1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Zó maakt in een investeringsprognose

Een investeringsprognose geeft antwoord op de vraag: welke investeringen zijn er het komende jaar/de komende jaren nodig? Veel bedrijven maken een investeringsprognose met name voor de lange termijn. Dat is een periode van een paar jaar. In een investeringsprognose maakt u een zo reëel mogelijke schatting van de volgende vragen:


• Welke productiemiddelen wilt u aanschaffen?
• Hoeveel geld (kapitaal) is daarvoor nodig?


Uw investeringsprognose is een overzicht van alle benodigde productiemiddelen en hun aanschafprijzen. Bijvoorbeeld gebouwen, machines, bedrijfsauto’s of een kantoorinventaris.

U kunt via de volgende stappen komen tot een investeringsprognose.
Stap 1
Zet alle elementen op een rij die behoren tot uw investering


Volgens een bekende financieringsregel kunt u het best vlottende activa financieren met kort vermogen (looptijd lening korter dan een jaar) en vaste activa met lang vermogen (looptijd lening langer dan een jaar). Bedenk echter dat het hier niet gaat om een wet die altijd moet worden toegepast. In de praktijk wordt er nog wel eens vanaf geweken.Stap 2
Geef per investering aan in welke periode (maand) deze gaat plaatsvinden


Deze informatie hebt u nodig voor het maken van uw financieringsplan en uw liquiditeitsprognose.
Stap 3
Bepaal het afschrijvingspercentage per periode


Bepaal het afschrijvingspercentage op basis van de totale afschrijvingstermijn en bereken vervolgens het bedrag dat u per periode afschrijft. Deze informatie hebt u nodig voor uw exploitatieprognose waar u onder meer de afschrijvingen voor een bepaald jaar moet weten om uw nettowinst te kunnen berekenen. De afschrijvingen worden jaarlijks verwerkt in uw balans en in uw winst- en verliesrekening.


Stap 4
Bereken het totale investeringsbedrag


Door de bedragen van uw investeringen op te tellen komt u tot uw totale investeringsbedrag.


Behoefte aan Financiële Informatie, Rekenmodellen, Adviezen en Checklists? 

Meld u dan aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO)

Speciaal ontwikkeld voor ondernemers, accountants, boekhouders en adviseurs.

Bijvoorbeeld Rekentools om Goodwill te berekenen, Prognoses te maken en Financiële Analyses. 

Maar ook Adviezen en Tips over Financieringsvormen, Financieringsrisico's en Financieel Beheer 


Meld u zich daarom vandaag nog aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen.

Nieuwe gebruikers voor een jaar ontvangen als welkomstgeschenk geheel gratis de
 Software Prognoses en Jaarcijfers (t.w.v. € 79,- excl. BTW, ontwikkeld in samenwerking met accountantskantoor BDO).

Klik hier  om u direct aan te melden als gebruiker.

Klik hier  voor meer informatie.


  

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
zó maakt in een investeringsprognose
zó maakt u een liquiditeitsprognose
zó maakt u een balansprognose
zó maakt u een exploitatiebegroting
liquiditeitsbegroting opstellen (ook wel cashflowbegroting opstellen) waarom zou u dat doen?
financi�le prognose maken vereist goede afweging
financi�le begroting maken zonder missers
zó maakt u een liquiditeitsbegroting
liquiditeitsprognose maken uiterst nuttig en noodzakelijk!
exploitatie begroting: stappenplan voor het maken van een exploitatie begroting

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.