1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Rekentool Berekening Personeelskosten


Werkgevers willen graag weten wat de totale personeelskosten zijn als ze iemand willen aannemen. Bedenk allereerst dat personeel u als werkgever meer kost dan alleen het uit te betalen salaris.

Grofweg zijn personeelskosten dertig procent hoger dan het brutoloon. Personeelskosten bestaan uit nogal wat verschillende componenten, die hierna op hoofdlijnen worden weergegeven.
Directe loonkosten (salaris, vakantiegeld, winstuitkeringen en provisies), Indirecte loonkosten (onder meer pensioen, reis- en onkostenvergoedingen), Verplichte premies en bijdragen (als u personeel in dienst hebt, dan moet u loonheffingen afdragen (loonbelasting/premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen) en overige kosten en inhoudingen (denk aan bedragen die u kunt inhouden voor bijvoorbeeld pensioen, spaarregeling, personeelsfonds, representatie- en reiskosten, ziektekostenverzekering of andere verzekeringen waaraan uw werknemer wil deelnemen).

Rekentool Berekening Personeelskosten
Wilt u beschikken over een Rekentool die, op basis van de branche waartoe uw bedrijf behoort, een berekening voor u maakt van uw personeelskosten? Meld u zich dan aan als gebruiker van de portal HRM-Tools voor Leidinggevenden. Naast deze rekentool voor het berekenen van personeelskosten krijgt u dan de beschikking over vele andere rekentools, checklists en voorbeeldmodellen die leidinggeven voor u veel gemakkelijker maakt.

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
hoe maakt u een goede functieomschrijving bij een vacature?
zo maakt u een goede vacaturetekst
let op wettelijke regels bij het opstellen van uw vacaturetekst
personeel aannemen begint bij een goede arbeidsovereenkomst
houd rekening met een liegende sollicitant
hoe herkent u een namaakdiploma?
personeel nodig bij (door)groei van uw bedrijf?
beginsalaris bepalen: aanvangsalaris een kwestie van afwegen en vergelijken
salarisvragen die u kunt stellen als werkgever bij sollicitaties
stappenplan personeel aannemen


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).