1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Zó maakt u een liquiditeitsprognose

Geld noemt men ook wel liquiditeit. Daarom heet de planning van ontvangsten en betalingen ook wel een liquiditeitsplanning of liquiditeitsprognose. Met name als er liquiditeitskrapte dreigt te ontstaan, is een betrouwbare liquiditeitsprognose van groot belang. Zodat u tijdig maatregelen kunt nemen.


Stappenplan
Via de volgende stappen maakt u een liquiditeitsprognose.
Stap 1
Neem het beginsaldo van uw rekening-courant per 1 januari van het te plannen jaar over


Dit beginsaldo is het uitgangspunt voor het berekenen van uw te berekenen eindsaldo per maand. Het eindsaldo bij uw bank van een bepaalde maand wordt het beginsaldo van de daaropvolgende maand.


Stap 1
Bepaal op basis van ervaring en inschatting per maand (eventueel per kwartaal) welke inkomsten en welke uitgaven u verwacht


Vanuit uw exploitatieprognose bepaalt u in welke maand welke inkomsten en welke uitgaven te verwachten zijn.


Stap 2

Bepaal de uitgaven voor uw geplande investeringen

Voor deze stap hebt u uw investeringsprognose nodig waarin u kunt lezen in welke maand de uitgaven voor uw investering(en) is/zijn gepland. In welke maand worden nog extra leningen aangetrokken en in welke maand wordt het geld hiervan ontvangen?

Ook: in welke maand moeten er aflossingen plaatsvinden van lopende leningen?
Stap 4
Tel alle ontvangsten en alle uitgaven per maand of kwartaal op


Bereken het saldo van uw ontvangsten en uitgaven per maand of per kwartaal.


Stap 3
Bereken het verschil tussen inkomsten en uitgaven per maand of kwartaal


Als u bij deze stap uw ontvangsten en uw uitgaven van elkaar aftrekt, telt u het beginsaldo van uw rekening-courantkrediet hierbij op. Is dit negatief dan trekt u dit saldo vanzelfsprekend hiervan af. Tel tenslotte ontvangsten uit extra leningen hierbij op en trek aflossingen hiervan af.


Stap 4
Beslis of maatregelen nodig zijn naar aanleiding van het eindsaldo per maand of kwartaal


Door het eindsaldo van uw bank te vergelijken met de toegestane kredietlimiet kunt u per maand of kwartaal bepalen of er sprake is van een overschot of een tekort aan liquide middelen.

Het kunnen voldoen aan uw korte termijnverplichtingen is van levensbelang voor uw bedrijf. Immers, niet of niet tijdig kunnen betalen van leveranciers of salarissen leidt onherroepelijk tot verstoring van relaties. Met als uiterste consequentie het stopzetten van de levering of zelfs de aanvraag van uw faillissement. Besteed hier dan ook veel aandacht aan!
Alternatieve methode
De bovenstaande methode voor het opstellen van een liquiditeitsbegroting is in feite een soort betalingsplanning voor de periode van een jaar. U kunt ook langs een andere weg komen tot een liquiditeitsprognose. Namelijk als volgt.


Stap 1
Stel een beginbalans op


Voorwaarde voor het goed kunnen uitvoeren van deze eerste stap is dat uw administratie helemaal op orde is en dat alle elementen hierin zijn opgenomen.


Stap 2
Stel een exploitatiebegroting op(prognoses)van de komende perioden


Dit kunt u bijvoorbeeld doen per maand voor de eerstvolgende twaalf maanden (als de periode een jaar is).


Stap 3
Stel aan de hand van de resultaten van stap 1 en stap 2 de (geprognosticeerde) balansen per periode (bijvoorbeeld per maand) op


Vanuit uw beginbalans (t=0) kunt u via uw exploitatiebegroting (t=1) naar een geprognosticeerde balans (t=1) komen. De liquide middelen zijn daarbij steeds de sluitpost van uw geprognosticeerde balans. U kunt vanuit deze balansen de mutaties per periode in liquide middelen bepalen en op deze wijze een liquiditeitsprognose voor bijvoorbeeld een heel jaar bepalen.Behoefte aan Financiële Informatie, Rekenmodellen, Adviezen en Checklists? 

Meld u dan aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO)

Speciaal ontwikkeld voor ondernemers, accountants, boekhouders en adviseurs.

Bijvoorbeeld Rekentools om Goodwill te berekenen, Prognoses te maken en Financiële Analyses. 

Maar ook Adviezen en Tips over Financieringsvormen, Financieringsrisico's en Financieel Beheer 


Meld u zich daarom vandaag nog aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen.

Nieuwe gebruikers voor een jaar ontvangen als welkomstgeschenk geheel gratis de
 Software Prognoses en Jaarcijfers (t.w.v. € 79,- excl. BTW, ontwikkeld in samenwerking met accountantskantoor BDO).

Klik hier  om u direct aan te melden als gebruiker.

Klik hier  voor meer informatie.


 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
zó maakt in een investeringsprognose
zó maakt u een liquiditeitsprognose
zó maakt u een balansprognose
zó maakt u een exploitatiebegroting
liquiditeitsbegroting opstellen (ook wel cashflowbegroting opstellen) waarom zou u dat doen?
financi�le prognose maken vereist goede afweging
financi�le begroting maken zonder missers
zó maakt u een liquiditeitsbegroting
liquiditeitsprognose maken uiterst nuttig en noodzakelijk!
exploitatie begroting: stappenplan voor het maken van een exploitatie begroting

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.