1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Zó maakt u een balansprognose

Hoe ontwikkelen de verschillende balansposten zich in de loop van de tijd? Met een balansprognose in de hand kunt u verschillende vragen beantwoorden die betrekking hebben op uw balans. Zoals bijvoorbeeld de volgende vragen die betrekking hebben op de verschillende kengetallen.

• Hoe is de ontwikkeling van mijn solvabiliteit?
• Hoe is de ontwikkeling van mijn liquiditeit?
• Welke veranderingen in mijn werkkapitaal zijn te verwachten?
• Welke ontwikkeling maakt mijn eigen vermogen door?
• Wat wordt de verhouding tussen vreemd vermogen lang en vreemd vermogen kort?
• Wat is de verwachte ontwikkeling van het saldo van mijn rekening-courant krediet?
• Wat is de ontwikkeling van mijn balanstotaal?
• Stijgen mijn vaste activa of dalen ze juist?
• Stijgen mijn voorraden of dalen ze?
• Wat gaat er gebeuren met de stand van mijn debiteuren en onderhanden werk?

Met het maken van een balansprognose maakt u in feite een reële schatting van de verschillende balansposten op basis van:
• Uw huidige balans;
• Uw verwachte investeringen;
• Uw verwachte exploitatieresultaten;
• Uw lopende aflossingsverplichtingen;
• Overige aspecten, zoals de betalingstermijnen voor uw debiteuren en crediteuren.

U kunt een balansprognose op verschillende manieren samenstellen waarbij u aan de passivazijde uw eigen vermogen of het benodigde vreemd vermogen als sluitpost kunt nemen.

U kunt een balansprognose als volgt samenstellen, waarbij u altijd begint met het invullen van de activazijde.
Stap 1
Bepaal de hoogte van uw vaste activa


Een prognose van de vaste activa ten behoeve van uw balansprognose bepaalt u als volgt.
Neem de waarde van de vaste activa op uw huidige balans (meest actuele) en vermeerder deze met voorgenomen nieuwe investeringen uit uw investeringsbegroting voor het komende jaar. Trek hier vervolgens de afschrijvingen voor het komend jaar vanaf.


Stap 2
Bepaal de waarde van uw vlottende activa


De waarde van uw vlottende activa bepaalt u door het optellen van de volgende posten:
• Voorraden;
• Debiteuren;
• Onderhanden werk;
• Overige posten.


Stap 3
Bepaal de hoogte van uw liquide middelen aan de activazijde


Ga na of het saldo van uw liquide middelen omlaag kan, gelijk zal blijven of wellicht omhoog moet. Dit hangt af van de vraag hoeveel werkkapitaal u nodig denkt te hebben voor uw dagelijkse activiteiten en hoeveel daarvan tijdelijk vastzit in voorraden, onderhanden werk en/of debiteuren.
Stap 4
Bepaal de hoogte van uw eigen vermogen lang aan de passivazijde


Op basis van uw huidige eigen vermogen en toevoeging van de winst van het afgelopen boekjaar of een nieuwe onderhandse lening kunt u bepalen wat de hoogte wordt van uw eigen vermogen aan de passivazijde. Denk bij mutaties in het eigen vermogen ook aan dividenduitkeringen of stortingen op aandelen.


Stap 5
Bepaal de hoogte van uw langlopend vreemd vermogen


Hoeveel langlopend vermogen hebt u nodig om een goede financiële positie voor uw bedrijf te creëren? Dit vreemd vermogen lang kan bestaan uit de volgende onderdelen:
• Voorzieningen;
• Middellang krediet;
• Overige middelen.

Het is goed om ernaar te streven om zoveel mogelijk met het eigen vermogen lang en vreemd vermogen lang tezamen uw vaste activa te financieren. Al is het in de praktijk altijd mogelijk om een deel van uw vlottende activa met vast vermogen te financieren, afhankelijk van uw concrete situatie. Dit blijft in de praktijk altijd maatwerk.

De hoogte van uw vaste activa minus de hoogte van uw eigen vermogen lang geeft in dat geval aan wat uw vermogensbehoefte is aan langlopend vreemd vermogen.


Stap 6
Bepaal de hoogte van het vreemd vermogen kort aan de passivazijde


Het vreemd vermogen kort bestaat uit de volgende onderdelen:
• Crediteuren;
• Rekening courant;
• Overige middelen, zoals overlopende posten.

Hebt u de post ‘Crediteuren’ en Overige middelen (zoals overlopende posten) begroot, dan kunt u als saldopost het benodigde rekening-courantkrediet vaststellen als u uw vlottende activa wilt financieren met kort vreemd vermogen.


 

Behoefte aan Financiële Informatie, Rekenmodellen, Adviezen en Checklists? 

Meld u dan aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO)

Speciaal ontwikkeld voor ondernemers, accountants, boekhouders en adviseurs.

Bijvoorbeeld Rekentools om Goodwill te berekenen, Prognoses te maken en Financiële Analyses. 

Maar ook Adviezen en Tips over Financieringsvormen, Financieringsrisico's en Financieel Beheer 


Meld u zich daarom vandaag nog aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen.

Nieuwe gebruikers voor een jaar ontvangen als welkomstgeschenk geheel gratis de
 Software Prognoses en Jaarcijfers (t.w.v. € 79,- excl. BTW, ontwikkeld in samenwerking met accountantskantoor BDO).

Klik hier  om u direct aan te melden als gebruiker.

Klik hier  voor meer informatie.


 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
zó maakt in een investeringsprognose
zó maakt u een liquiditeitsprognose
zó maakt u een balansprognose
zó maakt u een exploitatiebegroting
liquiditeitsbegroting opstellen (ook wel cashflowbegroting opstellen) waarom zou u dat doen?
financi�le prognose maken vereist goede afweging
financi�le begroting maken zonder missers
zó maakt u een liquiditeitsbegroting
liquiditeitsprognose maken uiterst nuttig en noodzakelijk!
exploitatie begroting: stappenplan voor het maken van een exploitatie begroting

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.