1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Uitbetaling van opgebouwde vakantiedagen bij ontslagBij beëindiging van uw dienstverband heeft uw werknemer recht op uitbetaling van opgebouwde, maar nog niet genoten vakantiedagen. Daarnaast zal u als werkgever uw werknemer ook de tot aan de ontslagdatum opgebouwde vakantietoeslag moeten uitbetalen. Wettelijke vakantiedagen
Elke werknemer heeft volgens de wet recht op minstens viermaal het aantal werkdagen per week aan vakantiedagen. Een werknemer die dus vijf dagen per week werkt, heeft recht op minimaal 4 x 5 = 20 vakantiedagen per jaar. Dit zijn de zogenoemde wettelijke vakantiedagen.

Bovenwettelijke vakantiedagen
De meeste werknemers hebben recht op meer vakantiedagen omdat dit in de CAO of arbeidsovereenkomst afgesproken is. Deze vakantiedagen worden ook wel aangeduid met de term bovenwettelijke vakantiedagen.
Uitbetaling vakantiedagen
Bij de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst heeft uw werknemer recht op uitbetaling van alle opgebouwde maar nog niet genoten vakantiedagen. Het gaat dan dus om zowel de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen.

Advies
U bent als werkgever verplicht om een deugdelijke administratie bij te houden van de door uw werknemer opgebouwde en opgenomen vakantiedagen. Om discussies achteraf te voorkomen is het verstandig om voor de ontslagdatum aan uw werknemer een opgave te overhandigen van het aantal vakantiedagen dat aan deze werknemer zal worden uitbetaald.

Tip
Als uw arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd wordt, dan kan het wenselijk zijn om het exacte saldo aan uit te keren dagen op te nemen in de beëindigingsovereenkomst.


HRM-Tools voor Leidinggevenden
Wilt u gebruik maken van een Checklist met 40 aandachtspunten bij Salarisonderhandelingen voor Werkgevers ter voorbereiding op een salarisonderhandeling, meld u dan aan voor
HRM-Tools voor Leidinggevenden

Zelf een arbeidscontract op maat samenstellen?
Gaat u personeel in dienst nemen en wilt u zelf een goed arbeidscontract samenstellen? Dat kan met een gebruiksabonnement op
HRM-Tools voor Leidinggevenden. Een van de onderdelen is een aparte Tool voor het maken van een arbeidscontract op maat. En heeft u nog vragen, dan kunt u gratis gebruik maken van onze Digitale Vragenservice voor Arbeidsrechtelijke vragen. 


Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52

Meer informatie: www.groenendaal.nu

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
vakantieplanner nuttig bij maken vakantieplanning voor uw werknemers
over ouderschapsverlof: werknemer wil minder gaan werken vanwege ouderschapverlof
hoe zit het met ziekte en vakantiedagen
vakantiedagen opsparen, opnemen en/of uitbetalen?
ouderschapverlof en werknemer: bepalingen rond opnemen ouderschapverlof
vakantiedagen en werknemer: wat u moet weten over vakantiedagen
digitale vakantie planner nuttig bij maken vakantie planning
vakantiedagen werknemers: registreer de vakantiedagen van uw werknemers nauwkeurig!
bijzonder verlof: bedrijven bepalen zelf invulling bijzonder verlof
onbetaald verlof voor uw werknemer: welke bepalingen gelden voor onbetaald verlof?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).