1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Werkgever: Voorkom aanspraak op verhoging salaris wegens te laten salarisbetaling

De wet bevat diverse regels over salaris. Werkgever en werknemer kunnen zelf afspraken maken over de hoogte van het salaris maar het salaris mag niet lager zijn dan het geldende minimumsalaris. Ook geeft de wet regels over salaris tijdens ziekte en vakantie. Werknemers zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van het salaris. Daarom zijn er strenge regels voor het op tijd betalen daarvan. Als er een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing is, staat daar vaak ook iets in over het salaris. Meestal is de cao gunstiger voor de werknemer dan de wet. Tijdstip salarisbetaling 

Het salaris moet worden betaald na afloop van het tijdvak waarover het salaris volgens de arbeidsovereenkomst moet worden betaald. Bijvoorbeeld weeksalaris na een week en maandsalaris na een maand. Dit tijdvak waarna moet worden betaald, mag worden verlengd. Dit moet dan wel schriftelijk zijn afgesproken, maar daar zijn grenzen aan: bij een weeksalaris kan uitbetaling nooit langer op zich laten wachten dan een maand en bij een maandsalaris nooit langer dan een kwartaal.

Te late salarisbetaling?
De werkgever is verplicht de werknemer tijdig zijn salaris te voldoen. Telkens na afloop van de periode waarover het salaris, op grond van de arbeidsovereenkomst moet worden berekend, zal het salaris moeten worden betaald, met dien verstande dat de periode niet korter is dan een week en niet langer is dan een maand. De periode kan bij schriftelijke overeenkomst beperkt worden verlengd.

{Banner}

Gevolgen bij niet tijdig betalen salaris
Indien het salaris niet uiterlijk de derde werkdag, na die waarop betaling had moeten plaatsvinden, heeft plaatsgevonden, heeft de werknemer, indien dit niet-voldoen aan de werkgever is toe te rekenen, aanspraak op een verhoging van het salaris, wegens vertraging.

Deze verhoging bedraagt voor de vierde tot en met de achtste werkdag 5% van het salaris (bruto) per dag en voor elke volgende werkdag 1%, met dien verstande dat de verhoging in geen geval de helft van het verschuldigde salaris te boven zal gaan. Overigens kan de rechter een dergelijke verhoging matigen, indien hem dat met het oog op de omstandigheden billijk voorkomt. 

De werknemer zal eerst hulp inschakelen van de vakbond, rechtsbijstandverzekering of een advocaat. Bij faillissement kan de werknemer bij UWV een faillissementsuitkering aanvragen. UWV betaalt dan achterstallig salaris uit tot maximaal de voorafgaande dertien weken.

Komt de salarisvordering voor de rechter dan zal vaak gekozen worden voor een kort geding, omdat zo’n zaak een spoedeisend karakter heeft. De meest voorkomende situaties zijn dat de werkgever het salaris niet betaalt, omdat hij meent de werknemer op staande voet te hebben ontslagen en de werknemer is het daarmee niet eens, hij meent dat de werknemer de controlevoorschriften bij ziekte of zijn reintegratieverplichtingen bij ziekte niet nakomt of hij een andere uitleg aan de betreffende contractuele regeling geeft, dan de werknemer.

Meer informatie over salaris, arbeidsvoorwaarden, enzovoort?
Meld u dan aan als gebruiker van de portal HRM-Tools voor Leidinggevenden. U krijgt dan de beschikking over vele HRM-tools, waaronder tools voor het bepalen van een salarisindicatie per functie. Klik hier voor meer informatie en aanmelden

 

Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende op zoek naar juridische ondersteuning en advisering met betrekking tot HRM? 

- Omdat uw bedrijf groeit en u allerlei juridische zaken rond uw personeel goed wilt regelen.
- Of omdat u personeel moet ontslaan vanwege een reorganisatie.
- Of vanwege een andere reden?

Neem dan contact op met Groenendaal Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u concreet en praktisch juridisch advies, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met  (T) 035 6 42 10 52/ (GSM) 06 55 33 15 13  of het contactformulier invullen.

Meer informatie over Groenendaal Juridisch Adviesbureau: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
bepaal de juiste salarisindicatie bij een vacature
salaris indicatie bepalen, hoe doet u dat?
hoogte stagevergoeding: richtlijnen om uw stagevergoeding te bepalen
startsalaris hoger opgeleide afhankelijk van marktvraag
startsalaris jonge hoogopgeleide werknemer
wat zijn gebruikelijke salarissen voor mijn nieuwe werknemers?
over salarisberekening voor uw werknemers: meer vergelijken dan berekening van het salaris
hoogte salaris vaststellen gaat via vergelijken
de hoogte bepalen van het salaris voor uw nieuwe werknemer
dertiende maand of eindejaarsuitkering. waar moet u op letten?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).