1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Werknemer ontslaan? Toon als werkgever ontslagreden aan!

Heeft u als werkgever te maken met een slecht functionerende werknemer waar u zich dagelijks groen en geel aan ergert? In zo’n situatie wilt u op een gegeven moment graag van zo’n werknemer af! Dat gaat echter niet zomaar! Waar moet u zoal op letten als u als zeer ontevreden werkgever uw slecht presterende werknemer wilt ontslaan?

Bewijs en onderbouwing reden voor ontslag
Naast het feit dat ontslagen worden moet gebeuren op basis van een goede reden, moet de reden ook bewezen kunnen worden. Een werknemer ontslaan omdat deze per email ’s morgens in half negen laat weten vandaag niet te komen kan niet. Zwaarwegende redenen zoals regelmatig dronken op het werk verschijnen of diefstal van geld of goederen van het bedrijf of seksuele intimidatie kan in beginsel wel. Maar u moet dat als werkgever wel kunnen aantonen. U moet hard kunnen maken dat bepaalde voorvallen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Een goede onderbouwing is daarbij noodzakelijk.
Want een ontslag zonder goede reden is nietig. Uw werknemer die kennelijk onredelijk is ontslagen, zal het hiermee zeker niet eens zijn en het ontslag bij de rechter gaan aanvechten.

Redenen die kunnen leiden tot ontslag
Kort aangegeven gaat het om de volgende redenen die kunnen leiden tot ontslag:

- Bedrijfseconomische redenen, veroorzaakt door een verslechterde economie of door afname van de bedrijvigheid;
- Persoonlijke gronden, die betrekking hebben op het gedrag van uw werknemer, zoals regelmatig ziekteverzuim, onvoldoende functioneren, verwijtbaar handelen of nalatigheid;
- Ontslag op staande voet, veroorzaakt door een dringende reden;
- Langdurige arbeidsongeschiktheid, waarbij in bepaalde gevallen in verband met de duur van de arbeidsongeschiktheid ontslag aan de orde kan zijn.

Digitale ondersteuning nodig bij de tekst van een ontslagbrief voor uw werknemer?
Wilt u overgaan tot het ontslag van een slecht functionerende werknemer of is zelfs sprake van een situatie van ontslag op staande voet, overleg dan eerst met een juridisch deskundige.

De portal HRM-Tools voor leidinggevenden biedt u als werkgever verschillende voorbeelden van briefteksten van verschillende soorten ontslagbrieven. Naast de benodigde praktische informatie rond voorgenomen ontslag van een werknemer, inclusief een Digitale Vragenservice verzorgd door onze arbeidsrechtadvocaat. Klik hier voor meer informatie en aanmelding als gebruiker


Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52

Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
voorbeeldbrief ontslag op staande voet nuttig bij direct ontslag
ontslagvergoeding werknemer: wanneer wel ontslagvergoeding en wanneer niet?
beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden vraagt nodige aandacht
einde arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
ontslag op staande voet? ga weloverwogen over op ontslag op staande voet
over ontslag en vergoeding: wanneer wel ontslag vergoeding en wanneer niet?
arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk opzeggen
proeftijd en ontslag: uitkijken bij ontslag binnen proeftijd
ontslagvergoeding: zowel werknemers als werkgevers kunnen ontslagvergoeding eisen
ontslag: wanneer is ontslag mogelijk en wanneer niet?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).