Digitale Vragenservice voor al uw arbeidsrechtelijke vragen? 

Meld u zich dan aan als gebruiker van de portal HRM-Tools voor Leidinggevenden

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
 

Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52 / (GSM) 06 55 33 15 13
 
Meer informatie: www.groenendaal.nu

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
moet u als werkgever nu die boete van uw werknemer betalen?
overwerk in de praktijk: kunt u overwerk voor uw werknemers verplicht stellen?
leaseauto inleveren bij ziekte werknemer?
over minder werken: er zijn omstandigheden die minder werken kunnen verhinderen
wanneer is sprake van reistijd en wanneer van arbeidstijd?
toeslag overwerk: wanneer wel en wanneer niet?
reiskosten vergoeding is voor u als werkgever geen verplichting
overwerktoeslag: wanneer wel en wanneer geen overwerktoeslag?
over reiskostenvergoeding: bepalen van hoogte reiskostenvergoeding blijft maatwerk
wanneer is reistijd ook werktijd?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).