1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Loon uitbetalen: Let op uw loonbetalingsverplichtingen als Werkgever

De wet bevat diverse regels over loon. Werkgever en werknemer kunnen zelf afspraken maken over de hoogte van het loon maar het loon mag niet lager zijn dan het geldende minimumloon. Ook geeft de wet regels over loon tijdens ziekte en vakantie. Werknemers zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van het loon. Daarom zijn er strenge regels voor het op tijd betalen daarvan. Als er een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing is, staat daar vaak ook iets in over het loon. Meestal is de cao gunstiger voor de werknemer dan de wet.

Tijdstip loonbetaling
Het loon moet worden betaald na afloop van het tijdvak waarover het loon volgens de arbeidsovereenkomst moet worden betaald. Bijvoorbeeld weekloon na een week en maandloon na een maand. Dit tijdvak waarna moet worden betaald, mag worden verlengd. Dit moet dan wel schriftelijk zijn afgesproken, maar daar zijn grenzen aan: bij een weekloon kan uitbetaling nooit langer op zich laten wachten dan een maand en bij een maandloon nooit langer dan een kwartaal.
Te late loonbetaling?

Bij een te late betaling van het loon kan uw werknemer aanspraak maken op een verhoging wegens vertraging. Deze verhoging bedraagt 5% voor de vierde tot en met de achtste werkdag na de dag waarop het loon moest worden betaald en 1% voor elke volgende werkdag, met een maximum van 50% van het loon. De rechter kan de verhoging beperken tot een lager bedrag (bijvoorbeeld 10 of 15%). De werkgever hoeft de verhoging niet te betalen als hij kan aantonen dat de vertraging niet aan hem te wijten is.

Uitblijven van betaling van het loon
Wanneer de werkgever in gebreke blijft wat betreft loonbetaling dan kan de werknemer overgaan tot loonvordering. De werknemer dient dan eerst hulp in te schakelen van de vakbond, rechtsbijstandverzekering of een advocaat. Bij faillissement kan de werknemer bij UWV een faillissementsuitkering aanvragen. UWV betaalt dan achterstallig loon uit tot maximaal de voorafgaande dertien weken.

HRM-Tools voor Leidinggevenden
Wilt u gebruik maken van een Checklist met 40 aandachtspunten bij Salarisonderhandelingen voor Werkgevers ter voorbereiding op een salarisonderhandeling, meld u dan aan voor
HRM-Tools voor Leidinggevenden

Zelf een arbeidscontract op maat samenstellen?
Gaat u personeel in dienst nemen en wilt u zelf een goed arbeidscontract samenstellen? Dat kan met een gebruiksabonnement op
HRM-Tools voor Leidinggevenden. Een van de onderdelen is een aparte Tool voor het maken van een arbeidscontract op maat. En heeft u nog vragen, dan kunt u gratis gebruik maken van onze Digitale Vragenservice voor Arbeidsrechtelijke vragen. 

 

Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende op zoek naar juridische ondersteuning en advisering met betrekking tot HRM? 

- Omdat uw bedrijf groeit en u allerlei juridische zaken rond uw personeel goed wilt regelen.
- Of omdat u personeel moet ontslaan vanwege een reorganisatie.
- Of vanwege een andere reden?

Neem dan contact op met Groenendaal Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u concreet en praktisch juridisch advies, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met  (T) 035 6 42 10 52/ (GSM) 06 55 33 15 13  of het contactformulier invullen.

Meer informatie over Groenendaal Juridisch Adviesbureau: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
bepaal de juiste salarisindicatie bij een vacature
salaris indicatie bepalen, hoe doet u dat?
hoogte stagevergoeding: richtlijnen om uw stagevergoeding te bepalen
startsalaris hoger opgeleide afhankelijk van marktvraag
startsalaris jonge hoogopgeleide werknemer
wat zijn gebruikelijke salarissen voor mijn nieuwe werknemers?
over salarisberekening voor uw werknemers: meer vergelijken dan berekening van het salaris
hoogte salaris vaststellen gaat via vergelijken
de hoogte bepalen van het salaris voor uw nieuwe werknemer
dertiende maand of eindejaarsuitkering. waar moet u op letten?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).