1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Correcte Urenregistratie noodzakelijk voor Zelfstandigenaftrek

Een ondernemer heeft recht op de zelfstandigenaftrek als hij voldoet aan het urencriterium van minimaal 1.225 uur. Hij kan dit bewijzen door zijn uren, besteedt aan de onderneming, te registreren. Een urenregistratie die echter te algemeen van aard en te globaal van opzet is, voldoet niet als bewijsmateriaal. Zorg dus voor een goede vastlegging van de door u voor uw bedrijf gewerkte uren. 

Als eigenaar van een eenmanszaak is het belangrijk om een goede urenadministratie bij te houden. Het is namelijk belangrijk om door de belastingdienst als ondernemer gekenmerkt te worden (anders kom je niet in aanmerking voor de fiscale voordelen voor ondernemers). Een van de belangrijke eisen is de ‘1225 uur’ regel, zoveel uur moet je minimaal per jaar in je eigen bedrijf stoppen, dit betekend zo’n 24 uur per week. De belastingdienst kan dit komen controleren en daarom is het van belang om een urenregistratie bij te houden. De urenregistratie helpt ook bij de bedrijfsvoering: je houdt bij hoeveel uur je aan de klant moet facturen, je krijgt een overzicht over welke bedrijfsactiviteiten het meeste tijd kosten.


Voorbeeld Situatie Werknemer en ondernemer
Een ondernemer werkt in dienstbetrekking 32 uur per week bij de juridische afdeling van de gemeente. Jaarlijks werkt hij circa 1.500 uur voor de gemeente. Samen met zijn echtgenote runt hij een financieel en juridisch adviesbureau. De omzet in de jaren 2002 en 2003 bedroeg € 15.000 - € 20.000. Over beide jaren is een verlies uit onderneming aangegeven. Alle uren met zakelijk belang tellen mee voor zelfstandigenaftrek. Volgens zijn urenspecificatie heeft de ondernemer 1.767 uren aan de onderneming besteed, maar naar aanleiding van een boekenonderzoek corrigeert de inspecteur de geclaimde zelfstandigenaftrek. Het hof beslist dat de door de ondernemer overgelegde urenstaat voor 2002 te algemeen van aard en te globaal van opzet is om daarmee het bewijs te leveren dat hij voldoende uren aan zijn onderneming heeft besteed.

Het hof wijst er hierbij op dat er geen relatie gelegd kan worden tussen de door de ondernemer genoteerde uren en de daarmee samenhangende werkzaamheden. Een omschrijving als "Erven X" met vermelding 5 uren biedt te weinig aanknopingspunten. Ook wijst het hof er op dat wekelijks bijna dezelfde werkzaamheden zijn genoteerd en dat daarvoor nagenoeg dezelfde uren worden verantwoord. Voor bijvoorbeeld "uren schrijven, belasting, facturering" is per week meestal hetzelfde aantal uren genoteerd, hoewel dit werkzaamheden zijn die in de regel van week tot week in omvang verschillen. Volgens het hof heeft de ondernemer dan ook niet voldaan aan de op hem rustende bewijslast. Hij heeft geen recht op de zelfstandigenaftrek.
 

Wilt u fiscaal bijblijven en optimaal profiteren van de vele fiscale regelingen? 


Meld u dan aan als gebruik van de portal Fiscaal Optimaal Ondernemen.


Deze portal Fiscaal Optimaal Ondernemen (FOO) is hét digitale naslagwerk (incl. Fiscale Tools) voor boekhouders, accountants, adviseurs en ondernemers.
 

Wilt u ook dagelijks gebruik maken van de inhoud van deze fiscale portal?
 
Rekentools, bijvoorbeeld voor BTW-correctie op zakenauto, Afschrijvingsberekeningen, Verliesverrekening, Desinvesteringsbijtellingen
 
Checklists, bijvoorbeeld voor Deelnemingsvrijstellingen, Vermogensplanning, Erf- en Schenkbelasting en Uitstel van Belasting betalen
 
Actuele info en naslagwerken, bijvoorbeeld op het gebied van Bedrijfsoverdracht, Pensioen, het inhuren van ZZP' ers en de wet DBA (modelcontracten)


Meld u dan vandaag nog aan als gebruiker!

Als gratis welkomstgeschenk ontvangt u geheel gratis de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelaarde EURO 79,0 excl. BTW).

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
winstvrijstelling voor ib-ondernemers
hoe maakt u als ondernemer gebruik van de fiscale oudedagsreserve (for)?
extra investeringsaftrek voor het mkb
voorwaarden voor vergoeding reiskosten per openbaar vervoer
achterwaartse verliesverrekening: drie jaar verliesverrekening mogelijk
correcte urenregistratie noodzakelijk voor zelfstandigenaftrek
als erfgenaam bedrijf voortzetten? maak gebruik van fiscale faciliteiten
investeringsaftrek - welke investeringsaftrek mogelijk?
kostenvergoeding verstrekken aan uw personeel?
margeregeling - wanneer gebruikt u de margeregeling?

Orders en Opdrachten binnenhalenCommerciële Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...