1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Ontslag werknemer: U wilt een zieke werknemer ontslaan, kan dat?

Tijdens de eerste twee jaar van ziekte geldt een opzegverbod. In die periode kunt u uw werknemer niet ontslaan. Er zijn echter uitzonderingen.

Ontslag werknemer na toestemming UWV
U mag als werkgever tijdens de eerste twee jaar van ziekte van uw werknemer alleen in bepaalde gevallen uw werknemer ontslaan. Namelijk na verkregen toestemming van uw UWV WERKbedrijf.

Daarvoor gelden de volgende voorwaarden.
• Uw werknemer wordt ziek nadat u als werkgever ontslag heeft aangevraagd bij UWV WERKbedrijf.
• Het bedrijf of de afdeling of het onderdeel waar uw werknemer werkt, wordt gesloten.
• Uw werknemer werkt niet mee aan reïntegratie. Bijvoorbeeld omdat uw werknemer weigert passend werk te doen of niet alles doet om te herstellen.

Ontslag via de Kantonrechter
U kunt als werkgever altijd, dus ook tijdens ziekte, de kantonrechter vragen via het indienen van een verzoekschrift de arbeidsovereenkomst te ontbinden. U mag daarbij de ziekte van uw werknemer niet als reden aanvoeren. Bij een dringende reden voor ontslag op staande voet is het opzegverbod tijdens ziekte niet van toepassing. Na twee jaar ziekte eindigt het opzegverbod. U kunt als werkgever dan ontslag aanvragen bij het UWV WERKbedrijf.
Na twee jaar nog ziek: kan ik dan mijn werknemer ontslaan?
Na twee jaar ziekte komt er een eind aan het opzegverbod tijdens ziekte. Dat betekent dat u als werkgever de arbeidsovereenkomst met uw werknemer mag opzeggen, ook al is deze nog ziek.

Er geldt wel een aantal voorwaarden:
• Uw werknemer moet arbeidsongeschikt zijn;
• Uw werknemer kan zijn eigen werk niet doen, ook niet binnen een half jaar
• Uw werknemer kan geen aangepast of passend werk doen ook niet binnen een half jaar.

Verloop ontslagprocedure
De ontslagprocedure via UWV WERKbedrijf verloopt als volgt.

1. U dient als werkgever een aanvraag in bij UWV WERKbedrijf.

2. Uw werknemer krijgt een brief van UWV WERKbedrijf. In deze brief staat een termijn voor het geven van een reactie. Bij de brief zit een vragenformulier dat uw werknemer moet invullen.

3. UWV WERKbedrijf kan bij het UWV informatie opvragen over de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer en welk werk uw werknemer nog kan doen.

4. UWV WERKbedrijf beslist of u als werkgever mag opzeggen. Pas nadat toestemming is gegeven mag u als werkgever opzeggen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de opzegtermijn.

Toets UWV
Nadat uw werknemer een WIA-uitkering heeft aangevraagd, zal het UWV toetsen of u als werkgever en uw werknemer genoeg hebben gedaan om ervoor te zorgen dat uw werknemer weer aan het werk kan. Als u als werkgever te weinig heeft gedaan, kan het UWV een sanctie opleggen. Die sanctie is een verlenging van de loondoorbetalingplicht. De sanctie is maximaal een jaar. LET OP! Gedurende deze sanctie blijft het opzegverbod van kracht.

Ontslagprocedure niet altijd nodig
Soms is een procedure bij UWV WERKbedrijf niet nodig. Dat is bijvoorbeeld als het UWV bij de WIA-aanvraag voor uw werknemer oordeelt dat:
• Uw werknemer arbeidsongeschikt is;
• U als werkgever en uw werknemer genoeg hebben gedaan aan reïntegratie;
• Uw werknemer niet in zijn of haar eigen werk, aangepast of passend werk kan terugkeren bij u als werkgever
In deze gevallen mag de arbeidsovereenkomst ook met wederzijds goedvinden worden beëindigd.

Heeft u als werkgever digitale hulp nodig bij uw afweging rond een voorgenomen ontslag?
Meld u dan aan als gebruiker van de portal HRM-Tools voor Leidinggevenden. U vindt in deze uiterst praktische portal onder meer een Ontslag-Adviesinstrument met een aantal vragen die u als werkgever beantwoordt. Als resultaat krijgt u direct een digitaal advies op maat op uw scherm met wat u als werkgever het best kunt doen. Handig en snel! Zodat u snel weet wat voor u als werkgever van belang is bij uw afweging. Klik hier voor meer informatie en aanmelding


Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6836543 of GSM 0655331513

Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
voorbeeldbrief ontslag op staande voet nuttig bij direct ontslag
ontslagvergoeding werknemer: wanneer wel ontslagvergoeding en wanneer niet?
beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden vraagt nodige aandacht
einde arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
ontslag op staande voet? ga weloverwogen over op ontslag op staande voet
over ontslag en vergoeding: wanneer wel ontslag vergoeding en wanneer niet?
arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk opzeggen
proeftijd en ontslag: uitkijken bij ontslag binnen proeftijd
ontslagvergoeding: zowel werknemers als werkgevers kunnen ontslagvergoeding eisen
ontslag: wanneer is ontslag mogelijk en wanneer niet?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).