1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Loonvordering: Wat moet u als Werkgever weten over een Loonvordering?Als werkgever heeft u zeker al wel eens te maken gehad met een loonvordering. Een loonvordering ontstaat meestal na een arbeidsconflict. Het dienstverband is bijvoorbeeld opgezegd, al dan niet met ontslag op staande voet. Uw werknemer is het niet met dit ontslag eens en eist doorbetaling van salaris. Loonvordering en afwikkeling dienstverband
Ook de afwikkeling van het dienstverband nadat uw werknemer het heeft beeindigd levert nog wel eens discussie op. Bijvoorbeeld over het saldo van openstaande vakantiedagen. In de praktijk komt het nog wel eens voor dat werkgevers eenzijdig verrekeningen toepassen. Bijvoorbeeld vanwege studiekosten of geleden schade. Een werknemer is het vaak niet met dit soort inhoudingen eens.

Loonvordering en wettelijke verhoging
Als een loonvordering wordt ingesteld kan tevens worden gevorderd de zogenoemde wettelijke verhoging wegens niet-tijdige betaling. Dit is een wettelijke boete die u als werkgever aan uw werknemer moet betalen omdat zijn of haar salaris niet tijdig is betaald. Uw werknemer lijdt door niet-tijdige betaling van het salaris immers vaak schade omdat hij of zij dan niet meer aan zijn vaste maandelijkse verplichtingen kan voldoen, De boete kan oplopen tot maximaal 50 procent van de netto achterstallige loonsom. Overigens is de rechter in de praktijk geneigd deze boete te matigen tot maximaal 10 procent. Gaat u met uw vertrekkende werknemer onderhandelen over het nog te betalen bedrag dan kunt u deze post tegemoet zien als een soort wisselgeld bij de onderhandelingen.
Loonvordering en loonstrook
Een aspect dat bij een loonvordering altijd meegenomen dient te worden, is het opeisen van de bijbehorende loonstrook. Wellicht was u deze benodigde strook even vergeten te overhandigen aan uw voortijdig vertrekkende werknemer. U bent echter als werkgever wel wettelijk verplicht tot de verstrekking van de loonstrook. Alleen aan de hand van de loonstrook kan uw werknemer (of diens advocaat) controleren of de bedragen die u als werkgever op het salaris inhoudt correct zijn.

Tip
Het is belangrijk dat u als werkgever blijft voldoen aan uw wettelijke verplichtingen. Ook als u wellicht geneigd bent om dit even te vergeten, bijvoorbeeld omdat u goed boos bent op uw werknemer die vertrekt. Indien u als werkgever ondanks een veroordelend vonnis immers in gebreke blijft met het verstrekken van de gevorderde loonstrook bent u automatisch dwangsommen aan uw werknemer verschuldigd. En daar schiet u niets mee op!  

Loonvordering en wettelijke rente
Naast de genoemde wettelijke boete wegens niet-tijdige betaling zullen tot slot bij een loonvordering worden gevorderd de wettelijke rente tot aan de dag van algehele voldoening, de incassokosten tot 15 procent over de hoofdsom (inclusief gevorderde boete) en de te maken proceskosten.


Behoefte aan digitale ondersteuning?
Gaat u met uw werknemer(s) onderhandelen over een vertrekregeling of wordt u regelmatig door uw werknemers benaderd met het verzoek om een salarisverhoging, meld u dan aan als gebruiker van HRM-Tools voor Leidinggevenden. U krijgt dan onder meer de beschikking over een uitgebreide Checklists en Rekenmodellen die u kunt gebruiken om optimaal te zijn voorbereid voor een gesprek en voor mogelijke onderhandelingen. Klik hier voor meer informatie en aanmelden

 

Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende op zoek naar juridische ondersteuning en advisering met betrekking tot HRM? 

- Omdat uw bedrijf groeit en u allerlei juridische zaken rond uw personeel goed wilt regelen.
- Of omdat u personeel moet ontslaan vanwege een reorganisatie.
- Of vanwege een andere reden?

Neem dan contact op met Groenendaal Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u concreet en praktisch juridisch advies, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met  (T) 035 6 42 10 52/ (GSM) 06 55 33 15 13  of het contactformulier invullen.

Meer informatie over Groenendaal Juridisch Adviesbureau: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
bepaal de juiste salarisindicatie bij een vacature
salaris indicatie bepalen, hoe doet u dat?
hoogte stagevergoeding: richtlijnen om uw stagevergoeding te bepalen
startsalaris hoger opgeleide afhankelijk van marktvraag
startsalaris jonge hoogopgeleide werknemer
wat zijn gebruikelijke salarissen voor mijn nieuwe werknemers?
over salarisberekening voor uw werknemers: meer vergelijken dan berekening van het salaris
hoogte salaris vaststellen gaat via vergelijken
de hoogte bepalen van het salaris voor uw nieuwe werknemer
dertiende maand of eindejaarsuitkering. waar moet u op letten?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).