1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Vakantie tijdens ziekte : Hoe zit het met de Opbouw van Vakantiedagen?

Sneu maar in veel gevallen niet te voorkomen. Uw werknemer wordt tijdens zijn of haar vakantie ziek. Hoe zit het in dat geval met de opgenomen vakantiedagen. Gelden deze als ziektedagen en blijven de vakantiedagen gewoon staan? Of blijven vakantiedagen bij ziekte gewoon vakantiedagen? Let op de volgende wetswijziging die is ingegaan op 1 januari 2012 over dit onderwerp.

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat de opbouw van vakantiedagen doorloopt, ongeacht of een werknemer ziek is of niet. Daarom is de regeling vakantiedagen aangepast.

Hoe was de situatie mbt vakantieopbouw en ziekte?
Over de periode tot 1 januari 2012 bouwen zieke werknemers volgens de Nederlands wet alleen vakantiedagen op over het laatste half jaar van hun ziekteperiode.

Wat is veranderd?
Vanaf 1 januari 2012 hebben zieke werknemers recht op een normale opbouw van hun wettelijke vakantiedagen. Het verschil tussen zieke en gezonde werknemers vervalt dan.Wel een plicht om vakantiedagen binnen bepaalde termijn op te nemen

Om een stuwmeer aan vakantiedagen te voorkomen moeten de vakantiedagen een half jaar na afloop van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd worden opgenomen. Gebeurt dit niet dan vervallen de vrije dagen.

Uitzonderingen opnameplicht
Deze nieuwe regeling kent enkele uitzonderingen. Bijvoorbeeld wanneer uw werknemer buiten eigen schuld niet in staat is de verlofdagen op te nemen. Zoals bij een situatie van extreme drukte op het werk. Uw werknemer moet dit wel zelf aannemelijk maken. Werkgevers en werknemers mogen overigens nog wel in onderling overleg besluiten dat de vakantiedagen toch langer mogen worden opgespaard. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen blijft de verjaringstermijn vijf jaar.

Registratie van vakantiedagen
Wettelijke vakantiedagen die na 1 januari 2012 zijn opgebouwd, vervallen eerder dan de ‘oude’ vakantiedagen en de bovenwettelijke vakantiedagen. Het bijhouden van vakantiedagen is vanaf 1 januari 2012 dus een stuk ingewikkelder. Want u moet als werkgever in uw verlofregistratie onderscheid maken tussen resterende vakantiedagen van vóór 1 januari 2012 (daarvoor bedraagt de verjaringstermijn vijf jaar), wettelijke vakantiedagen van ná 1 januari 2012 (vervaltermijn van anderhalf jaar) en - bovenwettelijke dagen (verjaringstermijn van vijf jaar).

Meer informatie over Vakantiedagen of andere HRM-Onderwerpen?
Wilt u meer weten over arbeidsrechtelijke aspecten van vakantiedagen, wilt u arbeidscontracten opstellen en gebruik maken van de vele managementtools voor leidinggevenden? Meld u dan aan als gebruiker van HRM-Tools voor Leidinggevenden. Dit is een handige portal voor leidinggevenden die dagelijks ondersteuning biedt bij alle werkzaamheden die u als leidinggevende uitvoert.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden

 

Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende op zoek naar juridische ondersteuning en advisering met betrekking tot HRM? 

- Omdat uw bedrijf groeit en u allerlei juridische zaken rond uw personeel goed wilt regelen.
- Of omdat u personeel moet ontslaan vanwege een reorganisatie.
- Of vanwege een andere reden?

Neem dan contact op met Groenendaal Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u concreet en praktisch juridisch advies, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met  (T) 035 6 42 10 52/ (GSM) 06 55 33 15 13  of het contactformulier invullen.

Meer informatie over Groenendaal Juridisch Adviesbureau: www.groenendaal.nu

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
steun eigen collega s helpt tegen ziekteverzuim
arbeidsconflict geen reden voor ziekmelding
wat mogen werkgevers vragen bij langdurige ziekte?
verzuimreglement opstellen: zorg voor duidelijkheid bij ziekmelding
tips voor preventie van ziekteverzuim
wachtdagen betaling bij ziekte werknemer
gezonde bouwvakkers belangrijk voor uw bedrijf: let op de arboregels voor de bouw!
actief verzuimmanagement nodig om risico’s ziekteverzuim te beperken
actief verzuimbeleid onmisbaar voor bedrijven in het mkb
verzuimkosten verlagen: hoe pakt u uw verzuimkosten aan?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).